Nowości

Nie – codzienność – Halina Bogusz

nie-codziennosc
Halina Bogusz

Nie – codziennośćWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 36 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: poezja


ISBN 978-83-65275-59-2

Z pewnym niepokojem oddaję do Waszych rąk ten tomik, który jest czymś zupełnie nowym w moim życiu. Jakkolwiek bowiem, małe wierszyki i wierszyki-mruczanki zdarzało mi się pisać już w „nastoletniości” – to nigdy jeszcze nie zostały one w tak sformalizowany sposób opublikowane...
Halina Bogusz
 

Jeden z nas – księdza Aleksandra Woźnego tajemnica powołania – ks. Wojciech Mueller

jeden-z-nas

Ks. Wojciech Mueller

Jeden z nas
księdza
Aleksandra Woźnego tajemnica powołania


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 324 strony
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia

tom: I

ISBN978-83-65275-35-6

Pod koniec roku 2016 ukazała się książka zatytułowana Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau. Była to pozycja, która zapoczątkowała książki monograficzne poświęcone ks. Aleksandrowi Woźnemu – choć stanowiła tom II obszernej monografii poświęconej tej postaci.

Oddaję do ręki czytelnika I tom monografii ks. Aleksandra Woźnego obejmujący lata 1910-1940. Książka otwiera edycję czterotomowej serii, która omawia szczegółowo poszczególne okresy życia Sługi Bożego.
    Niniejsza publikacja opisująca tajemnicę powołania i początki kapłańskiej drogi ks. Aleksandra Woźnego, stanowi lekturę dla każdego, kto swoje duchowe życie łączy z Jego osobą, jak i dla tego, kto spotka się z Nim po raz pierwszy. Z pewnością jest to książka dla kleryków i kapłanów. Bo przecież z tego, że ks. Aleksander był jednym z nas wynika, iż przede wszystkim dotyczy ona właśnie tego środowiska. To nie tylko to, że tworzył społeczność miasta Poz­nania czy wspólnotę kościoła lokalnego Archidiecezji Poznańskiej; nie tylko to, że przechadzał się tymi samymi ulicami, i może wchodził do tych samych sklepów, a być może na tę samą pocztę. Bo przecież ks. Aleksander był jednym z nas, a jednocześnie niezwykłym kapłanem, którego Bóg dał Kościołowi w XX wieku, aby kolejne pokolenia świeckich i duchownych wciąż na nowo szukały inspiracji i wzorców dla swojego życia.
    Publikacja, w pewnym stopniu, uzupełnia lukę w wielu faktach pomijanych we wcześniejszych opracowaniach, a zarazem szuka odpowiedzi na pytanie o niezwykłość oddziaływania ks. Aleksandra. Bo przecież ciągle wokół nas są ludzie, obok których nie można przejść obojętnie, z którymi kontakt nie może być nigdy zerwany. Do takich ludzi należy niewątpliwie Sługa Boży, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Kapłan wielkiej gorliwości, którego niestrudzona praca, niezliczone inicjatywy i gorliwość zadecydowały w dużej mierze o duchowym kształcie Kościoła w Wielkopolsce.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego
 

Halina Bogusz: Hospicjum – drzewo życia

hospicjum-okladka

Halina Bogusz

Hospicjum – drzewo życia

Opieka paliatywno-hospicyjna w Poznaniu
1986-2004


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 248 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: medycyna


ISBN 978-83-65275-43-1

Praca doktorska

  Przywrócenie życia umierającym – małego skrawka życia, który im pozostał – czy to nie jest właśnie zadanie hospicjum? Potem także przywrócenie życia ich rodzinom – nowego, zmienionego życia osieroconego przez śmierć, ale też życia w dniach umierania ich najbliższych. Hospicjum to zatem życie – przywracanie życia. Jego symbolem jest drzewo – wyrosłe na żyznej glebie, z maleńkiego nasienia, rośnie, kwitnąc i owocując, aby stać się drzewem twardym, dającym cień i schronienie i zachowującym w sobie ożywcze soki, które pozwalają mu ciągle na nowo odradzać się i ciągle na nowo przynosić owoc. Czy hospicjum jest drzewem życia? Trafiło na podatną glebę – społecznej gotowości i chęci działania i ukorzenione zostało w tradycjach opieki nad chorymi i umierającymi. Wyrosło i wydało wielorakie, dobre owoce, a w jego cieniu znalazł wytchnienie niejeden wędrowiec, kierujący się ku swej ostatniej drodze. Drzewo to dało także zasiew dla innych. Teraz zdrewniał już jego giętki zrazu pień, ale żyje nadal – aby przywracać życie tym, którzy zdają się już go nie mieć.
    Historia poznańskiego hospicyjnego drzewa życia, jego powstanie i pierwsze osiemnaście lat rozwoju jest tematem tej książki – będącej w przeważającej części tekstem mojej pracy doktorskiej, napisanej w Katedrze Nauk Medycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Halina Bogusz

Niniejsza praca została wyróżniona w X edycji konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016” w zakresie historii najnowszej. Nagroda przyznana została przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Jednym z niezwykle istotnych elementów zmian obserwowanych we współczesnej medycynie stało się w ostatnich dekadach ubiegłego wieku i na przełomie tysiącleci tworzenie nurtu hospicyjno-paliatywnego, który wyrastał zarówno ze zdobyczy farmakologicznych, jak i wzrastającej świadomości niezbędności obejmowania opieką pacjentów w sposób holistyczny, wynikający z personalistycznego podejścia. Proces ten znalazł swój szczególny wyraz w środowisku poznańskim, które – stając się prekursorem w środkowo-wschodniej Europie – wniosło niezwykle istotny wkład w rozwój tej opieki. Stał się wyrazem odpowiedzialnego podejścia do chorych  oraz zaczynem refleksji i dyskusji na tematy cierpienia, śmierci i pomocy umierającym. Niniejsza praca stanowi szczególny wkład do wiedzy o początkach działalności hospicyjno-paliatywnej w Poznaniu, Polsce i naszej części kontynentu, stanowiąc ważny przyczynek do ukazania bogactwa medycyny naszego regionu. Niezwykle cennym wydaje się  być przyjęcie perspektywy socjologicznej, stosowanej do opisu nowych ruchów społecznych, wyodrębniając i analizując jej tło społeczne, etos, organizację i metody mobilizacji zasobów. Lektura tej pracy jest dla każdego, a szczególnie medyków oraz mieszkańców naszego Miasta, niezwykle ciekawym doświadczeniem.

dr hab. Szczepan Cofta

 

Piotr Nowak - Dzieje parafii Świętego Wojciecha w Chrzypsku Wielkim

dzieje-parafii

Piotr Nowak

Dzieje parafii
Świętego Wojciecha w Chrzypsku Wielkim

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 206 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-55-4

Historyczna monografia autorstwa dr. Piotra­ Nowaka, prezentująca dzieje wielkopolskiej miejscowości i parafii w Chrzypsku Wielkim, jest pierwszym i obszernym opracowaniem tegoż tematu. Naukowa ta praca, oparta jest na rzetelnej postawie źródłowej. Autor dotarł do dostępnych źródeł archiwalnych, wszystkich możliwych opracowań oraz przeprowadził wiele wywiadów. Cenne w tej pracy są też zamieszczone tabele, fotografie oraz aneks. Opracowanie to stanowi wielki przyczynek do poznania tegoż zakątka Wielkopolski oraz jest też „kolejną cegiełką” do opracowania całościowej historii archidiecezji poznańskiej.

Ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr

 

Miłość ukrzyżowana - cierpienie w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego

miloscukrzyzowana_okladka

Miłość ukrzyżowana

– cierpienie w życiu i nauczaniu
ks. Aleksandra Woźnego

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 200 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN 978-83-65275-58-5

     Bardzo trudno mówić o cierpieniu zwłaszcza do ludzi, którzy cierpią. Tylko ten jest wiarygodny w nauczaniu o cierpieniu, kto sam wiele cierpiał i zwycięsko przeszedł przez próbę cierpienia. Takim człowiekiem, kapłanem jest sługa Boży ks. Aleksander Woźny.
    Ksiądz Woźny sam bardzo w swoim życiu cierpiał. Nie było w nim jednak cierpiętnictwa. Wszystko w swoim życiu odnosił do Boga i z Bogiem przeżywał, dlatego miał szczególne prawo, by nauczać o cierpieniu i krzyżu.
    W świecie, który ucieka od krzyża i cierpienia, promując m.in. eutanazję, a prawdę o czekającej nas śmieci i wieczności zamazuje i wypiera z ludzkiej świadomości, w świecie, który sens życia widzi w niekończących się przyjemnościach, w którym także wielu chrześcijan chciałoby religii bez krzyża i cierpienia, tym ważniejsze jest to, byśmy ciągle na nowo przyjmowali prawdę Ewangelii o Chrystusie zmartwychwstałym, ale i ukrzyżowanym. Nie ma udziału w chwale zmartwychwstania bez udziału w cierpieniu krzyża. Ważne jest, by cierpienia, których doświadczamy i przed którymi ostatecznie nikt z ludzi nie zdoła uciec, nie zmarnowały się, nie stały się źródłem załamania duchowego, buntu, zgorzknienia czy cynizmu, ale by przeżyte w łączności z Jezusem Chrys­tusem przemieniły się w chwałę Bożą i także naszą chwałę i prowadziły do udziału w zmartwychwstaniu. W tym trudzie niech przewodnikiem i nauczycielem będzie dla nas sługa Boży ks. Aleksander Woźny.
    „Miłość ukrzyżowana – cierpienie w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra­ Woźnego” to po publikacjach: „Bóg pokornym łaskę daje – pokora w życiu­ i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego” i „W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego” – trzecia w serii książek zawierających wybór tematycznego nauczania sługi Bożego.

Ks. prob. Marcin Węcławski

 

Błogosławiona krew - męczeństwo Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha – Ks. Wojciech Mueller

blogoslawionakrew

Ks. Wojciech Mueller

Błogosławiona krew

– męczeństwo Sługi Bożego
ks. Stanisława Streicha

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 124 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-56-1

Odszedł od nas kochający syn i brat, wierny przyjaciel, miły konfrater, najgorliwszy duszpasterz, zacny obywatel. Nad wyraz bolesna to dla nas strata, która w sercach naszych pozostawi trwałą ranę… Ale śmierć jego dotknęła nie tylko nas jemu bliskich! Jak grom potężny wstrząsnęła całą Polską wzdłuż i wszerz, wywołując wszędzie grozę i osłupienie, a potem ból i najgłębsze oburzenie. Naród od razu zrozumiał, że zbrodnicze kule komunisty były wymierzone poprzez osobę proboszcza lubońskiego w kościół polski, a zarazem i w państwo polskie. (…) Wszelako dziś już nie wystarcza gotowość, dzisiaj potrzeba czynu! Krew kapłana – męczennika woła wielkim głosem na alarm! Czas najwyższy odłożyć swary i zjednoczyć się przeciw wspólnemu wrogowi, zanim on rozpęta krwawą burzę, która by na naszą Ojczyznę sprowadziła nie tylko ruinę, ale i zgubę! Bo Kościół jest wieczny, ale narody i państwa nie są wieczne.
    Kochany Stanisławie! – Jestem najmocniej przekonany, że śmierć swą z ręki bezbożnika przyjąłeś chętnie dla chwały Bożej, tak jak chętnie ofiarowałeś Bogu wszystkie swe kapłańskie prace! Nie uprzedzając opinii Kościoła św., jesteśmy wszyscy w sercach naszych głęboko przeświadczeni, że śmierć twoja była naprawdę męczeńską! (…) To przeświadczenie jest dla nas wszystkich wielką pociechą! (…) jego duchem zahartowani, jego żarem apostolskim zapaleni, jego miłością Boga i Ojczyzny porwani - na walkę duchów, na święty bój pod zwycięskim hasłem: „Niech żyje Chry­stus Król!”

Fragment pogrzebowego kazania ks. Stefana Kaczorowskiego
(3 marca 1938 r.)

 

Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku – Eliza Rybska

przyroda-w-osobistych

Przyroda w osobistych
koncepcjach dziecięcych
– implikacje dla jej nauczania
z wykorzystaniem rysunku

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 350 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

Praca habilitacyjna
na Wydziale Biologii UAM


ISBN 978-83-65275-38-7

  Relacje między obrazem a słowem rozważane były od wieków, ale rangi przyporządkowywane tym modalnościom nie zawsze były i nadal nie są równoważne. Z jednej strony kultura słowa, z drugiej kultura obrazu czasem ścierały się, czasem wspierały, ale trudno jest wyznaczyć granice pomiędzy nimi. Czy może istnieć obraz bez żadnego przypisanego mu nawet bardzo ogólnego pojęcia czy kategorii pojęciowej? Czy można pozbawić słowa ich wizualnej formy?

    Ujmując relacje między słowem a obrazem, można śmiało stwierdzić, że są one wielowymiarowe, wzajemnie powiązane i – jak zauważają Alina Kwiatkowska i Jerzy Jarniewicz (2009) – czasem zaciera się granica pomiędzy tymi wymiarami i trudno powiedzieć, gdzie zlokalizowane jest owo „między”. Zwłaszcza gdy traktujemy obrazy nie tylko jako materialne wytwory na płótnie, ale i jako reprezentacje w umyśle, zaś słowa jako obrazy rzeczywistości. Wspólnym gruntem, na którym przedstawiciele wielu gałęzi nauki znajdują nie tylko odpowiedni aparat pojęciowy, ale także możliwości do prowadzenia dyskursów naukowych, jest kognitywistka. Kognitywizm jest z założenia interdyscyplinarny. W ramach tej dyscypliny można również rozważać zagadnienie obrazowania poznawczego (cognitive imagery), które w najprostszym ujęciu oznaczać będzie tworzenie obrazu (reprezentacji) użytecznego poznawczo, czy jakikolwiek sposób (również graficzny) pojęciowego odzwierciedlania rzeczywistości. W tworzeniu wszelkich obrazów rzeczywistości pośredniczy ludzki umysł, zatem proces obrazowania jest procesem subiektywnym. Uznanie takiej nie-obiektywnej natury procesu obrazowania wskazywać może na zaistnienie w samym procesie i jego analizie relatywizmu. Niwelowanie jego skutków można zaobserwować we wspólnych dla wszystkich ludzi mechanizmach poznawczych, jak np. pomijanie szczegółów, abstrahowanie lub zastosowanie zasady grupowania itp. (Tabakowska, 2009). Jaki jest zatem związek podmiotu i jego umysłu z przedmiotem obrazowanym? Od czego zależy proces obrazowania poznawczego? Na ile jest indywidualnym procesem? Czy postrzeganie jest determinowane obrazami czy słowami? Co ma wspólnego obrazowanie poznawcze z edukacją?
    Poszukując odpowiedzi na wyżej postawione pytania, podejmę próbę objaśnienia wybranych kategorii związanych z procesem obrazowania poznawczego.

Eliza Rybska

 

Wokół haiku / Around the Haiku – Krzysztof Kokot

wokolhaiku-okladka

Wokół haiku

Around the HaikuWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 106 stron
Format: 120x200 mm
Kategoria: poezja


ISBN 978-83-65275-51-6

Języki:
polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński, arabski, serbski, chorwacki, rumuński
   Od wydania tomiku HAIKU TIME w roku 2012 minęło już sporo czasu. Powstały nowe haiku. Niektóre zdobywały laury na światowych konkursach, inne były prezentowane w międzynarodowych antologiach, czasopismach, jak również na stronach internetowych. Książka stanowi próbę dokumentacji tego okresu.

Podobnie, jak w poprzednim tomiku, przyjaciele – znani i cenieni twórcy haiku – przetłumaczyli je na języki ojczyste. Dzięki translacji, książka nabiera nowego wymiaru, przekracza granice i jest bogatsza o przyjacielskie więzi.
Przyjaciele – dziękuję za Wasz trud, za optymistyczne podejście do mojej propozycji, za chęci, inwencję i włożoną pracę.
Czytelnikom, życzę miłej lektury, a specjalistom dociekań, czy to są haiku, czy nie haiku.

Autor

 

Sytuacje tom równoważny, cz.4 – Tomasz Rębacz


Sytuacje

tom równoważny

cz. 4

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 164 strony
Format 148 x 210 mm
Kategoria literatura / poezja

ISBN 978-83-65275-54-7

sytuacje-4

Czwarty tom z serii Sytuacje Tomasza Rębacza jest wydany po śmierci przez
syna Filipa. Krótko nam było dane cieszyć się z błyskotliwych i pełnych życiowych prawd utworów Tomasza Rębacza. Smutek zagościł w progach Wydawnictwa Kontekst...
 

Zbigniew S. Pawłowski – Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 1961-1996

klinika_oklad

Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych UMP w Poznaniu.

1961-1996

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka/twarda
Objętość: 64 strony
Format: 210x297 mm
Kategoria: medycyna


ISBN 978-83-65275-53-0


 Pięćdziesiąta piąta rocznica otwarcia Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych (nowa nazwa przyjęta w roku 2000) jest okazją do opisania kulisów jej powstania i pomyślnego rozwoju w ubiegłym stuleciu. Opracowanie ma pewne cechy dokumentu, ale zarazem jest zbiorem opinii i anegdot, które towarzyszyły jej rozwojowi, a które mogą być interesujące dla potomności akademickiej.

(...) rozwój Kliniki zależał od pracy całego zespołu nauczycieli akademickich i pracowników szpitalnych. Przez 20 lat pod moim kierownictwem wiele osób pracowało w Klinice dłużej lub krócej. Poczuwam się do podziękowania im wszystkim za życzliwą współpracę i wspólne budowanie „z niczego” jednostki, która ma już dzisiaj swoją markę i wieloletnią tradycję.

Prof. Zbigniew S. Pawłowski
(fragment wstępu do książki)
 

Ks. Jan Stanisławski – Zebrane ułomki

stanislawski-okl

Zebrane ułomki

Moje wspomnienia


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 162 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia/biografie


ISBN 978-83-65275-49-3

    Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba i nasyceniu rzesz, kazał Apostołom zebrać ułomki chleba. Zebrali ich dużo, bo dwanaście koszy.

    W cudowny pod każdym względem sposób nasycił mnie Bóg, Dawca Życia.
    W tej książce – pamiętniku zebrałem ułomki z mego życia, aby się nie zmarnowały i może kogoś jeszcze nasyciły, zwłaszcza w czasach, które nadejdą. Ten skromny tekst, który ośmieliłem się wydrukować, niech włączy się w duchowy hymn dziękczynienia Ojcu Niebieskiemu za wszystko, co mi wyświadczył.

Ks. Prałat Jan Stanisławski (Ze wstępu)

 

Zatańcz ze mną na czubkach sosen – Sława Sibiga

zatancz-oklad
Sława Sibiga

Zatańcz ze mną

na czubkach sosen

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 58 stron
Format: 105x148 mm
Kategoria: poezja


ISBN 978-83-65275-52-3

Te wiersze brzmią jak szept. Bo są szeptem. Zaczynają się tam, gdzie kończy swój dyżur nadmiar: sposobów, konceptów, efektów i wizji.
Zaczynają się w ciszy.
Sława Sibiga staje ze swoją poezją pośrodku rosnącego wrzasku, który dochodzi ze wszystkich stron i który z wolna uznajemy już za swoje naturalne środowisko. Również w sztuce. Tym silniejszy efekt tego gestu. Tym mocniejsza wymowa, bardziej dobitny przekaz.
Oto wiersze jak tajemnicze rentgenowskie zdjęcie. Widzimy, czytamy, wyczuwamy już tylko esencję. Jakiś liryczny konstrukt wyłuskany z masy mnożących swoją obecność form. Jakże nieprawdopodobna biegłość w obfitej rezygnacji! W odejmowaniu wszelkich znaków niekoniecznych.
Zatem asceza. Ale też… rozpasanie! Bo takie silne włączenie hamulców stylistycznych otwiera nagle (i paradoksalnie) potężną przestrzeń możliwości. Dotykamy rdzenia („kośćca”) sytuacji lirycznej. Nie ma słów worków. Nie ma jałowych przebiegów. Nie ma przymiotnikowej watoliny. Słowo odzyskuje wagę i kontur, słowo otwiera się na własną głębię, wybrzmiewa czysto. Stąd ta bezcenna efektywność języka. Jego celność.
Maciej Szczawiński
(fragment tekstu podsumowującego tomik)
 

Edyta Kulczak – www.john

www-john

Edyta Kulczak

www.john

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 52 strony
Format: 130x200 mm
Kategoria: poezja


ISBN 978-83-65275-47-9

      Zacznijmy od pytania: co przypomina najnowszy tomik Edyty Kulczak www.john?... Przypomina grę, że posłużę się tytułem jednego z wierszy poznańskiej poetki; grę w redefiniowanie „odwiecznej” kulturowo-duchowej szarady: mając jedno życie wiecznie oglądam się za siebie. Bo za sobą zazwyczaj, najczęściej, a może nawet zawsze, pozostawiamy: utracone, porzucone, zapomniane a – Nieopłakane. I nawet więcej. Oto „w tej samej chwili” ta jedyna-życiodajna chwila już… zasłania się – zaszłościami z przeszłością…
    Wskazana problematyka i język unikają w tej książce poetyckiej patosu, kiksów ironii czy banalizacji poprzez próbę wiersza sprozaizowanego opisującego globalną już codzienność, w której bliskich i najbliższych dzielą kontynenty i oceany, a łączą maile, samoloty czy sms-y. Oraz – sny… Mówi się tu też i o kuchni, o sprzątaniu i o krajobrazach Ameryki Północnej czy smaku syropu klonowego. Wszystko poetka przyrządziła we właściwych proporcjach. I ze smakiem właściwym jej poetyckim ingrediencjom.

Tadeusz Żukowski
 
   Czy można wylogować się z życia… www „przybliża oceany”, „jest demiurgiem”, ale pozawala żyć w iluzorycznym raju. Poetka szuka na dłoniach choćby „obumarłego naskórka i zapachu przez chwilę”, wysyła tradycyjne s.o.s. Znajduje perspektywę? Wierzy w „niebieski fragment niedo-tykalnej fali”, czy boi się wierzyć? Mówi: „trzeba poczekać aż przyjdzie”... Poezja­ Edyty Kulczak – intensywna i splątana – chwyta ciężar chwili. Wpisuje się w dyskurs o życiu człowieka we współczesnym hybrydowym świecie.
Ewa Kwaczeniuk-Osińska

 

Radosław Grzegorczyk – Contra

contra

CONTRAWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 76 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: poezja


ISBN 978-83-65275-48-6

    Nowy tomik poetycki autora z Kościana poświęcony ludzkiej pracy ukazywanej wielopłaszczyznowo z zaskakującymi porównaniami. Obrazy ludzkiego wysiłku i zmagania się z bezdusznością w zakładach pracy są oskarżeniem sytuacji i postaw, z którymi na codzień możemy się spotykać wędrując przez kolejne etapy naszego życia.

 

Piotr Nowak Duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939

duchowienstwo

Piotr Nowak

Duchowieństwo
archidiecezji
poznańskiej
w latach 1918-1939

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 414 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-42-4

(…) dysertacja P. Nowaka posiada bardzo dużą wartość merytoryczną. Ukazuje w bardzo szerokim ujęciu duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w okresie dwudziestolecia Polski Odrodzonej. Dzięki temu studium można poznać, jaka była ta społeczność kapłańska w wielu aspektach i jak wielkim dynamizmem wykazywała się w swojej działalności zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej. Z pewnością recenzowana tutaj praca wejdzie do zespołu cenionych opracowań dotyczących Kościoła w Polsce okresu międzywojennego, a z drugiej strony zyska należne miejsce wśród znaczniejszych opracowań dotyczących dziejów archidiecezji poznańskiej.  

O. dr hab. Piotr Neumann OCD, prof. UAM
Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


 

Sytuacje tom równorzędny, cz.3 – Tomasz Rębacz

Tomasz Rębacz


Sytuacje

tom równorzędny

cz. 3

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 314 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria literatura / poezja

ISBN 978-83-65275-45-5

sytuacje-3

Trzeci tom z serii Sytuacje Tomasza Rębacza kontynuuje wcześniejsze dwa tomy, które ukazały się w roku 2015. Są tu umieszczone zapiski z lat 2009-2017. Tej zabawie ze słowem towarzyszą grafiki autorstwa Izabelli Czarny i Grażyny Kielińskiej.

 

The Polish Aerobiological Symposium “Pollen grains, fungal spores and their allergens: from molecular to geoinformatic analysis”

The Polish Aerobiological Symposium
“Pollen grains, fungal spores and their allergens:
from molecular to geoinformatic analysis”


2-3 June 2017
Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 54 strony
Format 210 x 297 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
Język angielski

ISSN 1897-2810
ISBN 978-83-65275-46-2

BRC Supplement 2/2017

brc_supl.2-2017

 

     The Polish Aerobiological Symposium, held at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań, gathers aerobiologists, botanists, phenologists and physicians interested in investigating the complex relations between airborne biological particles, environment and human health. According to the World Health Organization the prevalence of allergic diseases is increasing worldwide with over 400 million people suffering from rhinitis. Airborne pollen grains and fungal spores play an important role in allergy and are considered as one of the most potent inhalant allergens. The knowledge about their structure, distribution and dispersion are crucial in proper prophylaxis and allergy treatment.
    The Symposium is a continuation of a meeting series (conferences and workshops) that were regularly organized during the last 20 years in Poland. The first aerobiological workshops, a milestone for further meetings and rapid development of Polish aerobiological monitoring network, was organized by Prof. K. Szczepanek in Kraków in 1994. In subsequent years, many common initiatives were set up, including “Pollen Allergy Days” in Kraków (1999-2011), “Flowering Biology and Pollen Allergy Diseases” in Lublin (1997-2005), AEROTOP workshops in Poznań (2005-2007), and “Aerobiological Symposium” in Szczecin (2015). In addition, Polish aerobiologists met together during the triennial conferences of Polish Botanical Society, 6th European Course in Aerobiology (Poznań, 2003), 5th European Symposium on Aerobiology (Kraków, 2012), and many others local events.

Prof. Dr. Bogdan Jackowiak
Chairman of the Scientific Committee

Dr Łukasz Grewling
Chairman of the Organising Committee

 

HANDBOOK OF THE SECOND WORLD CONGRESS ON ANALOGY – Poznań, Poland, May 24-26, 2017

handbook_2017

HANDBOOK OF THE
SECOND WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

EDITED BY

Estelle Carciof
Katarzyna Gan-Krzywoszyńska
Małgorzata Leśniewska
Przemysław Krzywoszyński


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Objętość 80 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria Filozofia

Język angielski


ISBN 978-83-65275-44-8

HANDBOOK OF THE SECOND WORLD CONGRESS
ON ANALOGY

Poznań, Poland
May 24-26, 2017


We are very happy to launch The Second World Congress on Analogy. After the First – and may we say very successful – Congress in Puebla, Mexico in November 2015, we continue this fascinating analogical journey. This time it is taking place in Poznań, Poland.
    We have developed the project further, and following the great thought of Iris Apfel (that more is more and less is a bore), we have more of everything, eight distinguished keynote speakers, covering different research areas (such as zoology, logic and metaphysics) and countries (Mexico, USA, Italy, Japan, Portugal and Poland), special invited talks (on analogies in Miss Marple’s investigations and the role of analogy in intercultural communication), and equally impressive contributed talks. We hope that the series of World Congresses on Analogy will continue on as the a platform of dialogue between philosophers, artists, and scientists, and between young PhD students and venerable scholars and professors – all of them always young at heart.
    The Second World Congress on Analogy covers analogical research – both theories and their applications – in philosophy, logic, cognitive science, linguistics, political science, biology, theory of culture and theory of information. We have also many interdisciplinary approaches, including an examination of analogy in the areas of music and cryptology, and an original study that merges mathematical proofs with jokes.

www.analogycongress.com

 

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych - praca zbiorowa pod red. Ewy Chudzińskiej

podstawygenetyki

Podstawy genetyki

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

pod redakcją
Ewy Chudzińskiej

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 206 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

ISBN978-83-65275-36-3

Autorzy:
Alina Bączkiewicz, Katarzyna Buczkowska, Konrad Celiński, Ewa Chudzińska, Anetta Lewandowska-Wosik, Iwona Melosik,
Ewa Maria Pawlaczyk, Lech Urbaniak, Katarzyna Winnicka, Aleksandra Wojnicka-Półtorak.

Adresatem są studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia i potwierdzeniem tego jest dobór tematyki ćwiczeń, który mieści się w obszarze podstaw genetyki ogólnej i w niewielkim stopniu dotyka zagadnień genetyki molekularnej czy genomiki. Niewątpliwą zaletą przewodnika jest oparcie kolejnych ćwiczeń o różne modele badawcze, jak: drożdże, rośliny (np. rzodkiewnik pospolity, kukurydza), zwierzęta (np. muszka owocowa, pies) i człowiek. Takie podejście jest w pełni zgodne z założeniem, że przewodnik ma wprowadzić studenta w ogólne i uniwersalne zagadnienia dziedziczenia i zmienności cech.

prof. dr hab. Marek Świtoński
(fragment recenzji)

 

Przemysław Krzywoszyński – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W EUROPIE: TEORIE, PRAKTYKI, ANALOGIE

krzywosz_okl

Przemysław

Krzywoszyński

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
W EUROPIE:
TEORIE,
PRAKTYKI, ANALOGIE

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 312 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: Nauki prawne

ISBN978-83-65275-39-4

praca habilitacyjna

Książka zawiera kompleksową prezentację problematyki związanej z instytucją referendum ogólnokrajowego w Europie. W dobie kryzysu demokracji na Starym Kontynencie i dynamicznych przemian ustrojowych w krajach Europy Środkowej warto podjąć systematyczną refleksję nad fundamentami demokracji bezpośredniej zarówno w kontekście historycznym, jak i teoretycznym. Praca dra Przemysława Krzywoszyńskiego zawiera obszerne ujęcie owej problematyki obejmujące, między innymi, jedną z pierwszych prób oryginalnego zarysu teorii pytań referendalnych oraz zastosowanie w charakterze narzędzi heurystycznych współczesnych koncepcji analogii opracowanych w filozofii latynoamerykańskiej i dotychczas właściwie zupełnie nieznanych w Polsce. Książka może jednocześnie odegrać rolę syntetycznego i nowatorskiego wprowadzenia do problematyki referendalnej, rzucając przy tym nowe światło na aktualnie żywo dyskutowane kwestie życia publicznego nie tylko w perspektywie europejskiej, ale również – globalnej. Uzyskane przez autora w ramach studium analogicznego rezultaty oraz wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz pozwalają zdiagnozować największe zagrożenia związane z funkcjonowaniem instytucji demokracji bezpośredniej. Dr Krzywoszyński proponuje równocześnie, co istotniejsze, pionierskie rozwiązania i innowacyjne metody umożliwiające pogłębioną i twórczą refleksję nad owymi kwestiami, które pozostają najistotniejsze – po Tischnerowsku – dla wszystkich myślących obywateli.

Podstawowymi osiągnięciami pracy P.  Krzywoszyńskiego są dwa następujące: (1) formalna analiza pytań referendalnych w oparciu o logiczną teorię pytań; (2) analogiczny model referendum. Oba te punkty należy uznać za bardzo oryginalny wkład do analizy (czy też teorii) referendum, instytucji odgrywającej coraz większą rolę w praktyce prawno-politycznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, chociażby z uwagi na skutki referendów krajowych (np. dotyczącego poszerzenia Unii Europejskiej czy Brexitu). Poza wskazanymi punktami do wartości pracy trzeba zaliczyć dość gruntowną analizę historyczną i porównawczą, dobrze ilustrującą rozmaite problemy systematyczne. Praca jest też oparta na solidnej bazie prawnej, źródłowej i bibliograficznej.

fragment recenzji prof. dra hab. Jana Woleńskiego

 

Mikołaj Wełnic – Pod płaszczem Maryi. Historia parafii Szamocin w latach 1922-2017

pod-plaszczem

Mikołaj Wełnic

Pod płaszczem Maryi

Historia parafii Szamocin
w latach 1922-2017

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 212 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-41-7

Z pewnością niniejsza praca stanowi nowe ujęcie dziejów parafii w Szamocinie i jest pierwszym tak obszernym i kompleksowym opracowaniem zagadnienia. Praca powstało w oparciu o bardzo obszerną podstawę bibliograficzną, na którą składają się liczne źródła i opracowania. Studium przedstawia znaczną wartość merytoryczną. Autor przedstawił całe dotychczasowe dzieje parafii w Szamocinie, a nawet uwzględnił kilkunastoletni okres wcześniejszy, gdy wybudowany tam kościół miał charakter świątyni filialnej w stosunku do kościoła parafialnego w Margoninie.

o. prof. UAM dr hab. Piotr Neumann OCD
(fragment recenzji)

 

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień – Ks. Wojciech Mueller

2017_mysli_ksiedza

Ks. Wojciech Mueller

Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 392 strony
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-34-9

Pod koniec roku 2013 ukazała się pierwsza książeczka (format 100x150 mm) zatytułowana Myśli księdza Aleksandra Woźnego na każdy dzień, która znalazła uznanie u osób-czytelników zainteresowanych pogłębianiem nauk głoszonych przez ks. Woźnego. W latach 2013-2015 ukazało się dwanaście książeczek przypisanych poszczególnym miesiącom. Wśród wielu życzliwych uwag i ocen przeważał często pomysł, aby ten zbiór myśli był wydany w jednej książce, co niniejszym czynimy.


Przedstawione tu inspiracje autora oparte zostały na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poz­naniu w latach 1945-1983. Aktualność nauczania, pozostawionego przez tego świętobliwego kapłana, uwidacznia się w życiu wielu wiernych – „duchowych dzieci”, nie tylko spośród jego parafian. Po dziś dzień inspiruje on wielu do odkrywania bogactwa­ wiary, życia duchowego oraz do szukania i odnajdywania Boga w otaczającym świecie i do coraz bliższej więzi z Nim. Zapoznanie z Jego „myśla­mi” pozwala także dziś odkryć i przeżyć podstawową prawdę o miłości Boga Ojca i o człowieku będącym Jego dzieckiem, które niezależnie od swojego powołania stawia pytanie o Jego istnienie i relacje z Nim.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego

 

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM – 6-8 kwietnia 2017 r.

konfer.biolog_2017

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM

6-8 kwietnia 2017 r.

STRESZCZENIA


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 188 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: Nauki przyrodnicze

Język: polski / angielski

ISBN978-83-65275-40-0

Trzy lata temu III Konferencją Naukowo-Dydaktyczną uczciliśmy Jubileusz 30-lecia Wydziału
Biologii. Spotykamy się ponownie na IV Konferencji Wydziału Biologii, bogatsi o nowe doświadczenia. Tuż po poprzedniej Konferencji Wydział Biologii, wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. W 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała nam ocenę wyróżniającą na podstawie przeprowadzonej oceny instytucjonalnej.
W 2016 r. ranking lejdejski wskazał UAM jako najlepszą polską uczelnię w kategorii
„Life and earth sciences” i sukces ten bez wątpienia możemy w dominującym stopniu przypisać
działalności naszego Wydziału. A obecną Konferencję rozpoczynamy tuż po zamknięciu ankiety
kompleksowej oceny parametrycznej za lata 2013-2016 – przed nami oczekiwanie na, mamy nadzieję, najlepszą ocenę Wydziału jako wspólnoty akademickiej łączącej pracowników, doktorantów i studentów. Mając te wszystkie wydarzenia w pamięci, chcemy jednak spojrzeć w przyszłość. Wszak rysując w Strategii Wydziału jego Wizję stwierdziliśmy m.in., że „…społeczność Wydziału pragnie witać rok 2019, rok jubileuszu Uniwersytetu i zarazem 100-lecia nauk biologicznych w akademickim Poznaniu, jako jednostka prowadząca badania naukowe na najwyższym poziomie, zaznaczająca coraz mocniej swoją obecność w wielu współczesnych nurtach nauk biologicznych”, a także jako „centrum współpracy naukowej, otwarte na wszelkie działania prowadzone na rzecz rozwoju biologicznych badań podstawowych, biogospodarki i ochrony zasobów przyrody, zarówno w wymiarze ogólnym jak i w skali regionalnej”. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii jest tego najlepszym wyrazem.

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Dziekan Wydziału Biologii

(fragment wstępu)

 

Relacje – Stanisław Chutkowski

relacje

Stanisław Chutkowski

Relacje


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 84 stron
Format 148 x 210 mm
Kategoria poezja


ISBN 978-83-65275-37-0

Po trzech tomikach wydanych w latach 2015-2016 (Z oddali – 2015, Rozczochrany – 2015, Próg – 2016) ukazuje się kolejny czwarty. Autor oprócz wierszy zamieścił też krótkie opowiadania-refleksje będące niejako rozliczeniem z przeszłością, poczynając od okresu dzieciństwa... Całości towarzyszy cykl rycin-grafik, które zapowiada element na okładce. W tomiku Autor ma również przesłanie do CZYTELNIKA, które przytaczamy w całości poniżej...


                            Do czytelnika

                                   przeczytaj moje wiersze
                                   i powiedz
                                  co o nich myślisz

                                  przejrzyj z uwagą
                                  zanim wysączysz treść

                                  nie strój się na innych
                                  ubierz w swoją szatę
                                  tak jest najlepiej

                                  wskocz w nie
                                  zanurz się i wypłyń

                                  wykrztuś to z siebie
 

Mikołaj Wełnic – Anioł Dobroci. Bł. Sancja Szymkowiak. W 15. rocznicę beatyfikacji

anioldobroci_oklad

Mikołaj Wełnic

Anioł Dobroci

Bł. Sancja Szymkowiak

W 15. rocznicę beatyfikacji


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 136 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: religia


ISBN 978-83-65275-33-2

„Anioł Dobroci” – tymi dwoma słowami można w wielkim skrócie określić życie i działalność bł. s. Sancji Szymkowiak. Była ona zwyczajną i prostą dziewczyną, która pragnęła przeżyć swoje życie w sposób „niezwyczajny”. Trudno doszukiwać się w jej życiorysie spektakularnych wydarzeń, czy dokonywanych przez nią cudów. Ziemska wędrówka bł. s. Sancji Szymkowiak nacechowana była jednak nieprzeciętną pokorą, wiernością i miłością do Chrystusa i otaczających ją ludzi. Przyjęta przez nią życiowa dewiza „Jak się oddać Bogu, to oddać się na przepadłe” sprawiła, że bezgranicznie ufała Bogu, a w swojej codzienności bezkompromisowo szukała Jego woli.
    Dla bł. s. Sancji Szymkowiak ideałem była droga dziecięctwa duchowego wzorowana na św. Teresie od Dzieciątka Jezus, dlatego (niekiedy) wydawać by się mogło, że nie była „wielką” świętą. Nie pisała rozległych teologicznych traktatów i nikogo nie pouczała. Swoim życiem starała się jak najdoskonalej naśladować również św. Franciszka z Asyżu. Pomimo rozlicznych zdolności artystycznych, talenty nie miały dla niej znaczenia, ponieważ nie chciała, aby stanowiły one przeszkodę do jak najlepszego ukochania Boga. Dzięki tak wielu cechom charakteryzującym jej duchowość można bez wątpienia powiedzieć, że bł. s. Sancja Szymkowiak bez przeszkód może pretendować do miana „polskiej Małej Tereski”.

Mikołaj Wełnic
(fragment wprowadzenia do książki)