×

V Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM / Fifth International Conference on Research and Education

100th anniversary of biological sciences in Poznań

Fifth International Conference on Research and Education

Challenges for Contemporary Life Sciences

Wydanie pierwsze

Rok wydania 2019
Oprawa miękka
Objętość 206 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze

Język angielski

Summaries /streszczenia

 

ISBN 978-83-65275-82-0

V Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM odbywa się w roku ze wszech miar szczególnym. Dla naszego kraju jest to rok obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, dla regionu jest to setna rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego i powrotu Wielkopolski do Macierzy, zaś dla Uniwersytetu i trzech innych uczelni jest to rok obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Jako wydział włączamy się w wielkie święto akademickiego Poznania tak, jak potrafimy najlepiej: nawiązując dialog z nauką światową najwyższej próby i dyskutując o problemach naukowych i dydaktycznych szeroko rozumianych nauk o życiu. Świętujemy 100-lecie nauk biologicznych w Poznaniu i 35-lecie Wydziału Biologii UAM, ale równocześnie spoglądamy w przyszłość i otwieramy się na nowe pokolenia przyszłych badaczy. Stąd też w ramy Konferencji Wydziałowej włączone zostały również: konferencja studentów-przyrodników oraz konferencja doktorancka BioRUN.

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Dziekan Wydziału Biologii
(fragment wstępu)

The V International Conference on Research and Education of the Faculty of Biology is happening in the year of all things special. For our country, this is the celebration year for the 100th anniversary of regained independence; for the region, this is the 100th anniversary- of the end of the Wielkopolskie Uprising and return of Wielkopolska to reborn Poland; and finally, for the University and three other higher schools, this is the celebration year for the 100th anniversary of Poznań University. As the Faculty we are joining this grand festivity of academic Poznań in the best possible way, i.e. through entering the dialogue with the top international research, and the discussions about scientific and educational problems within broadly-sensed life sciences. We are celebrating 100 years of biological sciences in Poznań as well as 35 years of the Faculty of Biology in its present shape, but at the same time we are looking into the future and opening to the new generations of forthcoming researchers. Hence, within the framework of the Conference, two meetings have also been included: the conference of students-naturalists as well as BioRUN – the conference of PhD students.

Professor Przemysław Wojtaszek
Dean of the Faculty of Biology
(fragment of the introduction)

 

  •  
  •  
  •  
  •