Medycyna

Zbigniew S. Pawłowski – Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 1961-1996

klinika_oklad

Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych UMP w Poznaniu.

1961-1996

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka/twarda
Objętość: 64 strony
Format: 210x297 mm
Kategoria: medycyna


ISBN 978-83-65275-53-0


 Pięćdziesiąta piąta rocznica otwarcia Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych (nowa nazwa przyjęta w roku 2000) jest okazją do opisania kulisów jej powstania i pomyślnego rozwoju w ubiegłym stuleciu. Opracowanie ma pewne cechy dokumentu, ale zarazem jest zbiorem opinii i anegdot, które towarzyszyły jej rozwojowi, a które mogą być interesujące dla potomności akademickiej.

(...) rozwój Kliniki zależał od pracy całego zespołu nauczycieli akademickich i pracowników szpitalnych. Przez 20 lat pod moim kierownictwem wiele osób pracowało w Klinice dłużej lub krócej. Poczuwam się do podziękowania im wszystkim za życzliwą współpracę i wspólne budowanie „z niczego” jednostki, która ma już dzisiaj swoją markę i wieloletnią tradycję.

Prof. Zbigniew S. Pawłowski
(fragment wstępu do książki)
 

Zbigniew Pawłowski – Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stronach

moje90lat_okladka

Zbigniew Pawłowski

Moje
dziewięćdziesiąt lat
na kilkuset stronach


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2016
Oprawa twarda
Objętość 324 stron
Format 218 x 310 mm
Kategoria biografie, medycyna

Wydanie albumowe

(ponad 400 zdjęć)


ISBN 978-83-65275-08-0

Miałem w życiu dużo fantazji, chęci zrozumienia niecodziennych zjawisk, zrobienia „czegoś” co powinno być zrobione i wrodzoną zdolność wykorzystywania okazji. Ale nade wszystko miałem dobre geny, w dzieciństwie szczęśliwą rodzinę, a później niezawodnego anioła stróża oraz szczęście do dobrych nauczycieli oraz osób nie szczędzących pomocy i poparcia wchodzącym w życie młodym osobnikom. Nierzadko młodzi ludzie pytali mnie dlaczego im pomagam, a w odpowiedzi słyszeli, że tylko spłacam dług pomocy, którą uzyskiwałem. Dość późno spotkałem się ze stwierdzeniem prof. Tomasza Lewisa (1913-1993), znanego medycznego eseisty amerykańskiego, że najwyższą wartością w życiu jest być pożytecznym i angażować się w działalności mające określony cel, niekoniecznie pospolity. Wcześniej tą potrzebę tylko wyczuwałem i  bezwiednie realizowałem.

(fragment wstępu)

 

Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781-1842 – Anita Magowska

empirycznie-okladka
Anita Magowska

Empirycznie czy
racjonalistycznie?

Dylematy i praktyka
medycyny uniwersyteckiej
w Wilnie w latach 1781-1842


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 378 stron
Format 175 x 248 mm
Kategoria medycyna

ISBN 978-83-65275-04-2

Niniejsza monografia przedstawia działalność trzech klinik wileńskich: położniczej, chirurgicznej i terapeutycznej. Pominięto klinikę weterynaryjną, bo jej powstanie było bardziej zasługą przybyłego z Niemiec Ludwika Bojanusa (1776-1827) niż wynikiem zgromadzonych przez wileńskich klinicystów doświadczeń. Założono, co jest pewnym uproszczeniem choćby z racji wojen napoleońskich i związanej z nimi klęski głodu, że potrzeby zdrowotne mieszkańców Wilna i jego okolic w latach 1781-1842 zasadniczo nie zmieniały się, a działalność klinik zmieniała się przede wszystkim pod wpływem wykształcenia i cech osobowości ich kierowników.

Dla rozpoznania stanu medycyny klinicznej w Wilnie największe znaczenie miały rękopiśmienne i łacińskojęzyczne historie chorób przechowywane w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk (zasób Biblioteki Wróblewskich), zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie oraz Archiwum PAN – Oddziale w Poznaniu. Największa kolekcja historii chorób z kliniki Śniadeckiego znajduje się wprawdzie w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, ale dla polskich badaczy najbardziej dostępny jest zbiór przechowywany w Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddziale w Poznaniu. Historie chorób z klinik wileńskich znajdujące się w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie zostały przed laty opisane przez Teodora Kiktę.

W monografii przeanalizowano historie chorób z liczącej 110 ksiąg kolekcji poznańskiej. Każda z ksiąg zawiera od kilku do kilkunastu historii chorób (w pracy przeanalizowano ich 56810), leczonych przez studentów ostatniego roku medycyny Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1824 i 1829-1833.


Anita Magowska

(fragment wstępu do książki)

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii 1953-2009

wco
Wielkopolskie
Centrum Onkologii
1953-2009

Opracował zespół pod kierownictwem
Juliana Malickiego

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2010
Oprawa twarda
Objętość 324 strony
Format 210 x 190 mm
Kategoria Nauki medyczne

ISBN 978-83-88572-58-6

Opracowanie poświęcone historii i teraźniejszości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Bogato ilustrowane. Prezentuje dokonania, strukturę i plany rozwoju opieki onkologicznej realizowanej od roku 1953 w Poznaniu.

Kolportażem książki zajmuje się Dział Marketingu Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
 

Zaangażowanie Polaków w misyjną opiekę zdrowotną w Afryce – Anita Magowska

zaangazowanie-polakow-w-mis
Zaangażowanie Polaków
w misyjną opiekę zdrowotną
w Afryce

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2006
Oprawa miękka
Objętość 220 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Medycyna

ISBN 978-83-88572-28-9

Wśród wielu polskich publikacji, najczęściej pisanych przez misjonarki lub misjonarzy, dających
świadectwo Dziełu Misyjnemu, książka dr hab. Anity Magowskiej jest pozycją szczególną. Przedstawia
ona, w kontekście historycznym i badawczym, obserwowany ostatnio wzrost zaangażowania polskich misjonarek i misjonarzy w opiekę medyczną i edukację zdrowotną na terenach misyjnych. Nie od dzisiaj poprawa sytuacji zdrowotnej społeczności biednych i opuszczonych jest istotnym elementem działalności ewangelizacyjnej.

Posługa lecznicza, w najszerszym tego słowa znaczeniu, musi być obecnie koordynowana z międzynarodowymi i rządowymi programami ochrony zdrowia i prowadzona w myśl nowoczesnych zasad ekonomii i zarządzania, przy pełnym zachowaniu chrześcijańskiego podejścia do biednych i chorych.
Książkę, pisaną przez osobę świecką, czyta się z dużym uznaniem dla pracy tych, którzy – w obecnych niełatwych warunkach – realizują Dzieło Misyjne poza granicami Polski i tych, którzy pomagają temu
Dziełu w kraju.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Pawłowski

SPIS TREŚCI