×

Farmacja

farmacja-kuchnia

Farmacja, kuchnia i ekslibrisy. Te z pozoru odległe od siebie hasła znalazły się w tytule książki. Musiało wiele lat upłynąć, aby taki tryptyk mógł zaistnieć. Minęło ponad 25 lat odkąd związany jestem zawodowo z roślinami leczniczymi i lekiem pochodzenia naturalnego. Kuchnią interesowałem się zawsze odkąd pamiętam, a pierwsze kroki w tej trudnej sztuce stawiałem pod okiem Mamy. Później dochodziły własne…

exlibrisy-historykw-farmac

Zamieszczone tu ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia z Krakowa są swoistą galerią osób, naukowców, związanych swoimi zainteresowaniami z historią farmacji. Interesujące kompozycje nawiązują do cech osobowościowych prezentowanych tu postaci życia farmaceutycznego nie tylko Polaków, ale również osób z innych krajów europejskich…

badania-lekw-rolinnych

Rozprawa habilitacyjna powstała w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu…

akcja-zielarska

Autorka opisuje mało znany epizod z lat II wojny światowej, którym była akcja zielarska realizowana
w latach 1941-1944 na części okupowanych ziem polskich, nazywanych przez hitlerowców Generalnym Gubernatorstwem.

przeszlosc-i-perspektywy-fa

Tom Prac Komisji Farmaceutycznej PTPN pod redakcją Anity Magowskiej, wydany wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Praca zbiorowa przygotowana przez naukowców i aptekarzy-praktyków z Poznania, Gdańska, Krakowa i Birmingham. Bogato ilustrowana rycinami i tabelami książka jest adresowana do wszystkich osób pragnących nie tylko poznać zawiłe drogi rozwoju chemii leków (rozdział pióra prof…

60-lat-z-farmacja---okladka

Książka inauguruje serię wydawniczą poświęconą polskim farmaceutom. Zawarte tu wspomnienia emerytowanego profesora farmacji, byłego kierownika Katedry i Zakładu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Poznaniu przybliżają problematykę naukowo-badawczą prowadzoną przez farmaceutów. Wspomnienia dotyczą okresu 1946-1996, autor we wstępie pisze m. in.: „W przeciągu minionych 60 lat z bliska śledziłem zmiany…

ksiega-jubileuszowa

Praca zbiorowa „Osiągnięcia w chemii leków” powstała dla uczczenia jubileuszu 90. urodzin Profesora Ewarysta Pawełczyka oraz 70. urodzin Profesor Marianny Zając.­ Każdy z Jubilatów był wieloletnim (odpowiednio w latach 1963-1987 i 1987-2007) kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Poz­naniu oraz autorem, współautorem lub redaktorem podręcznika z zakresu chemii­ leków…