Czasopisma

Acta Medicorum Polonorum

amp-glowka

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi.
Wydawane dwa razy w roku (od 2015 r.).
Indeksowane w: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus, CEJSH, Polskiej
Bibliografii Lekarskiej.

Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska


Acta Medicorum Polonorum
Czasopismo

Oprawa miękka
Format 170 x 240 mm
Kategoria Nauki historyczne, medycyna

ISSN 2083-0343

amp-okladka-1

amp-2-2012-oklad

amp-okladka-1

AMP R.1/2011
str. 158
SPIS TREŚCI
Redakcja
Streszczenia/Abstract

AMP R.2/2012
str. 170
SPIS TREŚCI
Redakcja
Streszczenia/Abstract
AMP R.3/2013
str. 226
SPIS TREŚCI
Redakcja
Streszczenia/Abstract
amp-4-okladka amp-5-2015 amp-5-2015-zeszyt-2-okl

AMP R. 4/2014
str. 214
SPIS TREŚCI
Redakcja
Streszczenia/Abstract

AMP R. 5/2015
str. 150
SPIS TREŚCI
Redakcja
Streszczenia/Abstract

AMP R. 5/2015-Zeszyt 2
str. 110
okladka_amp-6-2016_z-1 amp-6-2016-2_okladka amp-7-1_2017-okl
AMP R. 6/2016-Zeszyt 1
str. 116
AMP R. 6/2016-Zeszyt 2
str. 150
AMP R. 7/2017-Zeszyt 1
str. 120
Streszczenia/Abstract
amp-7-2-2017
AMP R. 7/2017-Zeszyt 2
str. 108
Streszczenia/Abstract
Kontakt z redakcją:

Katedra i Zakład
Historii i Filozofii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A,
60-356 Poznań

tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Czasopismo można zakupić w Wydawnictwie Kontekst
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Biodiversity: Research and Conservation

winieta-brc


brc-1-2-2006 brc-3-4-2006 brc-5-8-2007
BRC nr 1-2/2006
BRC nr 3-4/2006
BRC nr 5-8/2007
brc-9-10-2008 brc-11-12-2008 brc-13-2009
BRC nr 9-10/2008 BRC nr 11-12/2008 BRC nr 13/2009
brc-14-2009
brc-15-2009
brc-16-2009

BRC nr 14/2009

BRC nr 15/2009

BRC nr 16/2009

brc-17-2010-okladka

brc-18-2010

brc-19-2010

BRC nr 17/2010

BRC nr 18/2010

BRC nr 19/2010

brc-20

brc-21-ok-kolor

brc-nr22-2011

BRC nr 20/2010

BRC nr 21/2011

BRC nr 22/2011

brc-23-2011

brc-24-2011

brc-25-2012-okladka-kolor

BRC nr 23/2011

BRC nr 24/2011

BRC nr 25/2012

brc-26-2012-okladka

brc_27-2012_okladka

brc_28-2012_okladka

BRC nr 26/2012

BRC nr 27/2012

BRC nr 28/2012

brc-29-2013

brc-30-okladka

brc-31_okladka-nowa

BRC nr 29/2013

BRC nr 30/2013

BRC nr 31/2013

w ponownym opracow.

brc-32_okladka

brc-33-2014

brc-nr34-2014

BRC nr 32/2013

BRC nr 33/2014

BRC nr 34/2014

brc-35-2014 brc_supplement-2014_okladka brc-36-2014

BRC nr 35/2014

BRC Suppl. 1/2014

BRC nr 36/2014

brc_37-2015okladka brc_38-2015 brc_39-2015

BRC nr 37/2015

BRC nr 38/2015

BRC nr 39/2015

brc_40-2015 brc-41-2016-okl brc_42-2016

BRC nr 40/2015

BRC nr 41/2016

BRC nr 42/2016

brc_43-2016

brc_44-2016 brc_supl.2-2017

BRC nr 43/2016

BRC nr 44/2016

BRC Suppl. 2/2017

brc_45-2017

BRC nr 45/2017Biodiversity: Research and Conservation

Czasopismo

Nr 1-2/2006; 3-4/2006; 5-8/2007; 9-10/2008; 11-12/2008; 13/2009; 14/2009, 15/2009, 16/2009, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 20/2010, 21/2011, 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2012, 26/2012, 27/2012, 28/2012, 29/2013, 30/2013, 31/2013 (w ponownym opracowaniu), 32/2013, 33/2014, 34/2014, 35/2014, Supplement 1/2014, 36/2014, 37/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015, 41/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016, Supplement 2/2017, 45/2017
Oprawa miękka
Format 210 x 297 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze

ISSN 1897-2810

Biodiversity: Research and Conservation [BRC] to recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się w języku angielskim. Publikowane są w nim artykuły oryginalne i przeglądowe dotyczące różnorodności biologicznej, w szczególności zróżnicowania świata roślin.
W BRC poruszane są między innymi zagadnienia z zakresu zmienności, taksonomii i filogenii, chorologii, ekologii oraz ochrony przyrody. Specjalnością czasopisma są artykuły poświęcone różnym aspektom współczesnych przemian szaty roślinnej. Czasopismo jest dostępne zarówno w formie drukowanej jak i w wersji on-line www.brc.amu.edu.pl

Redakcja Biodiversity: Research and Conservation znajduje się w Zakładzie Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą uznani specjaliści z Polski i zagranicy (Austrii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Słowacji i Szwajcarii).

Kontakt z redakcją – dr hab. Zbigniew Celka: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kontakt w sprawie zakupu czasopisma – mgr Elżbieta Obarska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Medicus Mundi Polonia

 

mmp-wineta

 

Pismo wydawane z inicjatywy poznańskiej Fundacji
Redemptoris Missio od lutego 2001 roku.

 

Od Redakcji

Po 8 latach działalności Fundacji „Redemptoris Missio” Rada i Zarząd Fundacji doszły do przekonania, że nadszedł właściwy czas, aby rozpocząć wydawanie kwartalnika poświęconego problemom medycznym w krajach rozwijających się.

Kwartalnik ma na celu przekazywanie informacji istotnych dla ochrony zdrowia oraz rozpoznawania i leczenia chorób tropikalnych. Służyć będzie również integracji w kraju osób o doświadczeniu w zakresie chorób tropikalnych lub zainteresowanych tropikiem i przybliżać problemy medyczne, z jakimi stykają się osoby związane z ośrodkami misyjnymi, prowadzącymi działalność medyczną.

Z drugiej strony, Redakcja oczekuje, że poprzez kwartalnik osoby te będą miały okazję bliższego kontaktu z Fundacją, która potrzebuje jak najszerszego wsparcia, zarówno społeczeństwa, jak i osób związanych z medycyną.

Pierwszy numer kwartalnika przedstawia krótko Fundację „Redemptoris Missio” i Medicus Mundi International, z którym jest ona stowarzyszona. Stałą rubryką będą bieżące wiadomości ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)i aktualna działalność Medicus Mundi International (MMI).Redakcja dołoży starań, aby poszczególne numery kwartalnika były zogniskowane wokół pewnych bieżących zagadnień. Zaczynamy od przedstawienia problemów związanych z zakażeniem HIV i AIDS, które uznaliśmy za najważniejsze. Zagadnienia związane z malarią będą tematem następnego numeru.

Postaramy się podawać streszczenia interesujących pozycji piśmiennictwa oraz krótkie informacje związane z występowaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób tropikalnych. Do działów stałych należeć będą również: wykaz kursów i zjazdów naukowych z dziedziny medycyny tropikalnej, spis interesujących wydawnictw na ten temat oraz oferty pracy w tropiku. Oczekujemy, że w dalszych numerach będzie otwarta stała rubryka, zawierająca listy skierowane do Fundacji przez osoby pracujące w tropiku i przez studentów, którzy zamierzają poświęcić się pracy w tropiku, m.in. w medycznych ośrodkach misyjnych.

Oddając pierwszy numer kwartalnika »Medicus Mundi Polonia« do rąk osób zainteresowanych, wyrażamy przekonanie, że nie będzie on zbyt wielkim obciążeniem finansowym dla Fundacji. Nie chcemy wyznaczać ceny prenumeraty, ale podajemy do wiadomości, że kwoty przekazane Fundacji na dołączonym przekazie można odpisywać od podstawy podatku dochodowego do wysokości 10% dochodów.

Prof. Zbigniew Pawłowski


(ze wstępu do pierwszego numeru MMP z lutego 2001 r.)

 

mmp-lekarstwa-dary

logo-mundi-international-ja

logo-fundacja

dzieci-murzynskie

mmp-nr-1-luty-2001 mmp-nr-2-czerwiec-2001 mmp-nr-3-pazdziernik-2001
MMP nr 1
- luty 2001
MMP nr 2
- czerwiec 2001
MMP nr 3
- październik 2001
mmp-nr-15 mmp-nr-16-2005 mmp-nr-17-18-2005-2006
MMP nr 15
- grudzień 2004
MMP nr 16
- czerwiec 2005
MMP nr 17/18
grudz. 2005 - stycz. 2006
mmp-nr-19-20-2006

15 lat

FUNDACJI

Redemptoris

Missio

mmp-nr-21-2007
MMP nr 19/20
czerwiec - grudzień 2006
2007
MMP nr 21
styczeń - kwiecień 2007
mmp-nr-22-23-maj2007-stycze mmp-nr-24-25-luty-czerwiec2 mmp-nr-26-27-lipiec-grudzie
MMP nr 22-23
maj 2007 - styczeń 2008
MMP nr 24-25
luty - czerwiec 2008
MMP nr 26-27
lipiec - grudzień 2008
mmp-nr-28-styczen-marzec200 mmp-nr-28-29-styczen-czerwi
mmp-nr-30-31-czerwiec-grudz
MMP nr 28
styczeń - marzec 2009
wydanie elektroniczne
MMP nr 28-29
styczeń - czerwiec 2009

MMP nr 30-31
lipiec - grudzień 2009
mmp-nr-32-33-2010 mmp-nr-34-35-2010 mmp-nr-36-37-2011
MMP nr 32-33
styczeń - czerwiec 2010
MMP nr 34-35
lipiec - grudzień 2010
MMP nr 36-37
styczeń - czerwiec 2011
mmp-nr-38-39-2011

20 lat

FUNDACJI

Pomocy

Humanitarnej

Redemptoris

Missio

mmp-nr-40-41-2012
MMP nr 38-39
czerwiec - grudzień 2011

2012

MMP nr 40-41
styczeń - maj 2012
mmp_42-2012 mmp_43-2012 mmp-44-452013
MMP nr 42
czerwiec - wrzesień 2012
MMP nr 43
październik - grudzień 2012
MMP nr 44/45
styczeń - czerwiec 2013
mmp_46-2013 mmp_47-2013 mmp_48-2014
MMP nr 46
lipiec - wrzesień 2013
MMP nr 47
październik - grudzień 2013
MMP nr 48
styczeń - czerwiec 2014
mmp_49-50-2014 mmp_51-52-2015 mmp_53-54-2016
MMP nr 49/50
lipiec - grudzień 2014
MMP nr 51/52
styczeń - październik 2015
MMP nr 53/54
listopad 2015 - kwiecień 2016
mmp_55-56-2016-okl mmp-57-58-2017 mmp_59-60-2017
MMP nr 55/56
maj – grudzień 2016
MMP nr 57/58
styczeń – kwiecień 2017
MMP nr 59/60
grudzień 2017
 
Strona internetowa Medicus Mundi Polonia

bieżące informacje z działań podejmowanych
przez Fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" z Poznania

www.medicus.ump.edu.pl

mmp-wineta


 

Nowiny Szpitalne

winieta-nowiny

 

Nowiny Szpitalne
Czasopismo

Format 210 x 297 mm
Kategoria Medycyna
ISSN 1643-0980

 

Nowiny Szpitalne, gazeta informacyjna dla pracowników Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wydawana
od listopada 2001 r.


2001
Po raz pierwszy oddajemy w Państwa ręce pismo – NOWINY SZPITALNE. Pragniemy co miesiąc przekazywać informacje dotyczące bieżącej sytuacji Szpitala. Mamy nadzieję, że pierwszy numer, będzie dobrym początkiem w tworzeniu sprawnej komunikacji wewnętrznej. Zdajemy sobie sprawę, iż każda zmiana może rodzić obawy i niepokoje.
Sądzimy, że możliwość skierowania do Państwa paru słów będzie nie tylko służyć podzieleniu się z Państwem problemami. Pragnęlibyśmy, aby znajomość bieżących informacji o funkcjonowaniu Szpitala była elementem mobilizującym do współdziałania dla dobra Szpitala o tak wyjątkowej i chlubnej tradycji 178 lat służby Pacjentowi.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące możliwości usprawnienia działania Szpitala, a także współpracę we współtworzeniu tego czasopisma.
Nasza wspólna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie tworzą ten Szpital.

Redakcja
(ze wstępu do pierwszego numeru „Nowin Szpitalnych”)


2009
Szpital to miejsce niecodziennych wydarzeń, zlepku chwil szczęśliwych, kiedy na powrót odzyskuje się zdrowie i tych, w których choroba ma swoje ostatnie wyrokujące zdanie. Ta dychotomia często czyni Szpital również miejscem najważniejszych spotkań pacjenta z lekarzem, ale przede wszystkim człowieka z człowiekiem, które odmieniają i czynią życie obu stron bogatszym.
W tych spotkaniach jako Redakcja od dziewięciu lat staramy się towarzyszyć i być rzetelnym świadkiem podejmowanych działań. Cztery szpitalne obiekty i ponad tysiąc zatrudnionych pracowników to dla nas spore wyzwanie, by stanowić źródło najistotniejszych informacji. Z wielką zatem przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer „Nowin Szpitalnych”.

Monika Dziamska
(redaktor prowadzący)

nowiny-nr-1-2001 nowiny-nr-1-2-2009 nsz-nr-3-2009
Nr 1(1), listopad 2001 Nr 1-2 (48-49)2009 Nr 3 (50) 2009
nsz-nr-4-2009-2010 nsz-nr-1-2010 nowiny-2-2010
Nr 4 (51) 2009/2010
Nr 2 (53) 2010


nsz-nr-3-2010 nsz-nr-1-2011 nsz-nr-2-2011
Nr 3 (54) 2010 Nr 1 (55) 2011
nsz-nr-3-2011 nsz-nr-1-2012 nsz-nr-2-2012
Nr 3 (57) 2011 Nr 1 (58) 2012 Nr 2 (59) 2012
nowiny3-4_2012 nowiny_1-2_2013 nowiny_3-2013_okladka

Nr 3/4 (60/61) 2012

Nr 1/2 (62/63) 2013

Nr 3 (64) 2013

nowiny_4-201-2014_okladka nowiny_1-366-682014 nowiny_1-369-712015

Nr 4 (65) 2013/2014

Nr 1/3 (66-68) 2014

Nr 1/3 (69-71) 2015

nowiny_1-2_2016 nowiny_3_2016 nowiny_1-2017

Nr 1/2 (72-73) 2016

Nr 3 (74) 2016

Nr 4/1 (75-76) 2016/2017

nowiny_2-2017 nowiny_3-2017 nowiny-4-2017okladka

Nr 2 (77) 2017

Nr 3 (78) 2017

Nr 4 (79) 2017

Kontakt z redakcją: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Archiwalne numery Nowin Szpitalnych (w plikach pdf) można znaleźć pod adresem:
 

Wokół Śródki – Kwartalnik Rady Osiedla

wineta


Wokół Śródki
Czasopismo (kwartalnik)

Format 210 x 297 mm
Kategoria Pismo społeczno-kulturalne
ISSN 1640-4408


WOKÓŁ ŚRÓDKI

Kwartalnik Rady Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria „Wokół Śródki” wydawany jest od 1999 r.
W kwartalniku można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach z życia lokalnej społeczności, o staraniach przywrócenia rangi i świetności tego regionu na mapie Poznania, ale także o historii miejsca i rewitalizacji Śródki.

ws-nr-1-1-1999-1

wsnr3-42000

ws-nr-4-1-2001-2002-1

wokolsrodkinr1-2003

"Wokół Śródki"
nr 1 (1) 1999
"Wokół Śródki"
nr 3(4) 2000
"Wokół Śródki"
nr 4-1 2001/2002
"Wokół Śródki"
nr 1(15) 2003

wokolsrodkinr1-2009

wokolsrodkinr2-2009

wokolsrodkinr3-2009


wokolsrodkinr4-2009
"Wokół Śródki"
nr 1 (36) 2009
"Wokół Śródki"
nr 2 (37) 2009
"Wokół Śródki"
nr 3 (38) 2009
"Wokół Śródki"
nr 4 (39) 2009

wokolsrodkinr1-2010

ws-2-41-2010

wokolsrodkinr3-4-2010

wokolsrodkinr144-2011

"Wokół Śródki"
nr 1 (40) 2010
"Wokół Śródki"
nr 2 (41) 2010
"Wokół Śródki"
nr 3-4 (42-43) 2010
"Wokół Śródki"
nr 1 (44) 2011
wokolsrodkinr245-2011 wokolsrodkinr146-2012 wokolsrodkinr247-2012 wokolsrodkinr348-2012
"Wokół Śródki"
nr 2 (45) 2011
"Wokół Śródki"
nr 1 (46) 2012
"Wokół Śródki"
nr 2 (47) 2012
"Wokół Śródki"
nr 3 (48) 2012
wokolsrodkinr449-2012 ws-01-502013 ws-02-512013 ws-03-522013
"Wokół Śródki"
nr 4 (49) 2012
"Wokół Śródki"
nr 1 (50) 2013
"Wokół Śródki"
nr 2 (51) 2013
"Wokół Śródki"
nr 3 (52) 2013
ws-04-532013 wokolsrodkinr1-2014 ws-02-552014 ws-03-562014
"Wokół Śródki"
nr 4 (53) 2013
"Wokół Śródki"
nr 1 (54) 2014
"Wokół Śródki"
nr 2 (55) 2014
"Wokół Śródki"
nr 3 (56) 2014
ws-04-572014 ws-158-2015 ws-259-2015 ws-360-2015
"Wokół Śródki"
nr 4 (57) 2014
"Wokół Śródki"
nr 1 (58) 2015
"Wokół Śródki"
nr 2 (59) 2015
"Wokół Śródki"
nr 3 (60) 2015
ws-0161_2016 ws-0262_2016 ws-63_2017 ws-64-65_sepia
"Wokół Śródki"
nr 1 (61) 2016
"Wokół Śródki"
nr 2 (62) 2016
"Wokół Śródki"
nr 1 (63) 2017
"Wokół Śródki"
nr 2-3 (64-65) 2017

 

Archiwalne numery kwartalnika "Wokół Śródki" można znaleźć na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Poznaniu