×

Biografie

szady-okladka

Wspomnienia Leona Szady podane do druku przez jego córkę Walentynę Szady opisują Kresy Wschodnie począwszy od okresu Polski podczas rozbiorów, I wojnę światową, rewolucję bolszewicką, wolną Polskę, II wojnę światową oraz okres powojenny z licznymi opisami prześladowań żołnierzy AK, do których należal m.in. Leon Szady. Zachowana z tamtych czasów osobista ikonografia, unikalne już dziś zdjęcia z kresów…

wczasachck-okladka

Wspomnienia Lilly (Heleny) Sławikowskiej, córki pułkownika armii austriacko-węgierskiej, po 1918 r. armii polskiej, przetłumaczone z języka niemieckiego i opracowane przez jej bratanicę Elżbietę Sławikowską, uzupełnione wspomnieniami Anny Bzowskiej z Żerosławic oraz fragmentami wspomnień i dzienników innych autorów…