×

Wydawnictwo Naukowe

Czasopisma

amp-glowka

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi. Wydawane dwa razy w roku (od 2015 r.). Indeksowane w: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus, CEJSH, Polskiej Bibliografii Lekarskiej…

mmp-wineta

Pismo wydawane z inicjatywy poznańskiej Fundacji Redemptoris Missio od lutego 2001 roku.
Od Redakcji: Po 8 latach działalności Fundacji „Redemptoris Missio” Rada i Zarząd Fundacji doszły do przekonania, że nadszedł właściwy czas, aby rozpocząć wydawanie kwartalnika poświęconego problemom medycznym w krajach rozwijających się. Kwartalnik ma na celu przekazywanie informacji istotnych dla ochrony zdrowia…

wineta

Kwartalnik Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria „Wokół Śródki” wydawany jest od 1999 r. W kwartalniku można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach z życia lokalnej społeczności, o staraniach przywrócenia rangi i świetności tego regionu na mapie Poznania, ale także o historii miejsca i rewitalizacji Śródki…

winieta-nowiny

Nowiny Szpitalne, gazeta informacyjna dla pracowników Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wydawana od listopada 2001 r…