×

HAIKU: ukazał się kolejny numer Almanachu Polskiego Stowarzyszenia Haiku – Ptaki wędrowne 3 / Migratory Birds 3. Almanach nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Haiku / Almanac No. 3 of the Polish Haiku Association

Ptaki wędrowne 3
Migratory Birds 3

Almanach nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Haiku / Almanac No. 3 of the Polish Haiku Association

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2020
Oprawa: miękka
Objętość: 166 stron
Format: 148×210 mm
Kategoria: literatura / haiku

ISBN 978-83-65275-97-4

ISSN 2657-4357

Oddajemy do rąk naszych Czytelników, Przyjaciół i Sympatyków trzeci numer Almanachu Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Pragniemy podziękować Autorom, Tłumaczom i członkom Zespołu Redakcyjnego za udział w przygotowaniu tego wydania. Autorzy, których utwory publikujemy w Almanachach są członkami Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Do każdego wydania zapraszamy również jednego wybitnego polskiego poetę­ haiku spoza Stowarzyszenia jako Gościa Specjalnego. W Alma­nachu nr 1/2018 mieliśmy przyjemność gościć Lidię­ Rozmus, w Almanachu nr 2/2019 – Krzysztofa Kokota (oboje są obecnie członkami honorowymi PSH), a w bieżącym numerze – Magdalenę Banaszkiewicz.

psh-logo

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie twórczości haiku, zarówno współczesnej, jak i klasycznej opartej na japońskiej formie. Jesteśmy organizatorami kon­kursów haiku (ogólnopolski „Wiśnie i Wierzby”, międzynarodowy „Polski Międzynarodowym Konkurs Haiku” oraz dorocznej Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej). Wydajemy także ogólnopolski magazyn internetowy „Papierowy Żuraw”. Informacje o aktualnych wydarzeniach i przedsięwzięciach, a także deklaracja członkowska są dostępne na naszej stronie internetowej www.psh.org.

 

We hand over to our readers, friends and supporters the third issue of the Almanac of the Polish Haiku Association. We would like to get the credit to our contributors, translators and the editorial team for their participation in the editing of this issue. The authors whose works we publish in the Almanacs are members of the Polish Haiku Association. To each issue we also invite one outstanding Polish haiku poet from the outside as a Special Guest. In Almanac No. 1/2018 we had the pleasure to host Lidia Rozmus, in Almanac No. 2/2019 – Krzysztof Kokot (both are now honorary members of PHA), and in the current issue – Magdalena­ Banaszkiewicz.

pha-logo

The main purpose of our Association is to promote haiku, both contemporary and classical based on Japanese form. We are the organizers of haiku competitions (nationwide ‘Cherries and Wierzby’, the international ‘Polish International Haiku Competition’ and the annual Ewa Tomaszewska Poetry Award). We also publish the online Polish haiku journal “Papierowy Żuraw”. Information on current events and projects, as well as the membership declaration are available on our website www.psh.org.

  •  
  •  
  •  
  •