Religia

Jeden z nas – księdza Aleksandra Woźnego tajemnica powołania – ks. Wojciech Mueller

jeden-z-nas

Ks. Wojciech Mueller

Jeden z nas
księdza
Aleksandra Woźnego tajemnica powołania


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 324 strony
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia

tom: I

ISBN978-83-65275-35-6

Pod koniec roku 2016 ukazała się książka zatytułowana Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau. Była to pozycja, która zapoczątkowała książki monograficzne poświęcone ks. Aleksandrowi Woźnemu – choć stanowiła tom II obszernej monografii poświęconej tej postaci.

Oddaję do ręki czytelnika I tom monografii ks. Aleksandra Woźnego obejmujący lata 1910-1940. Książka otwiera edycję czterotomowej serii, która omawia szczegółowo poszczególne okresy życia Sługi Bożego.
    Niniejsza publikacja opisująca tajemnicę powołania i początki kapłańskiej drogi ks. Aleksandra Woźnego, stanowi lekturę dla każdego, kto swoje duchowe życie łączy z Jego osobą, jak i dla tego, kto spotka się z Nim po raz pierwszy. Z pewnością jest to książka dla kleryków i kapłanów. Bo przecież z tego, że ks. Aleksander był jednym z nas wynika, iż przede wszystkim dotyczy ona właśnie tego środowiska. To nie tylko to, że tworzył społeczność miasta Poz­nania czy wspólnotę kościoła lokalnego Archidiecezji Poznańskiej; nie tylko to, że przechadzał się tymi samymi ulicami, i może wchodził do tych samych sklepów, a być może na tę samą pocztę. Bo przecież ks. Aleksander był jednym z nas, a jednocześnie niezwykłym kapłanem, którego Bóg dał Kościołowi w XX wieku, aby kolejne pokolenia świeckich i duchownych wciąż na nowo szukały inspiracji i wzorców dla swojego życia.
    Publikacja, w pewnym stopniu, uzupełnia lukę w wielu faktach pomijanych we wcześniejszych opracowaniach, a zarazem szuka odpowiedzi na pytanie o niezwykłość oddziaływania ks. Aleksandra. Bo przecież ciągle wokół nas są ludzie, obok których nie można przejść obojętnie, z którymi kontakt nie może być nigdy zerwany. Do takich ludzi należy niewątpliwie Sługa Boży, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Kapłan wielkiej gorliwości, którego niestrudzona praca, niezliczone inicjatywy i gorliwość zadecydowały w dużej mierze o duchowym kształcie Kościoła w Wielkopolsce.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego
 

Piotr Nowak - Dzieje parafii Świętego Wojciecha w Chrzypsku Wielkim

dzieje-parafii

Piotr Nowak

Dzieje parafii
Świętego Wojciecha w Chrzypsku Wielkim

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 206 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-55-4

Historyczna monografia autorstwa dr. Piotra­ Nowaka, prezentująca dzieje wielkopolskiej miejscowości i parafii w Chrzypsku Wielkim, jest pierwszym i obszernym opracowaniem tegoż tematu. Naukowa ta praca, oparta jest na rzetelnej postawie źródłowej. Autor dotarł do dostępnych źródeł archiwalnych, wszystkich możliwych opracowań oraz przeprowadził wiele wywiadów. Cenne w tej pracy są też zamieszczone tabele, fotografie oraz aneks. Opracowanie to stanowi wielki przyczynek do poznania tegoż zakątka Wielkopolski oraz jest też „kolejną cegiełką” do opracowania całościowej historii archidiecezji poznańskiej.

Ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr

 

Miłość ukrzyżowana - cierpienie w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego

miloscukrzyzowana_okladka

Miłość ukrzyżowana

– cierpienie w życiu i nauczaniu
ks. Aleksandra Woźnego

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 200 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN 978-83-65275-58-5

     Bardzo trudno mówić o cierpieniu zwłaszcza do ludzi, którzy cierpią. Tylko ten jest wiarygodny w nauczaniu o cierpieniu, kto sam wiele cierpiał i zwycięsko przeszedł przez próbę cierpienia. Takim człowiekiem, kapłanem jest sługa Boży ks. Aleksander Woźny.
    Ksiądz Woźny sam bardzo w swoim życiu cierpiał. Nie było w nim jednak cierpiętnictwa. Wszystko w swoim życiu odnosił do Boga i z Bogiem przeżywał, dlatego miał szczególne prawo, by nauczać o cierpieniu i krzyżu.
    W świecie, który ucieka od krzyża i cierpienia, promując m.in. eutanazję, a prawdę o czekającej nas śmieci i wieczności zamazuje i wypiera z ludzkiej świadomości, w świecie, który sens życia widzi w niekończących się przyjemnościach, w którym także wielu chrześcijan chciałoby religii bez krzyża i cierpienia, tym ważniejsze jest to, byśmy ciągle na nowo przyjmowali prawdę Ewangelii o Chrystusie zmartwychwstałym, ale i ukrzyżowanym. Nie ma udziału w chwale zmartwychwstania bez udziału w cierpieniu krzyża. Ważne jest, by cierpienia, których doświadczamy i przed którymi ostatecznie nikt z ludzi nie zdoła uciec, nie zmarnowały się, nie stały się źródłem załamania duchowego, buntu, zgorzknienia czy cynizmu, ale by przeżyte w łączności z Jezusem Chrys­tusem przemieniły się w chwałę Bożą i także naszą chwałę i prowadziły do udziału w zmartwychwstaniu. W tym trudzie niech przewodnikiem i nauczycielem będzie dla nas sługa Boży ks. Aleksander Woźny.
    „Miłość ukrzyżowana – cierpienie w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra­ Woźnego” to po publikacjach: „Bóg pokornym łaskę daje – pokora w życiu­ i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego” i „W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego” – trzecia w serii książek zawierających wybór tematycznego nauczania sługi Bożego.

Ks. prob. Marcin Węcławski

 

Błogosławiona krew - męczeństwo Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha – Ks. Wojciech Mueller

blogoslawionakrew

Ks. Wojciech Mueller

Błogosławiona krew

– męczeństwo Sługi Bożego
ks. Stanisława Streicha

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 124 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-56-1

Odszedł od nas kochający syn i brat, wierny przyjaciel, miły konfrater, najgorliwszy duszpasterz, zacny obywatel. Nad wyraz bolesna to dla nas strata, która w sercach naszych pozostawi trwałą ranę… Ale śmierć jego dotknęła nie tylko nas jemu bliskich! Jak grom potężny wstrząsnęła całą Polską wzdłuż i wszerz, wywołując wszędzie grozę i osłupienie, a potem ból i najgłębsze oburzenie. Naród od razu zrozumiał, że zbrodnicze kule komunisty były wymierzone poprzez osobę proboszcza lubońskiego w kościół polski, a zarazem i w państwo polskie. (…) Wszelako dziś już nie wystarcza gotowość, dzisiaj potrzeba czynu! Krew kapłana – męczennika woła wielkim głosem na alarm! Czas najwyższy odłożyć swary i zjednoczyć się przeciw wspólnemu wrogowi, zanim on rozpęta krwawą burzę, która by na naszą Ojczyznę sprowadziła nie tylko ruinę, ale i zgubę! Bo Kościół jest wieczny, ale narody i państwa nie są wieczne.
    Kochany Stanisławie! – Jestem najmocniej przekonany, że śmierć swą z ręki bezbożnika przyjąłeś chętnie dla chwały Bożej, tak jak chętnie ofiarowałeś Bogu wszystkie swe kapłańskie prace! Nie uprzedzając opinii Kościoła św., jesteśmy wszyscy w sercach naszych głęboko przeświadczeni, że śmierć twoja była naprawdę męczeńską! (…) To przeświadczenie jest dla nas wszystkich wielką pociechą! (…) jego duchem zahartowani, jego żarem apostolskim zapaleni, jego miłością Boga i Ojczyzny porwani - na walkę duchów, na święty bój pod zwycięskim hasłem: „Niech żyje Chry­stus Król!”

Fragment pogrzebowego kazania ks. Stefana Kaczorowskiego
(3 marca 1938 r.)

 

Ks. Jan Stanisławski – Zebrane ułomki

stanislawski-okl

Zebrane ułomki

Moje wspomnienia


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 162 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia/biografie


ISBN 978-83-65275-49-3

    Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba i nasyceniu rzesz, kazał Apostołom zebrać ułomki chleba. Zebrali ich dużo, bo dwanaście koszy.

    W cudowny pod każdym względem sposób nasycił mnie Bóg, Dawca Życia.
    W tej książce – pamiętniku zebrałem ułomki z mego życia, aby się nie zmarnowały i może kogoś jeszcze nasyciły, zwłaszcza w czasach, które nadejdą. Ten skromny tekst, który ośmieliłem się wydrukować, niech włączy się w duchowy hymn dziękczynienia Ojcu Niebieskiemu za wszystko, co mi wyświadczył.

Ks. Prałat Jan Stanisławski (Ze wstępu)

 

Piotr Nowak Duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939

duchowienstwo

Piotr Nowak

Duchowieństwo
archidiecezji
poznańskiej
w latach 1918-1939

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 414 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-42-4

(…) dysertacja P. Nowaka posiada bardzo dużą wartość merytoryczną. Ukazuje w bardzo szerokim ujęciu duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w okresie dwudziestolecia Polski Odrodzonej. Dzięki temu studium można poznać, jaka była ta społeczność kapłańska w wielu aspektach i jak wielkim dynamizmem wykazywała się w swojej działalności zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej. Z pewnością recenzowana tutaj praca wejdzie do zespołu cenionych opracowań dotyczących Kościoła w Polsce okresu międzywojennego, a z drugiej strony zyska należne miejsce wśród znaczniejszych opracowań dotyczących dziejów archidiecezji poznańskiej.  

O. dr hab. Piotr Neumann OCD, prof. UAM
Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


 

Mikołaj Wełnic – Pod płaszczem Maryi. Historia parafii Szamocin w latach 1922-2017

pod-plaszczem

Mikołaj Wełnic

Pod płaszczem Maryi

Historia parafii Szamocin
w latach 1922-2017

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 212 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-41-7

Z pewnością niniejsza praca stanowi nowe ujęcie dziejów parafii w Szamocinie i jest pierwszym tak obszernym i kompleksowym opracowaniem zagadnienia. Praca powstało w oparciu o bardzo obszerną podstawę bibliograficzną, na którą składają się liczne źródła i opracowania. Studium przedstawia znaczną wartość merytoryczną. Autor przedstawił całe dotychczasowe dzieje parafii w Szamocinie, a nawet uwzględnił kilkunastoletni okres wcześniejszy, gdy wybudowany tam kościół miał charakter świątyni filialnej w stosunku do kościoła parafialnego w Margoninie.

o. prof. UAM dr hab. Piotr Neumann OCD
(fragment recenzji)

 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień – Ks. Wojciech Mueller

2017_mysli_ksiedza

Ks. Wojciech Mueller

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 392 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-34-9

Pod koniec roku 2013 ukazała się pierwsza książeczka (format 100x150 mm) zatytułowana Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień, która znalazła uznanie u osób-czytelników zainteresowanych pogłębianiem nauk głoszonych przez ks. Woźnego. W latach 2013-2015 ukazało się dwanaście książeczek przypisanych poszczególnym miesiącom. Wśród wielu życzliwych uwag i ocen przeważał często pomysł, aby ten zbiór myśli był wydany w jednej książce, co niniejszym czynimy.


Przedstawione tu inspiracje autora oparte zostały na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poz­naniu w latach 1945-1983. Aktualność nauczania, pozostawionego przez tego świętobliwego kapłana, uwidacznia się w życiu wielu wiernych – „duchowych dzieci”, nie tylko spośród jego parafian. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa­ wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym świecie i do coraz bliższej więzi z Nim. Zapoznanie z Jego „myśla­mi” pozwala także dziś odkryć i przeżyć podstawową prawdę o miłości Boga Ojca i o człowieku będącym Jego dzieckiem, które niezależnie od swojego powołania stawia pytanie o Jego istnienie i relacje z Nim.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego

 

Mikołaj Wełnic – Anioł Dobroci. Bł. Sancja Szymkowiak. W 15. rocznicę beatyfikacji

anioldobroci_oklad

Mikołaj Wełnic

Anioł Dobroci

Bł. Sancja Szymkowiak

W 15. rocznicę beatyfikacji


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 136 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-33-2

„Anioł Dobroci” – tymi dwoma słowami można w wielkim skrócie określić życie i działalność bł. s. Sancji Szymkowiak. Była ona zwyczajną i prostą dziewczyną, która pragnęła przeżyć swoje życie w sposób „niezwyczajny”. Trudno doszukiwać się w jej życiorysie spektakularnych wydarzeń, czy dokonywanych przez nią cudów. Ziemska wędrówka bł. s. Sancji Szymkowiak nacechowana była jednak nieprzeciętną pokorą, wiernością i miłością do Chrystusa i otaczających ją ludzi. Przyjęta przez nią życiowa dewiza „Jak się oddać Bogu, to oddać się na przepadłe” sprawiła, że bezgranicznie ufała Bogu, a w swojej codzienności bezkompromisowo szukała Jego woli.
    Dla bł. s. Sancji Szymkowiak ideałem była droga dziecięctwa duchowego wzorowana na św. Teresie od Dzieciątka Jezus, dlatego (niekiedy) wydawać by się mogło, że nie była „wielką” świętą. Nie pisała rozległych teologicznych traktatów i nikogo nie pouczała. Swoim życiem starała się jak najdoskonalej naśladować również św. Franciszka z Asyżu. Pomimo rozlicznych zdolności artystycznych, talenty nie miały dla niej znaczenia, ponieważ nie chciała, aby stanowiły one przeszkodę do jak najlepszego ukochania Boga. Dzięki tak wielu cechom charakteryzującym jej duchowość można bez wątpienia powiedzieć, że bł. s. Sancja Szymkowiak bez przeszkód może pretendować do miana „polskiej Małej Tereski”.

Mikołaj Wełnic
(fragment wprowadzenia do książki)

 

Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau

listy_z_dachau
Listy księdza Aleksandra Woźnego
z Dachau
redakcja:
ks. dr Wojciech Mueller

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda
Objętość: 528 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia / historia

tom II

wznowienie: 2017


ISBN 978-83-65275-20-2

Tom II monografii o życiu i dziełach ks. Aleksandra Woźnego.

W czasie pobytu w obozie był mocny duchem, miły w obejściu i koleżeński. Była to dla niego wielka próba wiary. Tak jak wszyscy więźniowie, wiele wycierpiał, znosił głód, upokorzenia i kary cielesne. Widać jak przeżycia obozowe zostawiły trwały ślad w osobowości ks. Woźnego. To wszystko miało ogromny wpływ na jego modlitwę za przyszłą parafię, w której będzie pracował po uwolnieniu, na dojrzewanie do przyszłych zadań duszpasterskich, na ufne nabożeństwo do św. Józefa, któremu był wdzięczny za ocalenie życia i któremu pozostał wierny przez całe życie. Doświadczył na sobie prawdy, że nic się nie dzieje bez woli Bożej, umacniając się w przekonaniu, że we wszystkim trzeba zaufać Bogu. Lata udręki i katuszy spędzone w niewoli Bóg wynagrodził mu łaską naśladowania Jezusa ubogiego i uniżonego. Kilkuletni pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau nie zniweczył cudownej radości, dobroci i cierpliwości. Jak sam wspomina: (…) obóz był czymś strasznym, gdybyśmy nie mieli nadziei, że to niedługo potrwa. Jednak zawsze nam się zdawało, że może jeszcze z pół roku najwyżej. Potem termin się przedłużało o następne pół roku. Nigdy, z jakimkolwiek rozgoryczeniem, nie wspominał lat bolesnej poniewierki, nie przysłaniał swego serca cieniem żalu do prześladowców, ani nie pozwolił sobie wyrwać głęboko zakorzenionej w nim miłości ku Bogu i bliźnim. Jeśli już mówił o latach nieludzkiego udręczenia i katuszy, wymieniał tylko niezliczone przykłady dziejącego się w więzieniu dobra, szlachetności i braterstwa oraz udzielanej sobie wzajemnej pomocy i ratunku. Będąc silny duchem z miejsc upokarzającego odosobnienia wracał jeszcze bardziej umocniony, a na jego twarzy i w wymownie przymrużonych oczach widać było blask intensywniejszej radości.

ks. dr Wojciech Mueller
(ze wstępu do książki)


 

Ks. Łukasz Łukasik – Maryja w tajemnicy Kościoła w ujęciu Mariana Piątkowskiego

maryja-w-tajemnicy-oklad

Ks. Łukasz Łukasik

Maryja w tajemnicy Kościoła w ujęciu Mariana Piątkowskiego

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 164 strony
Format: 170 x 240 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-29-5

Praca jest zupełnie nowa. Dotąd nikt nie podjął próby całościowego przedstawienia teologicznej spuścizny ks. Mariana Piątkowskiego. Praca wypełnia więc lukę w dziejach archidiecezji poznańskiej, tym bardziej jeśli myśl ks. Piątkowskiego zestawiana jest z myślą współczesnego nauczania Kościoła i papieży. Mariologia ks. Piąt­kowskiego w całej pełni odpowiada temu nauczaniu oraz pokazuje jego osobistą rzetelność i otwartość na nowe nurty w teologii katolickiej.
Praca jest cennym opracowaniem mariologii ks. Piątkowskiego. Warto ją udostępnić kolejnym badaczom, zwłaszcza razem z opracowanymi źródłami. Ich gromadzeniu autor poświęcił wiele czasu i zachodu. Warto byłoby zachować oba, tym bardziej jeśli wciąż są one dostępne i znane wspólnotom związanym z poznańskim kapłanem.

Ks. dr Tomasz Nawracała
(Wydział Teologiczny UAM)

 

Ks. Rafał Zbigniew Dettlaff – Apostazja a formalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego w kanonicznym prawie karnym

apostazja


Apostazja
a formalny akt wystąpienia
z Kościoła katolickiego
w kanonicznym prawie karnymWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 98 stron
Format: 170 x 240 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-27-1

Autor jasno i interesująco przedstawia zagadnienie przestępstwa apostazji i formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego w świetle kanonicznego prawa karnego. To praca ukazująca praktyczną stronę rozważanego zagadnienia, o dobrych, teoretycznych podstawach.
Tematyka formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego nie jest czymś nowym w literaturze kanonistycznej. Jednak zestawienie jej z przestępstwem apostazji można nazwać nowatorskim i zasługującym na uznanie.
Zgromadzony materiał źródłowy jest bogaty i wystarczający do komplementarnego przedstawienia tematu. Został on umiejętnie i odpowiednio wykorzystany przez Autora. Należy ufać, że publikacja ta posłuży lepszemu poznaniu tych trudnych kwestii.

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj

 

Ks. Jarosław Tomasz Żurawski – Duchowny jako podmiot przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

duchowny-jako_oklad
Ks. Jarosław Tomasz Żurawski

Duchowny jako podmiot przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 102 strony
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia

praca magisterska


ISBN 978-83-65275-18-9

   Autor rzetelnie i interesująco przedstawił zagadnienie przestępstw, których podmiotem może być duchowny, a które podlegają kompetencji Kongregacji Nauki Wiary. Podkreślić należy, iż podjęcie się opracowania takiej tematyki zasługuje na szczególne wyróżnienie, przede wszystkim dlatego, że to problematyka bardzo aktualna, nie tylko od strony czysto medialnej.
Zagadnienia dotyczące przestępstw zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary nie są obce literaturze kanonistycznej. Podkreślenie jednak duchownego, jako podmiotu tych przestępstw, wraz z racjami prawnymi karania go za takie czyny, można nazwać czymś nowatorskim i zasługującym na uznanie.
Prowadzone rozważania są przemyślane, odpowiednio poparte źródłami. Należy także zwrócić uwagę na wprowadzenia i podsumowania poszczególnych rozdziałów, które nie są zdawkowe, ale precyzyjne.

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj

(tekst z okładki książki)

 

Ks. Aleksander Woźny – Nauki dla często komunikujących – Trzecie niedziele 1953-1983 cz. 4

nauki-4
Ks. Aleksander Woźny

Nauki dla często komunikujących
Trzecie niedziele
1953-1983
cz. 4

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 204 strony
Format: 120x200 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-17-2


     23 maja 2015 roku zakończono diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu w latach 1945-1983.
    Wydanie niniejszego, czwartego z kolei tomiku Nauk dla często komunikujących, stało się możliwe dzięki odnalezieniu nowych materiałów, zawierających między innymi rękopisy nie wydanych dotąd trzecio-niedzielnych nauk, wygłoszonych przez tego świątobliwego Kapłana w latach 1953-1983. Nie można pominąć milczeniem konsekwentnej systematyczności w zgłębianiu (a nie powtarzaniu) wcześniej podjętych tematów, co potwierdzają znalezione konspekty. Ksiądz Aleksander często podkreślał, że jest praktykiem; mówił o tym, co sam przemyślał i przeżył. Chciał, aby wszyscy byli święci. Mocne przekonanie o znaczeniu godnego, częstego łączenia się z Panem Jezusem w Komunii świętej w drodze do królestwa niebieskiego, wymuszało potrzebę „wychowywania” do Eucharystii. Stąd wieloletnia wytrwałość w głoszeniu nauk przybliżających życie Ewangelią na co dzień.

(tekst z okładki książki)

 

Ks. Antoni Śpikowski – Rozważania Różańcowe

Ks. Antoni Śpikowski


Rozważania
Różańcowe


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2016
Oprawa miękka
Objętość 84 strony
Format 120 x 200 mm
Kategoria religia

ISBN 978-83-65275-16-5

rozwrozancowe
Rozważania różańcowe ks. kan. Antoniego Śpikowskiego były spisywanie od kilkudziesięciu lat Jego kapłaństwa, by w końcu ukazać się drukiem. Ksiądz Antoni wydał już kilka opracowań – m.in. Drogi Krzyżowe, Wspomnienia wiejskiego proboszcza – ale po raz pierwszy ukazuje się zbiór rozważań, którym towarzyszy bogata ikonografia. Zdjęcia dokumentują życie parafialne społeczności w Drawsku, Drawskim Młynie i Chełście, miejscowościach zachodniej Wielkopolski, gdzie w miejscowych kościołach padały słowa modlitwy zapisane na stronach tej książeczki. Całość do druku podał obecny proboszcz parafii w Drawsku ks. Piotr Matuszewski.
 

Aspekty prawne finansowania kościelnych osób prawnych w Archidiecezji Poznańskiej – ks. Jarosław Tomasz Żurawski

aspekty-prawne_okladka

Ks. Jarosław Tomasz Żurawski

Aspekty prawne finansowania  kościelnych osób prawnych w Archidiecezji Poznańskiej

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2016
Oprawa miękka
Objętość 136 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria ekonomia, religia

praca magisterska

ISBN 978-83-65275-13-4

     Wśród podstawowych pojęć prawnych istnieje termin osoby prawnej (łac. persona iuridica). Takie określenie znane było już za czasów rzymskich. Myśl rzymska określiła mianem osoby także podmioty zbiorowe, które nie posiadają cech przypisywanych poszczególnemu człowiekowi (osobie fizycznej), dało to początki współczesnego rozumienia osoby prawnej. Takie rozumienie przejęte zostało przez teorię prawa cywilnego, jak i kanonicznego. Obecne było w Codex Iuris Canonici z 1917 r. Znalazło się również w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanoniczego, ogłoszonym przez Jana Pawła II dnia 25 stycznia 1983 roku.
    Celem niniejszej pracy jest zbadanie aspektów finansowania osób prawnych w Archidiecezji Poznańskiej. Autor zajmie się ukazaniem osoby prawnej w ustawodawstwie powszechnym Kościoła katolickiego, a następnie zostaną wyszczególnione osoby prawne w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego i prawa cywilnego w Polsce. Takie zestawienie ukaże, że warunkiem sine qua non, sprawnego i legalnego działania kościelnych osób prawnych, w stosunkach cywilnoprawnych, jest uznanie ich ze strony państwa. Warto zauważyć, że Kościół jako wspólnota ludzi wierzących, która żyje w świecie, a nie w oderwaniu od niego, potrzebuje struktur, które będą pomocne w pielgrzymce Ludu Bożego do zbawienia.

Ks. Jarosław Tomasz Żurawski

(fragment wstępu)

 

Nowenna o uproszenie łask za pośrednictwem Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego

nowenna-okl
Nowenna o uproszenie łask za pośrednictwem Sługi Bożego
ks. Aleksandra Woźnego

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2016
Oprawa zeszytowa
Objętość 36 stron
Format 100 x 150 mm
Kategoria religia

ISBN 978-83-65275-12-7

Nowenna od zarania dziejów jest dziewięciodniową modlitwą, odmawianą w jakiejś szczególnej intencji. Apostołowie po Wniebowstąpieniu Chrystusa aż do Zesła­nia Ducha Świętego odprawili pierwszą nowennę. Oni wspólnie błagali o przyjście Ducha Świętego. Nowenna jest szczególnym nabożeństwem w liturgii katolickiej, poprzedzającym większe święto lub uroczystości, np. nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, zaczynająca się w Wielki Piątek. Nowenna może być nie tylko odprawiana przez 9 dni, ale nawet przez 9 tygodni lub lat. Odprawić nowennę nie jest łatwo. Wymaga ona wierności, wytrwałości i pełnego wiary zaufania.
Ks. Wojciech Mueller
(fragment wstępu)
 

Ks. Dawid Stelmach – Interpretacja teologiczna problemu społecznego porozumienia w historii politycznej Polski lat 1980-1989

interpretacja-okla

Ks. Dawid Stelmach

Interpretacja teologiczna
problemu społecznego porozumienia
w historii politycznej Polski lat 1980-1989

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2016
Oprawa miękka
Objętość 176 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria teologia, religia

praca doktorska


ISBN 978-83-65275-11-0

Rok 1989 wieńczył pewien proces niezwykle znaczący dla współczesności Polski. Kończył etap tworu jakim była Polska Ludowa i oznaczał powrót do tradycji Rzeczpospolitej. Kończył zarazem dramatyczną walkę i sprzeciw wobec poniżenia, upodlenia i zabijania ludzkich sumień i istnień.
Dla wielu komentatorów zdarzeń była to rewolucja, której rdzeniem był fenomen pojednania. Z czasem rozumienie rewolucji zaczęło przeobrażać się w pojęcie specyficznej „refolucji”, której rdzeniem była ewolucja systemu naznaczona porozumieniem.
Ks. dr Dawid Stelmach podejmuje opis, ale co najważniejsze – próbę teologicznej oceny tych zjawisk. W świetle jego analiz,  przeprowadzonych w książce, można zdiagnozować popełnione i popełniane nadal błędy na drodze do pojednania, ale także prognozować możliwości przyjęcia zdroworozsądkowych porozumień prowadzących do pojednania w imię dobra wspólnego III Rzeczypospolitej. To książka bardziej współczesna niż sugeruje tytuł.
Ks. dr Stelmach staje się umiejętnym przewodnikiem w drodze rozpoznania podziałów i ich przeciwdziałań, co ma ogromny wpływ na dzisiejszą politykę i współczesne społeczeństwo polskie.


Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr

 

Jestem przecież tylko "woźnym" – ks. Wojciech Mueller

jestem-przeciez-okl

ks. Wojciech Mueller


Jestem przecież tylko "woźnym"


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 120 stron
Format 120 x 20 mm
Kategoria religiaISBN 978-83-65275-05-9Jestem przecież tylko „woźnym” – to zbiór informacji, wspomnień, anegdot oraz historii, które odpowiednio złożone uzupełniają obraz ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu w latach 1945-1983, kandydata na ołtarze, którego proces beatyfikacyjny obecnie jest na etapie rzymskim. Obraz ks. Prałata na skutek upływu lat mógł zostać zamazany, rozmyty albo ukazywany zbyt cukierkowato. Dlatego, żywię nadzieję, że zaprezentowane tu opowiadania, historie i fragmenty świadectw, staną się jeszcze jedną okazją do przybliżenia postaci Sługi Bożego, gorliwego i charyzmatycznego duszpasterza, oddanego bez reszty ludziom, człowieka głębokiej wiary. Aktualność nauczania, pozostawionego przez tego świętobliwego kapłana, uwidacznia się w życiu wielu wiernych – „duchowych dzieci”, nie tylko spośród jego parafian. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym świecie i do coraz bliższej więzi z Nim.

Niniejsza książka zawiera nieznane fakty z jego życia, mówiące o nim samym, a także o środowisku, w którym żył, pracował, modlił się i ćwiczył we wszelkich cnotach. Dla Kościoła katolickiego – bowiem – nie jest wystarczająca jedynie tzw. opinia o świętości kandydata, czyli ogólne przekonanie wiernych o jego zasługach – to również cud. Procedura prawna procesu beatyfikacyjnego wymaga, aby świętość danego sługi Bożego została potwierdzona wyraźnym znakiem boskiej interwencji. Cud musi być wnikliwie zbadany przez powołanych w tym celu ekspertów i teologów. Mimo, że jest niezbędny, brany jest pod uwagę dopiero wtedy, kiedy (ocena ekspertów w dziedzinie teologii) aprobata kardynałów i biskupów, i w końcu uprawomocnienie podpisane przez Papieża potwierdziły posiadanie przez kandydata cnót chrześcijańskich w heroicznym stopniu.

ks. dr Wojciech Mueller

Postulator procesu beatyfikacyjnego

(fragment wstępu)


   Z jego cech osobistych, chcę zwrócić uwagę na jego pokorę. Kiedyś podał mi płaszcz. Powiedziałem:
    - Dziękuję, że nie trzeba, żeby ks. Prałat pomagał mi w ubraniu płaszcza.
    On wtedy odpowiedział:
    - Jestem przecież tyko „woźnym” i muszę to robić.
    To też świadczy o jego życzliwości. Potrafił też być dosyć stanowczy, konsekwentny i wymagający, bardzo stanowczy i wymagający był też w sprawach małżeńskich – nawet do tego stopnia, że nie odwiedzał rodzin rozwiedzionych.

ks. Remigiusz Pieprzyk

 

W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

w-szkole-milosci_okladka W szkole miłości
ks. Aleksander Woźny
o miłości Boga i bliźniego


Oprac. ks. Marcin Węcławski
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 204 strony
Format 148 x 210 mm
Kategoria religia

ISBN 978-83-65275-02-8


    Książka ta nie jest do przeczytania, ani nawet do czytania. Rozważania w niej zamieszczone mają być pomocą w osobistej modlitwie, w rozmowie z Chrystusem, w rachunku sumienia, w podejmowaniu postanowień. Dlatego też nie powinno się czytać w ciągu dnia więcej niż jedną naukę, a czytanie to – jak już zaznaczono – powinno być połączone z modlitwą. [...]
    Ci, którzy podejmą trud ćwiczeń duchownych z pomocą zapisów „W szkole miłości”, będą przemienieni i nie będą mogli żyć, jak dotychczas żyli. Nauki zawarte w tej książce będą w Boży sposób niepokoiły – ale co najważniejsze – rozpalą większą miłością do Boga i drugiego człowieka.
    Teksty te, stanowią zapis nauk Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, jakie głosił przede wszystkim w kościele św. Jana Kantego w Poz­naniu w czasie swojej proboszczowskiej posługi w latach 1945-1983. Tylko część z nich została autoryzowana. Nie były one przeznaczone do druku, są zapisem głoszonych nauk, stąd zachowują „mówiony” styl. Mimo, że upłynęły od ich głoszenia dziesiątki lat i że czasem nawiązują do kontekstu ubiegłego wieku, zachowują świeżość i niezwykłą moc oddziaływania.

Ks. prob. Marcin Węcławski
(fragment wprowadzenia)


 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień. Sierpień – ks. Wojciech Mueller

mysli-sierpien

Myśli księdza Aleksandra Woźnego
na każdy dzień

Sierpień


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 40 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria religia

ISBN 978-83-62564-96-5

Życie duchowe jest nie tylko nakierowane na jakieś specjalne znaki, cuda, czy spełnianie szczególnych modlitw bądź postów. Nie chodzi w nim o „magiczne” działanie wody święconej, medalików czy sakramentów. Sednem tego życia jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie oraz wielka i autentyczna przyjaźń z Nim. To w niej mam stawać się Bożym dzieckiem. Być zdumionym tym, co się odkrywa oraz sprawami, o których przed paru godzinami nie miało się pojęcia.

(tekst z okładki)


Ks. Aleksander Woźny – strona internetowa
www.aleksanderwozny.archpoznan.pl
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>