×

Czasopisma naukowe

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że jest już dostępna kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 12 /2022 Zeszyt 1 czasopisma poświęconego historii medycyny

amp-glowka

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi. Wydawane dwa razy w roku (od 2015 r.). Indeksowane w: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus, CEJSH, Polskiej Bibliografii Lekarskiej…

winieta-brc

Biodiversity: Research and Conservation [BRC] to recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się w języku angielskim. Publikowane są w nim artykuły oryginalne i przeglądowe dotyczące różnorodności biologicznej, w szczególności zróżnicowania świata roślin…