×

Wydawnictwo Naukowe

Makrokosmos versus Mikrokosmos

makrokosmos

Makrokosmos versus Mikrokosmos

 
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2009
Oprawa miękka
Objętość 204 strony
Format 170 x 240 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
ISBN 978-83-88572-63-0


Wydano wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk

Kosmologia, stanowiąc pierwotny obszar zainteresowań ludzi, stała się trwałym­ pomostem łączącym nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne z twórczością lite­racką oraz artystyczną. Inspirowane widokiem nieba pytanie o miejsce człowieka we Wszechświecie stało się na przełomie VII i VI wieku przed Chr. kluczowym zagadnieniem greckiej filozofii przyrody, a potem przyczyniło się do rozwoju, znajdujących w niej swoje źródło, nauki­ i techniki. […]
  
Pojęcia „makrokosmos” i „mikrokosmos” stanowiły początkowo zespolone, ale z czasem coraz bardziej odrębne, perspektywy badawcze, które wyznaczyły kierun­ki rozwoju cywilizacji. Pojęcia te są zarazem metaforą atrakcyjną dla humanistyki, bo wskazują na głęboki sens relacji osobowych i uwydatniają ich szersze znaczenie.­ Mikrokosmosem jest każdy człowiek, a otaczającym go makrokosmosem w pierwszej kolejności rodzina, następnie społeczeństwo, ludzkość.
 
Są to więc pojęcia pozornie odrębne, lecz w rzeczywistości zaskakująco spójne.­ Wytyczają kierunki rozwoju nauki, od zarania dziejów stanowią podstawę ludzkiej kreatywności, mogą być igraszką intelektualną, ale też problemem ontologicznym. Zestawienie makrokosmosu i mikrokosmosu wyzwala bogactwo refleksji czerpanych­ z obszarów: teologii, filozofii, biologii, fizyki, astronomii, medycyny, chemii, socjo­logii, literaturoznawstwa i historii sztuki, inspirując do podjęcia próby ich zebrania oraz rozpoznania wpływu kosmologii na różne obszary twórczości.
 
Taką próbę stanowiła konferencja „Makrokosmos versus Mikrokosmos” zorga­nizowana 17 października 2008 r. przez Komisję Farmaceutyczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zaproszenie do udziału w konferencji zechcieli przyjąć­ uczeni będący specjalistami w zakresie: teologii, fizyki kwantowej, astrofizyki, filo­logii klasycznej i polskiej, chemii, filozofii przyrody, historii medycyny oraz historii­ i filozofii nauki, a reprezentujące instytucje naukowe znajdujące się w: Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Pokłosiem konferencji jest niniejsza książka, zawierająca poszerzone wersje wygłoszonych wtedy wykładów. […]
 
Książka jest adresowana do szerokiego grona czytelników zainteresowanych zagadką pochodzenia Wszechświata i człowieka oraz innymi problemami kosmolo­gii, a także historią kultury, w której przecież sytuują się zarówno literatura piękna jak i różne dziedziny nauki.
 
Anita Magowska (ze wstępu do książki)

SUMMARY

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •