×

Nauki przyrodnicze

„Poznański Przewodnik Alergika” kierujemy do osób uczulonych na alergeny…

Aerobiology is a scientific discipline, which deals with the airborne particles and their influence on the air-environment as well as on the living systems including humans, animals and plants. In the environment changed by the industrial pollution we observe many new phenomena appearing in the air and affecting our life, health, rural harvests and others.

Przewodnik obejmuje tematykę realizowaną w formie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w ramach przedmiotów poświęconych zagadnieniom genetyki klasycznej i wybranym tematom związanym z genetyką człowieka oraz genetyką populacji…

piontekokladka

W piątek 4 grudnia 2015 roku w Audytorium im. Józefa Paczoskiego w Collegium Biologicum na Morasku w Poznaniu miało miejsce szczególne wydarzenie. Z inicjatywy Pracowników Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii, przy zaangażowaniu zespołu dziekańskiego Wydziału Biologii odbyło się uroczyste seminarium, które dedykowane było Panu prof. dr hab. Januszowi Piontkowi z okazji 70-lecia…

programmeabstarct

The international Colloquium „Biology of the Soricidae IV” is the continuation of presumably the most important and fruitful conference series for shrew research. The previous three meetings took place in Powdermill (USA) in 1990 and 2002, and Syktyvkar (Russia) in 2010. About 50 shrew specialists participated in each of them. The presented results and topics were widely disseminated in the two valuable…

rozmieszczenie-2016-okladka

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wcześniejszych opracowań autorów wydanych w 1996, 2001, 2006 i 2011 r. W części zasadniczej zestawiono 532 artykuły naukowe, opublikowane w latach 2011-2015, uzupełniając je pracami wydanymi w okresie wcześ­niejszym, a pominiętymi w czterech dotychczasowych bibliografiach. Ponadto w oddzielnych zestawieniach umieszczono wydawnictwa podręcznikowe, skrypty i atlasy…

formy-przemian-ok

Program badawczy evo-devo nie został na razie ściśle określony. Wynika to głównie z różnorodności podejść proponowanych przez badaczy evo-devo odwołujących się do odmiennych tradycji dyscyplin naukowych. Większość pozycji literaturowych opublikowanych do tej pory opiera się na perspektywie oferowanej przez genetykę rozwoju oraz na danych ograniczonych zwykle do kilku gatunków modelowych. W niniejszej…

morfologia-bibliogr

W części zasadniczej niniejszej bibliografii ujęto 141 prac autorstwa polskich badaczy, opublikowanych do roku 2014. Ponadto w oddzielnych zestawieniach umieszczono wydawnictwa podręcznikowe oraz skrypty i atlasy, prace ogólne i metodyczne, także rękopisy obronionych rozpraw doktorskich. Bibliografia zawiera prace ściśle karpologiczne, poświęcone problematyce strukturalnej, począwszy od klasycznych…

ocena-stanu-oklad

Wprowadzenie Ramowej Dyrektywy Wodnej spowodowało, że państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły w pełnym wymiarze trud działań ukierunkowanych na poprawę stanu wód i ich ochronę. Zostały odtąd zobligowane do racjonalnego korzystania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia jakości­ wody szczególnego znaczenia nabrała wiedza pozwalająca na rozpoznawanie źródeł…