Nowości

Piotr Nowak Duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939

duchowienstwo

Piotr Nowak

Duchowieństwo
archidiecezji
poznańskiej
w latach 1918-1939

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 414 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-42-4

(…) dysertacja P. Nowaka posiada bardzo dużą wartość merytoryczną. Ukazuje w bardzo szerokim ujęciu duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w okresie dwudziestolecia Polski Odrodzonej. Dzięki temu studium można poznać, jaka była ta społeczność kapłańska w wielu aspektach i jak wielkim dynamizmem wykazywała się w swojej działalności zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej. Z pewnością recenzowana tutaj praca wejdzie do zespołu cenionych opracowań dotyczących Kościoła w Polsce okresu międzywojennego, a z drugiej strony zyska należne miejsce wśród znaczniejszych opracowań dotyczących dziejów archidiecezji poznańskiej.  

O. dr hab. Piotr Neumann OCD, prof. UAM
Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


 

Sytuacje tom równorzędny, cz.3 – Tomasz Rębacz

Tomasz Rębacz


Sytuacje

tom równorzędny

cz. 3

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 314 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria literatura / poezja

ISBN 978-83-65275-45-5

sytuacje-3

Trzeci tom z serii Sytuacje Tomasza Rębacza kontynuuje wcześniejsze dwa tomy, które ukazały się w roku 2015. Są tu umieszczone zapiski z lat 2009-2017. Tej zabawie ze słowem towarzyszą grafiki autorstwa Izabelli Czarny i Grażyny Kielińskiej.

 

The Polish Aerobiological Symposium “Pollen grains, fungal spores and their allergens: from molecular to geoinformatic analysis”

The Polish Aerobiological Symposium
“Pollen grains, fungal spores and their allergens:
from molecular to geoinformatic analysis”


2-3 June 2017
Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 54 strony
Format 210 x 297 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
Język angielski

ISSN 1897-2810
ISBN 978-83-65275-46-2

BRC Supplement 2/2017

brc_supl.2-2017

 

     The Polish Aerobiological Symposium, held at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań, gathers aerobiologists, botanists, phenologists and physicians interested in investigating the complex relations between airborne biological particles, environment and human health. According to the World Health Organization the prevalence of allergic diseases is increasing worldwide with over 400 million people suffering from rhinitis. Airborne pollen grains and fungal spores play an important role in allergy and are considered as one of the most potent inhalant allergens. The knowledge about their structure, distribution and dispersion are crucial in proper prophylaxis and allergy treatment.
    The Symposium is a continuation of a meeting series (conferences and workshops) that were regularly organized during the last 20 years in Poland. The first aerobiological workshops, a milestone for further meetings and rapid development of Polish aerobiological monitoring network, was organized by Prof. K. Szczepanek in Kraków in 1994. In subsequent years, many common initiatives were set up, including “Pollen Allergy Days” in Kraków (1999-2011), “Flowering Biology and Pollen Allergy Diseases” in Lublin (1997-2005), AEROTOP workshops in Poznań (2005-2007), and “Aerobiological Symposium” in Szczecin (2015). In addition, Polish aerobiologists met together during the triennial conferences of Polish Botanical Society, 6th European Course in Aerobiology (Poznań, 2003), 5th European Symposium on Aerobiology (Kraków, 2012), and many others local events.

Prof. Dr. Bogdan Jackowiak
Chairman of the Scientific Committee

Dr Łukasz Grewling
Chairman of the Organising Committee

 

HANDBOOK OF THE SECOND WORLD CONGRESS ON ANALOGY – Poznań, Poland, May 24-26, 2017

handbook_2017

HANDBOOK OF THE
SECOND WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

EDITED BY

Estelle Carciof
Katarzyna Gan-Krzywoszyńska
Małgorzata Leśniewska
Przemysław Krzywoszyński


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Objętość 80 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria Filozofia

Język angielski


ISBN 978-83-65275-44-8

HANDBOOK OF THE SECOND WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

Poznań, Poland
May 24-26, 2017


We are very happy to launch The Second World Congress on Analogy. After the First – and may we say very successful – Congress in Puebla, Mexico in November 2015, we continue this fascinating analogical journey. This time it is taking place in Poznań, Poland.
    We have developed the project further, and following the great thought of Iris Apfel (that more is more and less is a bore), we have more of everything, eight distinguished keynote speakers, covering different research areas (such as zoology, logic and metaphysics) and countries (Mexico, USA, Italy, Japan, Portugal and Poland), special invited talks (on analogies in Miss Marple’s investigations and the role of analogy in intercultural communication), and equally impressive contributed talks. We hope that the series of World Congresses on Analogy will continue on as the a platform of dialogue between philosophers, artists, and scientists, and between young PhD students and venerable scholars and professors – all of them always young at heart.
    The Second World Congress on Analogy covers analogical research – both theories and their applications – in philosophy, logic, cognitive science, linguistics, political science, biology, theory of culture and theory of information. We have also many interdisciplinary approaches, including an examination of analogy in the areas of music and cryptology, and an original study that merges mathematical proofs with jokes.

www.analogycongress.com

 

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych - praca zbiorowa pod red. Ewy Chudzińskiej

podstawygenetyki

Podstawy genetyki

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

pod redakcją
Ewy Chudzińskiej

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 206 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

ISBN978-83-65275-36-3

Autorzy:
Alina Bączkiewicz, Katarzyna Buczkowska, Konrad Celiński, Ewa Chudzińska, Anetta Lewandowska-Wosik, Iwona Melosik,
Ewa Maria Pawlaczyk, Lech Urbaniak, Katarzyna Winnicka, Aleksandra Wojnicka-Półtorak.

Adresatem są studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia i potwierdzeniem tego jest dobór tematyki ćwiczeń, który mieści się w obszarze podstaw genetyki ogólnej i w niewielkim stopniu dotyka zagadnień genetyki molekularnej czy genomiki. Niewątpliwą zaletą przewodnika jest oparcie kolejnych ćwiczeń o różne modele badawcze, jak: drożdże, rośliny (np. rzodkiewnik pospolity, kukurydza), zwierzęta (np. muszka owocowa, pies) i człowiek. Takie podejście jest w pełni zgodne z założeniem, że przewodnik ma wprowadzić studenta w ogólne i uniwersalne zagadnienia dziedziczenia i zmienności cech.

prof. dr hab. Marek Świtoński
(fragment recenzji)

 

Przemysław Krzywoszyński – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W EUROPIE: TEORIE, PRAKTYKI, ANALOGIE

krzywosz_okl

Przemysław

Krzywoszyński

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
W EUROPIE:
TEORIE,
PRAKTYKI, ANALOGIE

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 312 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: Nauki prawne

ISBN978-83-65275-39-4

praca habilitacyjna

Książka zawiera kompleksową prezentację problematyki związanej z instytucją referendum ogólnokrajowego w Europie. W dobie kryzysu demokracji na Starym Kontynencie i dynamicznych przemian ustrojowych w krajach Europy Środkowej warto podjąć systematyczną refleksję nad fundamentami demokracji bezpośredniej zarówno w kontekście historycznym, jak i teoretycznym. Praca dra Przemysława Krzywoszyńskiego zawiera obszerne ujęcie owej problematyki obejmujące, między innymi, jedną z pierwszych prób oryginalnego zarysu teorii pytań referendalnych oraz zastosowanie w charakterze narzędzi heurystycznych współczesnych koncepcji analogii opracowanych w filozofii latynoamerykańskiej i dotychczas właściwie zupełnie nieznanych w Polsce. Książka może jednocześnie odegrać rolę syntetycznego i nowatorskiego wprowadzenia do problematyki referendalnej, rzucając przy tym nowe światło na aktualnie żywo dyskutowane kwestie życia publicznego nie tylko w perspektywie europejskiej, ale również – globalnej. Uzyskane przez autora w ramach studium analogicznego rezultaty oraz wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz pozwalają zdiagnozować największe zagrożenia związane z funkcjonowaniem instytucji demokracji bezpośredniej. Dr Krzywoszyński proponuje równocześnie, co istotniejsze, pionierskie rozwiązania i innowacyjne metody umożliwiające pogłębioną i twórczą refleksję nad owymi kwestiami, które pozostają najistotniejsze – po Tischnerowsku – dla wszystkich myślących obywateli.

Podstawowymi osiągnięciami pracy P.  Krzywoszyńskiego są dwa następujące: (1) formalna analiza pytań referendalnych w oparciu o logiczną teorię pytań; (2) analogiczny model referendum. Oba te punkty należy uznać za bardzo oryginalny wkład do analizy (czy też teorii) referendum, instytucji odgrywającej coraz większą rolę w praktyce prawno-politycznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, chociażby z uwagi na skutki referendów krajowych (np. dotyczącego poszerzenia Unii Europejskiej czy Brexitu). Poza wskazanymi punktami do wartości pracy trzeba zaliczyć dość gruntowną analizę historyczną i porównawczą, dobrze ilustrującą rozmaite problemy systematyczne. Praca jest też oparta na solidnej bazie prawnej, źródłowej i bibliograficznej.

fragment recenzji prof. dra hab. Jana Woleńskiego

 

Mikołaj Wełnic – Pod płaszczem Maryi. Historia parafii Szamocin w latach 1922-2017

pod-plaszczem

Mikołaj Wełnic

Pod płaszczem Maryi

Historia parafii Szamocin
w latach 1922-2017

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 212 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-41-7

Z pewnością niniejsza praca stanowi nowe ujęcie dziejów parafii w Szamocinie i jest pierwszym tak obszernym i kompleksowym opracowaniem zagadnienia. Praca powstało w oparciu o bardzo obszerną podstawę bibliograficzną, na którą składają się liczne źródła i opracowania. Studium przedstawia znaczną wartość merytoryczną. Autor przedstawił całe dotychczasowe dzieje parafii w Szamocinie, a nawet uwzględnił kilkunastoletni okres wcześniejszy, gdy wybudowany tam kościół miał charakter świątyni filialnej w stosunku do kościoła parafialnego w Margoninie.

o. prof. UAM dr hab. Piotr Neumann OCD
(fragment recenzji)

 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień – Ks. Wojciech Mueller

2017_mysli_ksiedza

Ks. Wojciech Mueller

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 392 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-34-9

Pod koniec roku 2013 ukazała się pierwsza książeczka (format 100x150 mm) zatytułowana Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień, która znalazła uznanie u osób-czytelników zainteresowanych pogłębianiem nauk głoszonych przez ks. Woźnego. W latach 2013-2015 ukazało się dwanaście książeczek przypisanych poszczególnym miesiącom. Wśród wielu życzliwych uwag i ocen przeważał często pomysł, aby ten zbiór myśli był wydany w jednej książce, co niniejszym czynimy.


Przedstawione tu inspiracje autora oparte zostały na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poz­naniu w latach 1945-1983. Aktualność nauczania, pozostawionego przez tego świętobliwego kapłana, uwidacznia się w życiu wielu wiernych – „duchowych dzieci”, nie tylko spośród jego parafian. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa­ wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym świecie i do coraz bliższej więzi z Nim. Zapoznanie z Jego „myśla­mi” pozwala także dziś odkryć i przeżyć podstawową prawdę o miłości Boga Ojca i o człowieku będącym Jego dzieckiem, które niezależnie od swojego powołania stawia pytanie o Jego istnienie i relacje z Nim.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego

 

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM – 6-8 kwietnia 2017 r.

konfer.biolog_2017

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM

6-8 kwietnia 2017 r.

STRESZCZENIA


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 188 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: Nauki przyrodnicze

Język: polski / angielski

ISBN978-83-65275-40-0

Trzy lata temu III Konferencją Naukowo-Dydaktyczną uczciliśmy Jubileusz 30-lecia Wydziału
Biologii. Spotykamy się ponownie na IV Konferencji Wydziału Biologii, bogatsi o nowe doświadczenia. Tuż po poprzedniej Konferencji Wydział Biologii, wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. W 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała nam ocenę wyróżniającą na podstawie przeprowadzonej oceny instytucjonalnej.
W 2016 r. ranking lejdejski wskazał UAM jako najlepszą polską uczelnię w kategorii
„Life and earth sciences” i sukces ten bez wątpienia możemy w dominującym stopniu przypisać
działalności naszego Wydziału. A obecną Konferencję rozpoczynamy tuż po zamknięciu ankiety
kompleksowej oceny parametrycznej za lata 2013-2016 – przed nami oczekiwanie na, mamy nadzieję, najlepszą ocenę Wydziału jako wspólnoty akademickiej łączącej pracowników, doktorantów i studentów. Mając te wszystkie wydarzenia w pamięci, chcemy jednak spojrzeć w przyszłość. Wszak rysując w Strategii Wydziału jego Wizję stwierdziliśmy m.in., że „…społeczność Wydziału pragnie witać rok 2019, rok jubileuszu Uniwersytetu i zarazem 100-lecia nauk biologicznych w akademickim Poznaniu, jako jednostka prowadząca badania naukowe na najwyższym poziomie, zaznaczająca coraz mocniej swoją obecność w wielu współczesnych nurtach nauk biologicznych”, a także jako „centrum współpracy naukowej, otwarte na wszelkie działania prowadzone na rzecz rozwoju biologicznych badań podstawowych, biogospodarki i ochrony zasobów przyrody, zarówno w wymiarze ogólnym jak i w skali regionalnej”. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii jest tego najlepszym wyrazem.

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Dziekan Wydziału Biologii

(fragment wstępu)

 

Relacje – Stanisław Chutkowski

relacje

Stanisław Chutkowski

Relacje


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 84 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria poezja


ISBN 978-83-65275-37-0

Po trzech tomikach wydanych w latach 2015-2016 (Z oddali – 2015, Rozczochrany – 2015, Próg – 2016) ukazuje się kolejny czwarty. Autor oprócz wierszy zamieścił też krótkie opowiadania-refleksje będące niejako rozliczeniem z przeszłością, poczynając od okresu dzieciństwa... Całości towarzyszy cykl rycin-grafik, które zapowiada element na okładce. W tomiku Autor ma również przesłanie do CZYTELNIKA, które przytaczamy w całości poniżej...


                            Do czytelnika

                                   przeczytaj moje wiersze
                                   i powiedz
                                  co o nich myślisz

                                  przejrzyj z uwagą
                                  zanim wysączysz treść

                                  nie strój się na innych
                                  ubierz w swoją szatę
                                  tak jest najlepiej

                                  wskocz w nie
                                  zanurz się i wypłyń

                                  wykrztuś to z siebie
 

Mikołaj Wełnic – Anioł Dobroci. Bł. Sancja Szymkowiak. W 15. rocznicę beatyfikacji

anioldobroci_oklad

Mikołaj Wełnic

Anioł Dobroci

Bł. Sancja Szymkowiak

W 15. rocznicę beatyfikacji


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 136 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-33-2

„Anioł Dobroci” – tymi dwoma słowami można w wielkim skrócie określić życie i działalność bł. s. Sancji Szymkowiak. Była ona zwyczajną i prostą dziewczyną, która pragnęła przeżyć swoje życie w sposób „niezwyczajny”. Trudno doszukiwać się w jej życiorysie spektakularnych wydarzeń, czy dokonywanych przez nią cudów. Ziemska wędrówka bł. s. Sancji Szymkowiak nacechowana była jednak nieprzeciętną pokorą, wiernością i miłością do Chrystusa i otaczających ją ludzi. Przyjęta przez nią życiowa dewiza „Jak się oddać Bogu, to oddać się na przepadłe” sprawiła, że bezgranicznie ufała Bogu, a w swojej codzienności bezkompromisowo szukała Jego woli.
    Dla bł. s. Sancji Szymkowiak ideałem była droga dziecięctwa duchowego wzorowana na św. Teresie od Dzieciątka Jezus, dlatego (niekiedy) wydawać by się mogło, że nie była „wielką” świętą. Nie pisała rozległych teologicznych traktatów i nikogo nie pouczała. Swoim życiem starała się jak najdoskonalej naśladować również św. Franciszka z Asyżu. Pomimo rozlicznych zdolności artystycznych, talenty nie miały dla niej znaczenia, ponieważ nie chciała, aby stanowiły one przeszkodę do jak najlepszego ukochania Boga. Dzięki tak wielu cechom charakteryzującym jej duchowość można bez wątpienia powiedzieć, że bł. s. Sancja Szymkowiak bez przeszkód może pretendować do miana „polskiej Małej Tereski”.

Mikołaj Wełnic
(fragment wprowadzenia do książki)