Medycyna

Halina Bogusz: Hospicjum – drzewo życia

hospicjum-okladka

Halina Bogusz

Hospicjum – drzewo życia

Opieka paliatywno-hospicyjna w Poznaniu
1986-2004


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 248 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: medycyna


ISBN 978-83-65275-43-1

Praca doktorska

  Przywrócenie życia umierającym – małego skrawka życia, który im pozostał – czy to nie jest właśnie zadanie hospicjum? Potem także przywrócenie życia ich rodzinom – nowego, zmienionego życia osieroconego przez śmierć, ale też życia w dniach umierania ich najbliższych. Hospicjum to zatem życie – przywracanie życia. Jego symbolem jest drzewo – wyrosłe na żyznej glebie, z maleńkiego nasienia, rośnie, kwitnąc i owocując, aby stać się drzewem twardym, dającym cień i schronienie i zachowującym w sobie ożywcze soki, które pozwalają mu ciągle na nowo odradzać się i ciągle na nowo przynosić owoc. Czy hospicjum jest drzewem życia? Trafiło na podatną glebę – społecznej gotowości i chęci działania i ukorzenione zostało w tradycjach opieki nad chorymi i umierającymi. Wyrosło i wydało wielorakie, dobre owoce, a w jego cieniu znalazł wytchnienie niejeden wędrowiec, kierujący się ku swej ostatniej drodze. Drzewo to dało także zasiew dla innych. Teraz zdrewniał już jego giętki zrazu pień, ale żyje nadal – aby przywracać życie tym, którzy zdają się już go nie mieć.
    Historia poznańskiego hospicyjnego drzewa życia, jego powstanie i pierwsze osiemnaście lat rozwoju jest tematem tej książki – będącej w przeważającej części tekstem mojej pracy doktorskiej, napisanej w Katedrze Nauk Medycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Halina Bogusz

Niniejsza praca została wyróżniona w X edycji konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016” w zakresie historii najnowszej. Nagroda przyznana została przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Jednym z niezwykle istotnych elementów zmian obserwowanych we współczesnej medycynie stało się w ostatnich dekadach ubiegłego wieku i na przełomie tysiącleci tworzenie nurtu hospicyjno-paliatywnego, który wyrastał zarówno ze zdobyczy farmakologicznych, jak i wzrastającej świadomości niezbędności obejmowania opieką pacjentów w sposób holistyczny, wynikający z personalistycznego podejścia. Proces ten znalazł swój szczególny wyraz w środowisku poznańskim, które – stając się prekursorem w środkowo-wschodniej Europie – wniosło niezwykle istotny wkład w rozwój tej opieki. Stał się wyrazem odpowiedzialnego podejścia do chorych  oraz zaczynem refleksji i dyskusji na tematy cierpienia, śmierci i pomocy umierającym. Niniejsza praca stanowi szczególny wkład do wiedzy o początkach działalności hospicyjno-paliatywnej w Poznaniu, Polsce i naszej części kontynentu, stanowiąc ważny przyczynek do ukazania bogactwa medycyny naszego regionu. Niezwykle cennym wydaje się  być przyjęcie perspektywy socjologicznej, stosowanej do opisu nowych ruchów społecznych, wyodrębniając i analizując jej tło społeczne, etos, organizację i metody mobilizacji zasobów. Lektura tej pracy jest dla każdego, a szczególnie medyków oraz mieszkańców naszego Miasta, niezwykle ciekawym doświadczeniem.

dr hab. Szczepan Cofta

 

Zbigniew S. Pawłowski – Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 1961-1996

klinika_oklad

Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych UMP w Poznaniu.

1961-1996

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka/twarda
Objętość: 64 strony
Format: 210x297 mm
Kategoria: medycyna


ISBN 978-83-65275-53-0


 Pięćdziesiąta piąta rocznica otwarcia Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych (nowa nazwa przyjęta w roku 2000) jest okazją do opisania kulisów jej powstania i pomyślnego rozwoju w ubiegłym stuleciu. Opracowanie ma pewne cechy dokumentu, ale zarazem jest zbiorem opinii i anegdot, które towarzyszyły jej rozwojowi, a które mogą być interesujące dla potomności akademickiej.

(...) rozwój Kliniki zależał od pracy całego zespołu nauczycieli akademickich i pracowników szpitalnych. Przez 20 lat pod moim kierownictwem wiele osób pracowało w Klinice dłużej lub krócej. Poczuwam się do podziękowania im wszystkim za życzliwą współpracę i wspólne budowanie „z niczego” jednostki, która ma już dzisiaj swoją markę i wieloletnią tradycję.

Prof. Zbigniew S. Pawłowski
(fragment wstępu do książki)
 

Zbigniew Pawłowski – Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stronach

moje90lat_okladka

Zbigniew Pawłowski

Moje
dziewięćdziesiąt lat
na kilkuset stronach


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2016
Oprawa twarda
Objętość 324 stron
Format 218 x 310 mm
Kategoria biografie, medycyna

Wydanie albumowe

(ponad 400 zdjęć)


ISBN 978-83-65275-08-0

Miałem w życiu dużo fantazji, chęci zrozumienia niecodziennych zjawisk, zrobienia „czegoś” co powinno być zrobione i wrodzoną zdolność wykorzystywania okazji. Ale nade wszystko miałem dobre geny, w dzieciństwie szczęśliwą rodzinę, a później niezawodnego anioła stróża oraz szczęście do dobrych nauczycieli oraz osób nie szczędzących pomocy i poparcia wchodzącym w życie młodym osobnikom. Nierzadko młodzi ludzie pytali mnie dlaczego im pomagam, a w odpowiedzi słyszeli, że tylko spłacam dług pomocy, którą uzyskiwałem. Dość późno spotkałem się ze stwierdzeniem prof. Tomasza Lewisa (1913-1993), znanego medycznego eseisty amerykańskiego, że najwyższą wartością w życiu jest być pożytecznym i angażować się w działalności mające określony cel, niekoniecznie pospolity. Wcześniej tą potrzebę tylko wyczuwałem i  bezwiednie realizowałem.

(fragment wstępu)

 

Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781-1842 – Anita Magowska

empirycznie-okladka
Anita Magowska

Empirycznie czy
racjonalistycznie?

Dylematy i praktyka
medycyny uniwersyteckiej
w Wilnie w latach 1781-1842


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 378 stron
Format 175 x 248 mm
Kategoria medycyna

ISBN 978-83-65275-04-2

Niniejsza monografia przedstawia działalność trzech klinik wileńskich: położniczej, chirurgicznej i terapeutycznej. Pominięto klinikę weterynaryjną, bo jej powstanie było bardziej zasługą przybyłego z Niemiec Ludwika Bojanusa (1776-1827) niż wynikiem zgromadzonych przez wileńskich klinicystów doświadczeń. Założono, co jest pewnym uproszczeniem choćby z racji wojen napoleońskich i związanej z nimi klęski głodu, że potrzeby zdrowotne mieszkańców Wilna i jego okolic w latach 1781-1842 zasadniczo nie zmieniały się, a działalność klinik zmieniała się przede wszystkim pod wpływem wykształcenia i cech osobowości ich kierowników.

Dla rozpoznania stanu medycyny klinicznej w Wilnie największe znaczenie miały rękopiśmienne i łacińskojęzyczne historie chorób przechowywane w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk (zasób Biblioteki Wróblewskich), zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie oraz Archiwum PAN – Oddziale w Poznaniu. Największa kolekcja historii chorób z kliniki Śniadeckiego znajduje się wprawdzie w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, ale dla polskich badaczy najbardziej dostępny jest zbiór przechowywany w Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddziale w Poznaniu. Historie chorób z klinik wileńskich znajdujące się w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie zostały przed laty opisane przez Teodora Kiktę.

W monografii przeanalizowano historie chorób z liczącej 110 ksiąg kolekcji poznańskiej. Każda z ksiąg zawiera od kilku do kilkunastu historii chorób (w pracy przeanalizowano ich 56810), leczonych przez studentów ostatniego roku medycyny Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1824 i 1829-1833.


Anita Magowska

(fragment wstępu do książki)

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii 1953-2009

wco
Wielkopolskie
Centrum Onkologii
1953-2009

Opracował zespół pod kierownictwem
Juliana Malickiego

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2010
Oprawa twarda
Objętość 324 strony
Format 210 x 190 mm
Kategoria Nauki medyczne

ISBN 978-83-88572-58-6

Opracowanie poświęcone historii i teraźniejszości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Bogato ilustrowane. Prezentuje dokonania, strukturę i plany rozwoju opieki onkologicznej realizowanej od roku 1953 w Poznaniu.

Kolportażem książki zajmuje się Dział Marketingu Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.