Prawo / Społeczeństwo

Przemysław Krzywoszyński – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W EUROPIE: TEORIE, PRAKTYKI, ANALOGIE

krzywosz_okl

Przemysław

Krzywoszyński

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
W EUROPIE:
TEORIE,
PRAKTYKI, ANALOGIE

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 312 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: Nauki prawne

ISBN978-83-65275-39-4

praca habilitacyjna

Książka zawiera kompleksową prezentację problematyki związanej z instytucją referendum ogólnokrajowego w Europie. W dobie kryzysu demokracji na Starym Kontynencie i dynamicznych przemian ustrojowych w krajach Europy Środkowej warto podjąć systematyczną refleksję nad fundamentami demokracji bezpośredniej zarówno w kontekście historycznym, jak i teoretycznym. Praca dra Przemysława Krzywoszyńskiego zawiera obszerne ujęcie owej problematyki obejmujące, między innymi, jedną z pierwszych prób oryginalnego zarysu teorii pytań referendalnych oraz zastosowanie w charakterze narzędzi heurystycznych współczesnych koncepcji analogii opracowanych w filozofii latynoamerykańskiej i dotychczas właściwie zupełnie nieznanych w Polsce. Książka może jednocześnie odegrać rolę syntetycznego i nowatorskiego wprowadzenia do problematyki referendalnej, rzucając przy tym nowe światło na aktualnie żywo dyskutowane kwestie życia publicznego nie tylko w perspektywie europejskiej, ale również – globalnej. Uzyskane przez autora w ramach studium analogicznego rezultaty oraz wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz pozwalają zdiagnozować największe zagrożenia związane z funkcjonowaniem instytucji demokracji bezpośredniej. Dr Krzywoszyński proponuje równocześnie, co istotniejsze, pionierskie rozwiązania i innowacyjne metody umożliwiające pogłębioną i twórczą refleksję nad owymi kwestiami, które pozostają najistotniejsze – po Tischnerowsku – dla wszystkich myślących obywateli.

Podstawowymi osiągnięciami pracy P.  Krzywoszyńskiego są dwa następujące: (1) formalna analiza pytań referendalnych w oparciu o logiczną teorię pytań; (2) analogiczny model referendum. Oba te punkty należy uznać za bardzo oryginalny wkład do analizy (czy też teorii) referendum, instytucji odgrywającej coraz większą rolę w praktyce prawno-politycznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, chociażby z uwagi na skutki referendów krajowych (np. dotyczącego poszerzenia Unii Europejskiej czy Brexitu). Poza wskazanymi punktami do wartości pracy trzeba zaliczyć dość gruntowną analizę historyczną i porównawczą, dobrze ilustrującą rozmaite problemy systematyczne. Praca jest też oparta na solidnej bazie prawnej, źródłowej i bibliograficznej.

fragment recenzji prof. dra hab. Jana Woleńskiego