×

jestem-ucieczk

Małgorzata Kmak. Urodziłam się 1983 roku w Tarnowie, gdzie mieszkam do tej pory. Zainspirowana otaczającą mnie rzeczywistością oraz swoimi własnymi przeżyciami pisać zaczęłam w szkole podstawowej. Obecnie uczę się w Studium Policealnym na kierunku technik Prac Biurowych. Otaczający świat oraz ludzie są źródłem i inspiracją moich wierszy. Pisząc uzewnętrzniam swoje stany emocjonalne, uczucia, pragnienia…

wiersze-dla-moich

Człowiek od początku swego stworzenia został powołany do rozmowy ze Stwórcą, Sędzią i Zbawicielem. Najpiękniejsze rozmowy z Nim zawarł w Księdze Psalmów. Przez wieki całe powiedział też tak wiele Bogu i ludziom o Bogu, że mogłoby się wydawać, iż każde następne słowo okaże się zbędne. A jednak nigdy nie znudził się człowiek by mówić swemu Ojcu o miłości do Niego, a także do braci i sióstr żyjących w…

szal

„Myślę (…) o stróżu / który wściekle dzwoni / kiedy świt okrada noc” – ten fragment jednego z wierszy Krzysztofa Styszyńskiego jest – jak wolno przypuszczać – esencją tomiku „Szal”. Poeta szeptem, z właściwą sobie delikatnością, przesuwa się po znanych­ i ledwie przeczuwanych (bywa, że zmyślonych) przestrzeniach, które stara się „ogrzać” i przysunąć bliżej Czytelnika. Podsumowania (pisane z nostalgią…

pamietnik-2008

(…) Zarówno sesje naukowe jak i wyjazdowe sesje krajoznawcze były okazją do poznania­ obiektów, które zadecydowały o wybraniu Ziemi Konińskiej na miejsce XVII Sympozjum Historii Farmacji. W Ślesinie stanęliśmy pod jednym z trzech łuków triumfalnych w Europie wzniesionych z wdzięczności Napoleonowi Bonaparte (dwa pozostałe stoją w Berlinie i Paryżu). Pokonaliśmy fragment historycznej drogi wodnej…

ksiega-jubileuszowa

Praca zbiorowa „Osiągnięcia w chemii leków” powstała dla uczczenia jubileuszu 90. urodzin Profesora Ewarysta Pawełczyka oraz 70. urodzin Profesor Marianny Zając.­ Każdy z Jubilatów był wieloletnim (odpowiednio w latach 1963-1987 i 1987-2007) kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Poz­naniu oraz autorem, współautorem lub redaktorem podręcznika z zakresu chemii­ leków…

kolor-nadziei

Po tomikach: „Przemyślenia z szuflady” (2002), „Jak ulotna mgła” (2004), „Zmienność czasu” (2005), „A ślad pozostanie” (2006), powstał­ piąty tomik wierszy autorstwa dr farmacji Marii­ Ellnain-Wojtaszek: „Kolor nadziei”. Wiersze są uniwersalne, ponadczasowe, są po prostu ludzkie, niektóre z nich mogłyby być potraktowane jako refleksyjno-filozoficzne, inne religijne, miłosne, kilka z nich mogłoby być…

daj-mi--okladka

W debiutanckim tomiku poezji autor maluje tęczami promieni słońca i kolorytami metafor piękno górskich szlaków, przydrożnych kaplic, przyrody Podhala i Orawy. Tam można zgubić serce, wsłuchać­ się w dźwięki dzwonu, nie obcy jest temat codzienności, miłości i zapachu ziół z aptekarskiej półki…

Rzadko się zdarza, by młody poeta czy poetka rozpoczynali swój tomik poetycki od przedstawienia warsztatowej kuchni. A tu niespodzianka.­ Katarzyna Pytlewska podaje nam dwa sposoby na skonstruowanie wiersza.

60-lat-z-farmacja---okladka

Książka inauguruje serię wydawniczą poświęconą polskim farmaceutom. Zawarte tu wspomnienia emerytowanego profesora farmacji, byłego kierownika Katedry i Zakładu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Poznaniu przybliżają problematykę naukowo-badawczą prowadzoną przez farmaceutów. Wspomnienia dotyczą okresu 1946-1996, autor we wstępie pisze m. in.: „W przeciągu minionych 60 lat z bliska śledziłem zmiany…

Jeśli polonistów dzieli się na tych, którzy lubią­ Mickiewicza i na tych, którzy wolą Słowac­kie­go,­ to wszystkich piszących możemy podzielić na takich, którym potrzebne są ramy formalne i na takich, którzy się w tych ramach nie mieszczą. Umiejętność kreowania nowych­ jakości tekstowych rysuje się jako główne zadanie studiów­ polonistycznych. Aktualizuje się ona ze zdwojoną intensywnością na zajęciach dla przyszłych dziennikarzy…