Filozofia

HANDBOOK OF THE SECOND WORLD CONGRESS ON ANALOGY – Poznań, Poland, May 24-26, 2017

handbook_2017

HANDBOOK OF THE
SECOND WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

EDITED BY

Estelle Carciof
Katarzyna Gan-Krzywoszyńska
Małgorzata Leśniewska
Przemysław Krzywoszyński


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Objętość 80 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria Filozofia

Język angielski


ISBN 978-83-65275-44-8

HANDBOOK OF THE SECOND WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

Poznań, Poland
May 24-26, 2017


We are very happy to launch The Second World Congress on Analogy. After the First – and may we say very successful – Congress in Puebla, Mexico in November 2015, we continue this fascinating analogical journey. This time it is taking place in Poznań, Poland.
    We have developed the project further, and following the great thought of Iris Apfel (that more is more and less is a bore), we have more of everything, eight distinguished keynote speakers, covering different research areas (such as zoology, logic and metaphysics) and countries (Mexico, USA, Italy, Japan, Portugal and Poland), special invited talks (on analogies in Miss Marple’s investigations and the role of analogy in intercultural communication), and equally impressive contributed talks. We hope that the series of World Congresses on Analogy will continue on as the a platform of dialogue between philosophers, artists, and scientists, and between young PhD students and venerable scholars and professors – all of them always young at heart.
    The Second World Congress on Analogy covers analogical research – both theories and their applications – in philosophy, logic, cognitive science, linguistics, political science, biology, theory of culture and theory of information. We have also many interdisciplinary approaches, including an examination of analogy in the areas of music and cryptology, and an original study that merges mathematical proofs with jokes.

www.analogycongress.com

 

HANDBOOK OF THE FIRST WORLD CONGRESS ON ANALOGY – Mexico, November 4-6, 2015

hndbook-meksyk-okl

HANDBOOK OF THE
FIRST WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

EDITED BY

Katarzyna Gan-Krzywoszyńska
Małgorzata Leśniewska
Przemysław Krzywoszyński
Piotr Leśniewski


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Objętość 80 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria Filozofia

Język angielski


ISBN 978-83-65275-01-1

HANDBOOK OF THE FIRST WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Mexico
November 4-6, 2015


This event is being sponsored and organized by the Meritorious Autonomous University of Puebla (BUAP), Adam Mickiewicz University (UAM Poznań, Poland) and the Popular Autonomous University of the State of Puebla (UPAEP) in Mexico. It is not a coincidence that the First World Congress on Analogy is being organized as a Polish-Mexican collaboration, as both countries have made great contributions to the theory of analogy. There is a Polish tradition in logico-philosophical studies on analogy. Józef M. Bocheński (University of Fribourg), Mieczysław Albert Krąpiec and his collaborators (John Paul II Catholic University of Lublin) and Włodzimierz Ławniczak (Adam Mickiewicz University) elaborated original approaches to analogy in logic, metaphysics and art history, respectively. In Mexico there are many very interesting approaches based on analogy, and one of the greatest examples is Mauricio Beuchot’s analogical hermeneutics. We are extremely happy and proud that he is one of the Congress invited speakers, and interestingly enough, he has been is inspired by the works of Józef M. Bocheński.

www.uni-log.org/analogy2015

 

Piotr Leśniewski – Społeczeństwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji

spoleczenstwo_okladka

Społeczeństwo dialogu
Prolegomena do teorii rekoncyliacji


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa miękka
Objętość 136 stron
Format 175x230 mm

Kategoria Filozofia


ISBN 978-83-62564-56-9


Integralna część habilitacji
Książka jest do nabycia w księgarni internetowej czytam.pl
oraz
w księgarniach uniwersyteckich w Poznaniu: ul. Szamarzewskiego, ul. Św. Marcina (Collegium Historicum), al. Niepodległości (Collegium Iuridicum Novum)


Opracowanie dr Piotra Leśniewskiego oceniam bardzo wysoko. Zawiera walory poznawcze, które posłużą czytelnikom – nie tylko studentom, ale i praktykom życia publicznego, do refleksji nad potrzebą dialogu, przyczynami powstawania zjawisk dysfunkcjonalnych i poszukiwania sposobów przeciwstawienia się ich ekspansji. Potrzeba gruntownego studiowania przyczyn powstawania patologii życia społecznego, z różnych punktów widzenia, jest wciąż aktualna. Ostatni przykład – Ukrainy, nie pozostawia złudzeń. XXI wiek nie będzie wolny od takich zjawisk.

Fragment recenzji  dr hab. Zbysława Dobrowolskiego, prof. PWSZ
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Obóz koncentracyjny nauczył mnie jednego:
nienawidzić dyscypliny i porządku.
prof. Jan Miodoński

13 września 2006 roku wydawnictwo Gallimard opublikowało powieść Jonathana Littella Łaskawe. Gdy Max Aue wizytuje obóz Auschwitz notuje: „I tak naszła mnie myśl: a co jeżeli obóz,
z całą swoją sztywną organizacją, ze swą absurdalną przemocą, z drobiazgową hierarchią, jest tylko metaforą, reductio ad absurdum codziennego życia?” Przynajmniej od Gadamera
(i Collingwooda) wiemy, że logika humanistyki jest logiką pytania. Czy zatem owo Littellowskie pytanie jest zasadne? Tak – tym bardziej wówczas, gdy zgodnie z Tischnerowską zasadą społeczeństwa dialogicznego przyjmiemy, że prawda o życiu społecznym ujawnia się przed każdym myślącym obywatelem. W prezentowanej książce został naszkicowany projekt badawczy, w którym pytanie Littella – wedle wskazań Adorna, Agambena, Baumana, Borowskiego – stanowi miarę przyłożoną do problemu odpowiedzialności kultury i odpowiedzialności w kulturze. Za Reyesem Mate, autorem Traktatu o niesprawiedliwości (2011), w Społeczeństwie dialogu zakłada się, że rekonstrukcja perspektywy historycznej pokrzywdzonych i rozgoryczonych stanowi początek długotrwałego procesu, którego celem czy – jak powiedziałby prof. Jerzy Kmita – sensem jest najpierw zadośćuczynienie, a później – pojednanie (rekoncyliacja). Transformacja ustroju w Polsce, zapoczątkowana strajkiem robotników 14 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, miałaby być zarzewiem późniejszej Rewolucji 1989 roku – Jesieni Ludów – w krajach Europy Środkowowschodniej. Dlaczego jednak przestrzeń publiczną, i to nie tylko w Polsce, po dwudziestu latach wypełnia przygnębiający spektakl oszczerstw i rekryminacji – zamiast uzdrawiającej prawdy i pojednania? To, że u podstaw nowego systemu ówczesna rewolucja, nazywana także rewolucją sumienia, nie zadbała właśnie o etyczny wymiar tamtych przemian, że nie została zatem przeprowadzona konsekwentnie, stanowi jedną z możliwych odpowiedzi, na którą wskazuje autor książki. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została przecież uchwalona przez Sejm RP dopiero 18 grudnia 1998 roku, a jej projekt (i realizacja) od początku wzbudzał kontrowersje właśnie natury moralnej. Tymczasem na powołanie jakieś instytucji rekoncyliacyjnej w Polsce jest już zdecydowanie za późno. Do takiego wniosku zmuszają publikowane coraz częściej podsumowania działalności komisji sprawiedliwości tranzytywnej (transitional justice) na całym świecie – w Republice Afryki Południowej, w Ruandzie, w Ameryce Łacińskiej, w Afganistanie i w Australii. Trzeba więc wziąć do serca zalecenie Tischnera i powiedzieć, że tamten bunt, Rewolucja 1989 roku, wymaga doprowadzenia do końca. Nadchodząca już rewolucja musi być przy tym mądrzejsza – musi być bogata w miłosierdzie. Sołżenicyn pisał przecież wyraźnie (dosłownie wielkimi literami): DO MIŁOSIERDZIA TRZEBA ROZUMU. Wbrew zatem szlachetnemu przekonaniu Naomi Klein, wyrażonemu w jej klasycznym już dziele No Logo, to adekwatna teoria (czyli teoria, która m.in. umożliwia śmiałe i trafne przewidywania) stanowi o sile każdego ruchu rewolucyjnego. I po to właśnie, by przyszła rewolucja miała wyrozumienie dla popełnionych błędów i zaniedbań, autor przedstawia Leszka Nowaka modele działań nieracjonalnych i proponuje kilka ich rozszerzeń. Pozostaje więc do wypełnienia zadanie fundamentalne. Warto zawczasu przemyśleć i opracować procedury rekoncyliacji, by dobra, które przyniesie kolejna rewolucja – oby to była ta wielka rewolucja egzystencjalna, o której Václav Havel mówił w połowie listopada 2008 roku w rozmowie z Adamem Michnikiem – nie zostały tak doskonale zmarnowane, jak ogromne zaufanie okazane Komitetom Obywatelskim „Solidarność”
4 czerwca 1989 roku. Bo być może i w tym przypadku historia zaskoczy nas obfitością swych darów i ze zdumieniem przyjdzie nam znowu skonstatować, że rządzi nią logika nadmiaru, logika łaski.
 

HANDBOOK OF THE WORLD CONGRESS ON THE SQUARE OF OPPOSITION IV

handbook-cover

HANDBOOK OF THE
WORLD CONGRESS ON
THE SQUARE OF OPPOSITION IV


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Objętość 164 strony
Format 148 x 210 mm
Kategoria Filozofia

Język angielskiISBN 978-83-62564-61-3

WORLD CONGRESS ON THE SQUARE OF OPPOSITION IV

Pontifical Lateran University, Vatican
May 5-9, 2014


Kwadrat logiczny to słynny diagram, ilustrujący związki zachodzące między sądami zbudowanymi między innymi za pomocą takich stałych logicznych, jak spójniki oraz kwantyfikatory, którego korzenie tkwią w logice Arystotelesowskiej. Przez całe wieki ów schemat przykuwał uwagę osób zajmujących się w swoich badaniach logiką, filozofią czy wreszcie samym Arystotelesem. Do kwadratu logicznego odwoływał się nawet Frege – jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej logiki matematycznej.

Niektórzy badacze wysunęli propozycję, by to raczej trójkąt charakteryzujący opozycje logiczne zastąpił tę słynną figurę, ale – z drugiej strony – opracowano szereg uogólnień kwadratu polegających na konstrukcji bardziej złożonych figur geometrycznych: heksagonów, oktagonów, a nawet – wielościanów oraz obiektów wielowymiarowych.

Prezentowany Handbook zawiera materiały związane z czwartym już kongresem o zasięgu światowym, poświęconym w całości kwadratowi logicznemu, który – po niezwykle udanych edycjach poprzednich w Montreux (2007), w Corte na Korsyce (2010) roku i w Bejrucie (2012) – został zorganizowany w 2014 roku w Watykanie. Kongres ma charakter interdyscyplinarnego spotkania logików, filozofów, matematyków, semiotyków, kognitywistów, artystów oraz informatyków.

Więcej na: http://www.square-of-opposition.org/start4.html


The square of opposition is a very famous theme coming from Aristotelian logic dealing with the notions of opposition, negation, quantification and proposition. It has been continuously studied by people interested in logic, philosophy and Aristotle during two thousand years. Even Frege, one of the main founders of modern mathematical logic, used it.

Some people have proposed to replace the square by a triangle, on the other hand the square has been generalized into more complex geometrical objects: hexagons, octagons and even polyhedra and multi-dimensional objects.

This handbook is related to the 4th world congress about the square of opposition organized in the Vatican in 2014, after very successful previous editions in Montreux, Switzerland 2007, Corté, Corsica 2010, Beirut, Lebanon, 2012. This is an interdisciplinary event gathering logicians, philosophers, mathematicians, semioticians, theologians, cognitivists, artists and computer scientists.

More: http://www.square-of-opposition.org/start4.html