×

Wydawnictwo Naukowe

Kosmos

makrokosmos

Kosmologia, stanowiąc pierwotny obszar zainteresowań ludzi, stała się trwałym­ pomostem łączącym nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne z twórczością lite­racką oraz artystyczną. Inspirowane widokiem nieba pytanie o miejsce człowieka we Wszechświecie stało się na przełomie VII i VI wieku przed Chr. kluczowym zagadnieniem greckiej filozofii przyrody, a potem przyczyniło się do rozwoju, znajdujących…