Językoznawstwo

Dla kogo Polska? Szkice o języku, kulturze i świadomości narodowej - Stanisław Jakóbczyk

dlakogopolska-okladka

Dla kogo Polska?

Szkice o języku, kulturze i świadomości narodowej


Stanisław Jakóbczyk
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Objętość: 110 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: językoznawstwoISBN 978-83-62564-15-6
Omawianą książkę Stanisława Jakóbczyka polecić należy każdemu, kto zainteresowany jest, a tym bardziej zatroskany, zarówno stanem współczesnego języka polskiego, jak i kondycją kultury polskiej oraz poziomem świadomości narodowej Polaków. Autor wiedzie nas od rozważań nad zjawiskiem mody w języku naukowym humanistów, poprzez upowszechnione zapożyczenia językowe w naszej mowie ojczystej do szczególnie zarysowanej ,,kwestii narodowej”, która wszelako ma z językiem merytoryczny związek.

Przeprowadzone w pracy analizy językoznawcze mają istotną wartość poznawczą, rozszerzają naszą wiedzę o zachodzących współcześnie zjawiskach i procesach w naszym języku, które znamionują głębsze i ogólniejsze trendy kulturowe.

Za ich symptom uznaję nadmierną popularność, by nie rzec modnych, przywołanych przez Autora terminów: „tożsamość”, „paradygmat”, „dyskurs”. W świetle znakomitego specjalistycznego wywodu Stanisława Jakóbczyka okazuje się, że w wielu, zbyt wielu przypadkach ich użycie nie jest merytorycznie uzasadnione, co więcej stają się one – jak orzeka – „bezsensowne”. Służą one bowiem do oznaczania tak rozmaitych stanów rzeczy, że nie da się już ustalić jakiegoś wspólnego rdzenia semantycznego. W każdym zatem przypadku ich stosowania winniśmy otrzymać ich ścisłą definicję.

Prof. UAM dr hab. Jan Grad
Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
(fragment z recenzji)
 

Listy czasowników Jana Pawła II – Katarzyna Zagórska

Listy czasowników
Jana Pawła II


Praca doktorskaWydanie pierwsze
Rok wydania 2011
Oprawa miękka
Objętość 194 strony
Format 170x240 mm
Kategoria Filologia/Religia


ISBN 978-83-62564-01-9
listy-okladka

Fragment pracy doktorskiej Czasowniki w polskich homiliach JanaPawła II. Papież dialogu, człowiek słowa, napisanej pod opieką prof. dr hab. Haliny Zgółkowej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2006 roku.