×

Wydawnictwo Naukowe

Nowa książka Mikołaja Wełnica poświęcona parafii pw. św. Floriana w Chodzieży

Mikołaj Wełnic

Dzieje parafii kolegiackiej
pw. św. Floriana
w Chodzieży w latach
1918-2018

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2018
Oprawa: miękka
Objętość: 222 strony
Format: 148×210 mm
Kategoria: religia

ISBN 978-83-65275-63-9

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do podejmowania wielu cennych inicjatyw. Jedną z nich jest monografia na temat dziejów parafii pw. św. Floriana w Chodzieży w latach 1918-2018. Jej Autor mgr Mikołaj Wełnic, w oparciu o dostępne źródła, przedstawił ważny okres historii czcigodnej i zasłużonej chodzieskiej kolegiaty oraz życie religijno-społeczne skupionej wokół niej wspólnoty parafialnej. Należy wyrazić nadzieję, że to opracowanie przyczyni się do jeszcze lepszego poznania przemian zachodzących na przestrzeni stu lat w parafii pw. św. Floriana w Chodzieży i stanie się inspiracją do podejmowania dalszych cennych badań nad historią tego pięknego i ważnego dla Wielkopolski miasta.
Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski
Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •