Farmacja

Iwona Dymarczyk – Aptekarz i majoliki

aptekarz_i_majoliki-okladka

Iwona Dymarczyk


Aptekarz
i majoliki

O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 256 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria farmacja/biografie

ISBN 978-83-62564-67-5

     
Książkę „Aptekarz i majoliki...” można czytać na dwa sposoby: skupiając się na biografii niezwykłego polskiego farmaceuty, Mateusza B. Grabowskiego (1904-1976), albo na kolekcji zabytkowej ceramiki ze zbiorów Muzeum Farmacji w Krakowie. Monografia ta składa się bowiem z dwóch części, w pierwszej poznajemy drogę życiową oraz osiągnięcia Mateusza B. Grabowskiego – absolwenta Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, warszawskiego inspektora farmaceutycznego, żołnierza Września 1939 r., następnie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a po II wojnie światowej jednego z najbardziej kreatywnych przedstawicieli emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. Grabowski okazał się utalentowanym biznesmenem, a także mecenasem i kolekcjonerem dzieł sztuki. Już w 1948 r. założył w Londynie aptekę i firmę Grabowski Export-Import Ltd., specjalizującą się w sprzedaży wysyłkowej leków do Polski i innych krajów tzw. Bloku Wschodniego. Po dziesięciu latach założył też galerię sztuki współczesnej Grabowski Galery, która była oparciem dla polskich artystów, a także miejscem promowania młodych utalentowanych twórców. Wśród artystów, którzy tu wystawiali byli m.in.: Józef Czapski, Wojciech Fangor i Magdalena Abakanowicz. Zaczynało tam swoją karierę kilku uznanych dzisiaj brytyjskich twórców np. Michael Kinder i Derek Boshier. W 1975 r. Grabowski założył w Londynie fundację swego imienia M.B. Grabowski Fund, której zadaniem jest propagowanie kultury, historii i wiedzy o Polsce wśród społeczeństwa brytyjskiego. W tym samym roku hojnie obdarował polskie muzea. Swoją kolekcję dzieł sztuki współczesnej, liczącą 386 dzieł, przekazał do Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi. Rok później przesłał do krakowskiego Muzeum Farmacji kolekcję zabytkowej ceramiki aptecznej, która stała się tematem drugiej części omawianej książki.
Swoistym komentarzem do biografii M. B. Grabowskiego jest druga część monografii, która dostarcza szczegółowej wiedzy na temat kolekcji 83 naczyń ceramicznych wykonanych w różnych europejskich manufakturach od XVI do XX w. Największą grupę stanowi 48 majolik włoskich, m.in. z Faenzy, Urbino, Deruty czy Pesaro. Analiza kolekcji pozwoliła nie tylko na ocenę jej wartości historyczno-artystycznej, ale także na rozpoznanie funkcji poszczególnych naczyń, a dzięki rozszyfrowaniu nazw na ich kartuszach można było poznać skład i zastosowanie dawnych preparatów leczniczych. Jednym z walorów opracowania jest jego przydatność dla innych badaczy, którzy mogą znaleźć w książce punkt odniesienia dla własnych analiz. Jest to pierwsze opracowanie tego typu obiektów muzealnych w polskiej literaturze przedmiotu, a równocześnie jedno z pierwszych opracowań grupy eksponatów w zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji. Książka jest adresowana do farmaceutów, a zwłaszcza historyków farmacji, a także historyków sztuki, muzealników, kolekcjonerów oraz miłośników zabytków z dawnych aptek.
 

Zioła – świetlana przyszłość Polski – Anita Magowska

ziola-okladka
Zioła – świetlana przyszłość Polski

Historia Polskiego Komitetu Zielarskiego 1929-2009


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2009
Oprawa twarda
Objętość 414 stron
Format 210x190 mm
Kategoria Farmacja

ISBN 978-83-88572-52-4

Książka wydana wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk


Monografia nosi tytuł ZIOŁA – świetlana przyszłość Polski… będący cytatem wypowiedzi profesora Uniwersytetu Poznańskiego Jana Mariana Dobrowolskiego, którego działalność w dziedzinie uprawy, zbioru i skupu leczniczych surowców roślinnych doprowadziła do powstania w 1929 r. Polskiego Komitetu Zielarskiego, skupiającego głównie plantatorów i producentów leków roślinnych. I to właśnie dziejom Komitetu – co sygnalizuje podtytuł monografii Historia Polskiego Komitetu Zielarskiego (1929-2009)poświęcona jest praca dr hab. Anity Magowskiej.

Dominującą cechą monografii jest przedstawienie losów instytucji i osób, związanych z zielarstwem od roku 1929 aż do dnia dzisiejszego. To przedsięwzięcie niezmiernie trudne zważywszy na zróżnicowaną sytuację naszego kraju i uzależnienie opisywanych spraw od sytuacji politycznej, nie tylko gospodarczej. Autorka bardzo dobrze wywiązała się z tego trudnego zadania, umożliwiając czytelnikowi ogląd różnych etapów rozwoju zielarstwa w Polsce w miarę, jak zmieniała się sytuacja polityczna i ekonomiczna, odgrywająca w tej dziedzinie znaczącą rolę hamującą bądź sprzyjającą rozwojowi.

Książka ma charakter interdyscyplinarny, z pewnością znajdzie czytelników wśród różnych środowisk tak z dziedziny przyrodniczej, jak i humanistycznej, przede wszystkim wśród historyków nauki.

Prof. dr hab. Barbara Kuźnicka (z recenzji wydawniczej)


SPIS TREŚCI

 

ZUSAMMENFASSUNG

 

SUMMARY


 

Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji Licheń’2008

Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji Licheń’2008


Redakcja Jan Majewski


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2008
Oprawa miękka
Objętość 330 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria FarmacjaISBN 978-83-88572-54-8
pamietnik-2008

(...) Zarówno sesje naukowe jak i wyjazdowe sesje krajoznawcze były okazją do poznania­ obiektów, które zadecydowały o wybraniu Ziemi Konińskiej na miejsce XVII Sympozjum Historii Farmacji. W Ślesinie stanęliśmy pod jednym z trzech łuków triumfalnych w Europie wzniesionych z wdzięczności Napoleonowi Bonaparte (dwa pozostałe stoją w Berlinie i Paryżu). Pokonaliśmy fragment historycznej drogi wodnej łączącej Wartę z tak wiele znaczącym w naszej historii Jeziorem Gopło. W Lądzie, w zespole pocysterskim wzniesionym przez Tomasza Poncino, Jerzego Catenaziego i Pompeo Ferrariego, podziwialiśmy freski Adama Swacha. (...)

Spośród nadesłanych 40. referatów komitet naukowy wybrał najbardziej reprezentatywne i przeznaczył do wygłoszenia w czterech tematycznych sesjach. Pozostałe zaś przyjął do druku w Pamiętniku...

Byli wśród nas – co szczególnie cieszy – reprezentanci wszystkich regionów Polski, młodzi stażem pasjonaci i utytułowani ludzie nauki, a także goście z Białorusi, Niemiec i Rumunii.

dr n. farm Jan Majewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVII Sympozjum Historii Farmacji
(z tekstu przedmowy w Pamiętniku) 

Osiągnięcia w chemii leków – Księga Jubileuszowa

ksiega-jubileuszowa
Osiągnięcia w chemii leków – Księga Jubileuszowa


pod red. Anny Jelińskiej
i Barbary Marciniec


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2007
Oprawa twarda ze złoceniami
Objętość 392 strony
Format 180 x 250 mm
Kategoria Farmacja
ISBN 978-83-88572-33-3

 

Praca zbiorowa „Osiągnięcia w chemii leków” powstała dla uczczenia jubileuszu 90. urodzin Profesora Ewarysta Pawełczyka oraz 70. urodzin Profesor Marianny Zając.­ Każdy z Jubilatów był wieloletnim (odpowiednio w latach 1963-1987 i 1987-2007) kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Poz­naniu oraz autorem, współautorem lub redaktorem podręcznika z zakresu
chemii­ leków, popularnego w całym kraju źródła nauczania chemii farmaceutycznej, z którego­ korzystały kolejne pokolenia studentów farmacji, ich nauczyciele oraz szerokie grono pracowników przemysłu farmaceutycznego i aptekarzy.

W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że pierwszy polski podręcznik z chemii leków powstał właśnie
w Poznaniu, w roku 1951, a jego autorem był także wieloletni (1939-1963) kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej – profesor Franciszek Adamanis.

Jest zatem Poznań tradycyjnie miejscem powstawania opracowań z zakresu wiedzy farmaceutycznej,
a niniejsza Księga Jubileuszowa wpisuje się w tą tradycję.

Barbara Marciniec

(ze wstępu do książki)

 

 

Pamiętnik XVI Sympozjum Historii Farmacji Krasiczyn’2007

Pamiętnik XVI Sympozjum Historii Farmacji Krasiczyn’2007


Redakcja Lidii Marii CzyżWydanie pierwsze
Rok wydania 2007
Oprawa miękka
Objętość 246 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria FarmacjaISBN 978-83-88572-39-5
pamitnik-xvi-sympozjum

Pamiętnik z kolejnego Sympozjów Historii Farmacji wydany we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym Oddział w Rzeszowie – Sekcja Historii Farmacji.

Referaty zaprezentowane podczas XVI Sympozjum Historii Farmacji Krasiczyn’2007, organizowanego
przez Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z Rzeszowa 14-17 czerwca 2007.

SPIS TREŚCI

 

60 lat z farmacją, wspomnienia – Bohdan Drożdż

60-lat-z-farmacja---okladka
60 lat z farmacją, wspomnienia


Seria: Farmaceuci znani i nieznani

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2007
Oprawa twarda
Objętość 64 strony
Format 176 x 245 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 978-83-88572-23-4

Książka inauguruje serię wydawniczą poświęconą polskim farmaceutom. Zawarte tu wspomnienia emerytowanego profesora farmacji, byłego kierownika Katedry i Zakładu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Poznaniu przybliżają problematykę naukowo-badawczą prowadzoną przez farmaceutów. Wspomnienia dotyczą okresu 1946-1996, autor we wstępie pisze m. in.:

„W przeciągu minionych 60 lat z bliska śledziłem zmiany zachodzące w farmacji. Zmienił się asortyment
leków w naszych aptekach, zmieniły się ich wykazy w farmakopeach i różnych lekospisach. Zniknęły
niektóre pozycje, przybyło bardzo wiele nowych preparatów wytwarzanych często w oparciu o modele, budowę chemiczną związków odkrywanych w roślinach. Nie zmalało także zainteresowanie lekami
roślinnymi, co wywołuje czyjeś zaniepokojenie. W prasie pojawiają się wiadomości, że zioła szkodzą
i nie działają. Reklama, reklamą, ale należy nie zapominać, że nie ma leków bez ubocznego działania.
W pewnych przypadkach nawet cukier i sól mogą być trucizną. Wszystko zależy od dawki i stanu
zdrowia.

Nie zmieniło się także znaczenie farmaceutów, jako najbliższych współpracowników lekarzy, z racji
wiedzy w dziedzinie leków. Ale w dalszym ciągu nurtuje mnie pytanie dlaczego o sprawach żywotnych
dla naszego zawodu tak często decydują inni? Ile w tym naszej winy, a ile działań innych ze szkodą dla społeczeństwa.”
 

Pamiętnik XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard’2006

Pamiętnik XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard’2006


Redakcja Ryszard KalinowskiWydanie pierwsze
Rok wydania 2006
Oprawa miękka
Objętość 288 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria FarmacjaISBN 83-88572-10-5
pamitnik-xv-sympozjum

Pamiętnik z kolejnego Sympozjów Historii Farmacji wydany we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym Oddział w Szczecinie – Sekcja Historii Farmacji

Referaty zaprezentowane podczas XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard’2006,
organizowanego przez Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
ze Szczecina i Stargardu 2-4 czerwca 2006.


SPIS TREŚCI

 

Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce – Jan Majewski

Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce

Jan Majewski


Wydanie pierwsze – albumowe
Rok wydania 2006
Oprawa twarda
Objętość 150 stron
Format 190 x 210 mm
Kategoria Farmacja

ISBN 83-88572-03-2muzea-farmacji
Książka nagrodzona pierwszym miejscem na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu – 26 październik 2006 (szerzej w wydarzeniach).


Janowi Majewskiemu, autorowi opracowania Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce,
przyświecała pożyteczna idea, aby wszystko to, co pozostało po dawnych aptekarzach wykonujących
z poświęceniem swój szlachetny zawód, przypomnieć farmaceutom, przede wszystkim młodym, którzy
często nie znają bogatej tradycji własnej profesji, oraz tym, których interesuje kultura materialna
minionych epok historycznych. (...) Dobrze się stało, że te rozproszone teksty źródłowe, wzbogacone
o informacje nowe i bogatą ikonografię, ukazują się w postaci zwartego druku. Książka omawia obiekty gromadzące i upowszechniające wiedzę o aptekach i zawodzie aptekarskim muzea, ekspozycje
farmaceutyczne, zabytkowe apteki. Jest także hołdem dla wszystkich, którzy uchronili te cenne pamiątki
przed rozproszeniem i zniszczeniem, których zasługi dla rozwoju muzealnictwa farmaceutycznego są
niepodważalne.

Prof. Artur Kijas (z przedmowy)

 

Przeszłość i perspektywy farmacji

przeszlosc-i-perspektywy-fa
Przeszłość i perspektywy farmacji

Prace Komisji Farmaceutycznej PTPN
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2006
Oprawa miękka
Objętość 162 strony
Format 170 x 240 mm
Kategoria FarmacjaISBN 83-88572-24-1


Tom Prac Komisji Farmaceutycznej PTPN pod redakcją Anity Magowskiej, wydany wspólnie
z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Praca zbiorowa przygotowana przez naukowców
i aptekarzy-praktyków z Poznania, Gdańska, Krakowa i Birmingham.

Bogato ilustrowana rycinami i tabelami książka jest adresowana do wszystkich osób pragnących nie
tylko poznać zawiłe drogi rozwoju chemii leków (rozdział pióra prof. Marianny Zając i prof. Anny
Jelińskiej) i znaczenie farmakogenomiki (omówione przez prof. Romana Kaliszana) oraz przyszłość leków roślinnych (przybliżoną przez prof. Jana Kozłowskiego, dra Waldemara Buchwalda, mgr Annę Forycką
i mgr Danutę Szczyglewską), ale także angielskie doświadczenia w zakresie opieki farmaceutycznej
(opisane przez prof. Michaela Jepsona).

Czytelnikom polecamy ponadto: dokonaną przez dr Hannę Jankowiak-Gracz i mgr Ewelinę Korczowską diagnozę stanu farmacji onkologicznej w Polsce, wnikliwe omówienie jakości kształcenia na studiach farmaceutycznych przedstawione przez prof. Jana Pawlaczyka, krakowskie doświadczenia w realizacji e-learningu w kształceniu przed- i podyplomowym­ farmaceutów (autorami są: dr Sebastian Polak, mgr Aleksander Mendyk i prof. Jerzy Brandys),­ a także przypomnienie poznańskich tradycji PTFarm (prof.
Barbara Zielińska-Psuja).

 

Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu – Krzysztof Kmieć, Jan Majewski

Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2005
Oprawa miękka
Objętość 48 stron
Format 210 x 135 mm
Kategoria Farmacja

ISBN 83-88572-91-1

Nakład wyczerpany

swieci-kosma-i-damian-patro

Przedstawione ekslibrisy zostały wykonane na podstawie wizerunków wygrawerowanych na ściankach bocznych skrzynki, prawdopodobnie o przeznaczeniu medycznym – na narzędzia lekarskie, lekarstwa.­ Znajduje się ona w skarbcu kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie, powszechnie znanym jako kościół Mariacki. Skrzynka pochodzi z terenu Południowo-Zachodniej Rusi, powstała­ najprawdopodobniej nie później niż w roku 1400. Ozdobiona jest cyklem 16 scen ilustrujących dzieje i legendę świętych Kosmy i Damiana­ – lekarzy żyjących w Azji Mniejszej w III w.n.e. i leczących bez zapłaty (tzw. anargyrzy, anargyryci). Do niedawna skrzynka­ była uznawana za relikwiarz świętych Kosmy i Damiana, ale nie ma na to wystarczających dowodów. Jak się znalazła w Polsce nie wiadomo,­ w kościele NMP w Krakowie od 1761 roku. Wymiary skrzynki: długość 34.8 cm, szerokość 8.7 cm, wysokość 11 cm.


 

Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu” – Krzysztof Kmieć

Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu”


Krzysztof KmiećWydanie pierwsze
Rok wydania 2005
Oprawa miękka
Objętość 80 stron
Format 150 x 210 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-12-1


Nakład wyczerpany

rosliny-lecznicze

Gdy wiele lat temu przeczytałem Pana Tadeusza – co wynikało z programu szkolnego­ – nie przypuszczałem, że po latach połączy się to z moją pracą zawodową.­ Od wielu lat zajmuję się roślinami leczniczymi i ich wykorzystaniem w terapii. Przypadek sprawił, że poszukując w Panu Tadeuszu jakiegoś potrzebnego mi fragmentu trafiłem na opis roślin w ogródku Zosi, a później jeszcze znalazłem podobne opisy w wielu innych miejscach. To spowodowało, że przeczytałem ponownie naszą narodową epopeję z ołówkiem w ręku zaznaczając na marginesie wszystkie nazwy roślin. I tak powstała ta książka, która – mam nadzieję – pozwoli Państwu spojrzeć na Pana Tadeusza z trochę innej strony.­ A ponieważ od lat tworzę ekslibrisy – w tym roku przypada 20-lecie mojej pracy­ twórczej – postanowiłem zilustrować tę pozycję swoimi pracami, które prezentują rośliny lecznicze, występujące na kartach poematu Adama Mickiewicza. Jest też kilka ekslibrisów polskich farmaceutów, które prezentują inne rośliny­ lecznicze.

Krzysztof Kmieć
 

Pamiętnik XIV Sympozjum Historii Farmacji Słowacja’2005

Pamiętnik XIV Sympozjum Historii Farmacji Słowacja’2005Redakcja Jan MajewskiWydanie pierwsze
Rok wydania 2005
Oprawa miękka
Objętość 126 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-96-2

pamitnik-xiv-sympozjum

Pamiętniki z kolejnych Sympozjów Historii Farmacji wydawane we współpracy z Polskim
Towarzystwem Farmaceutycznym, Sekcjami Historii PTFarm i poszczególnymi Oddziałami
PTFarm w Polsce w latach 1999-2008.

Referaty zaprezentowane podczas XIV Sympozjum Historii Farmacji organizowanego przez Sekcję
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z Poznania – sesja wyjazdowa na Słowacji – Bardejovske Kupele 30 kwietnia – 4 maja 2005 r.

SPIS TREŚCI

 

Pamiętnik XIII Sympozjum Historii Farmacji Horyniec-Zdrój’2004

Pamiętnik XIII Sympozjum Historii Farmacji Horyniec-Zdrój’2004Redakcja naukowa Anita Magowska


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2004
Oprawa miękka
Objętość 180 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria FarmacjaISBN 83-88572-56-3
pamitnik-xiii-sympozjum

Pamiętniki z kolejnych Sympozjów Historii Farmacji wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Sekcjami Historii PTFarm i poszczególnymi Oddziałami PTFarm w Polsce w latach 1999-2008.

Referaty i postery zaprezentowane podczas XIII Sympozjum Historii Farmacji organizowanego przez
Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Rzeszowie – Horyniec-Zdrój
28-29 maja 2004 r.

SPIS TREŚCI

 

Zielnik Elizy Orzeszkowej – Anna Maria Kielak

Zielnik Elizy Orzeszkowej
Nieznany zabytek botaniczny przechowywany w zbiorach PTPN


Anna Maria Kielak


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2004
Oprawa twarda
Objętość 152 strony
Format 170 x 240 mm
Ilustracje kolorowe reprodukcje oryginalnego Zielnika ze zbiorów specjalnych PTPN w Poznaniu
Kategoria Nauki przyrodnicze / Farmacja


ISBN 83-88572-61-X
zielnik-orzeszkowej---oklad
Eliza Orzeszkowa, znana powieściopisarka miała wszechstronne zainteresowania. Jednym z nich było „botanizowanie”, czyli tworzenie zielników. Oprócz takich, które stanowiły artystyczne kolaże, ofiarowywane przyjaciołom i na cele dobroczynne jest ten, nad którym zatrzymuje się autorka opracowania. Zielnik ten przechowywany jest w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
O jego autentyczności świadczą zarówno własnoręczny podpis Elizy Orzeszkowej, jak również przekaz
o przesłaniu go z Grodna do Poznania. Pozycja ta pozwala na rozszerzenie wiedzy o tej pasji Elizy Orzeszkowej.

SPIS TREŚCI

SUMMARY

 

Pamiętnik XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica’2003

Pamiętnik XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica’2003Redakcja
Iwona Dymarczyk, Krzysztof Kmieć

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2003
Oprawa miękka
Objętość 240 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-90-3


Nakład wyczerpany
pamitnik-xii-sympozjum

Pamiętniki z kolejnych Sympozjów Historii Farmacji wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Sekcjami Historii PTFarm i poszczególnymi Oddziałami PTFarm w Polsce w latach 1999-2008.

Referaty i postery zaprezentowane podczas XII Sympozjum Historii Farmacji organizowanego przez Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie – Niedzica 5-8 czerwca 2003 r.

 

Farmacja kuchnia i ekslibrisy – Krzysztof Kmieć

farmacja-kuchnia
Farmacja kuchnia i ekslibrisy


Krzysztof Kmieć
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2002
Oprawa miękka
Objętość 40 stron
Format 120 x 230 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-50-4
Farmacja, kuchnia i ekslibrisy. Te z pozoru odległe od siebie hasła znalazły się w tytule książki. Musiało
wiele lat upłynąć, aby taki tryptyk mógł zaistnieć. Minęło ponad 25 lat odkąd związany jestem
zawodowo z roślinami leczniczymi i lekiem pochodzenia naturalnego. Kuchnią interesowałem się zawsze
odkąd pamiętam, a pierwsze kroki w tej trudnej sztuce stawiałem pod okiem Mamy. Później dochodziły
własne doświadczenia i pomysły kulinarne. W niniejszej książce znajdują się przepisy potraw, które
lubię i szczególnie często przyrządzam. Są to zarówno moje kompozycje, modyfikacje wcześniej
znanych mi przepisów, czy wreszcie przepisy moich. W przepisach tych szczególnie zwracam uwagę
na dobór przypraw, które stanowią o ich jakości. Są one oparte o przyprawy krajowe i egzotyczne. Niewątpliwie na kształt tej kuchni miały wpływ moje egzotyczne podróże, które dawały mi nowe
inspiracje kulinarne. I wreszcie ekslibrisy – moja przygoda i prawdziwa pasja, która zaczęła się
w 1985 roku po powrocie z przepięknej wyspy Bali. Mój pierwszy ekslibris wykonałem dla przyjaciela
Andrzeja Urbanika, z którym przemierzyłem wiele zakątków świata.

Oddając tę książkę w Państwa ręce mam nadzieję, że skorzystacie z moich ulubionych przepisów
kulinarnych i że będą one zachętą do własnych poszukiwań; mam nadzieję, że dowiecie się czegoś
nowego o przyprawach i spodoba się Wam ich wizerunek utrwalony w ekslibrisie.

Krzysztof Kmieć
 

Ekslibrisy historyków farmacji – Krzysztof Kmieć, Jan Majewski

exlibrisy-historykw-farmac
Ekslibrisy historyków farmacji


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2002
Oprawa miękka
Objętość 24 strony
Format 120 x 210 mm
Kategoria Farmacja

ISBN 83-88572-40-7

Zamieszczone tu ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia z Krakowa są swoistą galerią osób, naukowców,
związanych swoimi zainteresowaniami z historią farmacji. Interesujące kompozycje nawiązują do
cech osobowościowych prezentowanych tu postaci życia farmaceutycznego nie tylko Polaków,
ale również osób z innych krajów europejskich.
 

Pamiętnik XI Sympozjum Historii Farmacji Litwa’2002

Pamiętnik XI Sympozjum Historii Farmacji Litwa’2002
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2002
Oprawa miękka
Objętość 216 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-45-8


Nakład wyczerpany
pamitnik-xi-sympozjum

Pamiętniki z kolejnych Sympozjów Historii Farmacji wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Sekcjami Historii PTFarm i poszczególnymi Oddziałami PTFarm w Polsce w latach 1999-2008.
Referaty zaprezentowane podczas XI Sympozjum Historii Farmacji organizowanego przez Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z Poznania– sesja wyjazdowa na Litwie – Kowno, Wilno 2-4 maja 2002 r.

 

Badanie leków roślinnych w II Rzeczpospolitej – Anita Magowska

badania-lekw-rolinnych
Badanie leków roślinnych
w II Rzeczpospolitej

Geneza, determinanty, problematyka
i praktyka eksperymentalna
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2001
Oprawa miękka
Objętość 258 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-35-0
nakład wyczerpany
Rozprawa habilitacyjna powstała w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Wydziału Lekarskiego I
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 

XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

naukowy-zjazd-ptfarm
naukowy-zjazd-ptfarm-tom-ii
XVIII Naukowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Farmacja w XXI wieku


Redakcja:
Edmund Grześkowiak,
Jan Pawlaczyk

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2001
Oprawa miękka
Objętość 920 stron (Tom I – 456 stron, Tom II – 464 strony)
Format 170 x 240 mm
Kategoria Farmacja


ISBN 83-88572-15-6
W dwóch tomach książki towarzyszącej XVIII Naukowemu Zjazdowi PolskiegoTowarzystwa Farmaceutycznego, na ponad 900 stronach zamieszczono streszczenia wykładów, komunikatów
i posterów prezentowanych w trakcie zjazdu. To ogólnopolskie spotkanie odbywało się w Poznaniu
w dniach 19-22 września 2001 r.

 

Pamiętnik IX Sympozjum Historii Farmacji Łańcut’2000

Pamiętnik IX Sympozjum Historii Farmacji Łańcut’2000


Redakcja Anita Magowska


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2000
Oprawa miękka
Objętość 160 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Farmacja

ISBN 83-88572-00-8

Nakład wyczerpany

pamitnik-ix-sympozjum

Pamiętniki z kolejnych Sympozjów Historii Farmacji wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Sekcjami Historii PTFarm i poszczególnymi Oddziałami PTFarm w Polsce w latach
1999-2008.

Referaty zaprezentowane podczas IX Sympozjum Historii Farmacji organizowanego przez Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z Rzeszowa – Łańcut 8-11 czerwca 2000 r.

SPIS TREŚCI


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>