×

Grudzień/December 2015 – Rozstrzygnięcie zimowej XII edycji „European Quarterly Kukai”

Dwunasta edycja European Quarterly Kukai zakończyła trzeci rok funkcjonowania konkursu. Rekordowa liczba 186 autorów z 38 krajów przysłała swoje utwory, co wskazuje na znaczną popularność EQK w świecie haiku.

Pierwsze miejsce zajęło haiku z numerem 1, które napisał Radu Tudosan z Rumunii:

               nocny połów –
               życie zawieszone
               na jednej nitce

Drugie miejsce zajęła Sandra Martyres z Indii:

               bezksiężycowa noc –
               nie ma nawet cienia
               aby za nim podążyć

Trzecie miejsce zajęło aż czterech autorów: Emmanuel Jessie Kalusian z Nigerii, Christiane Ranieri z Francji, Alegria Imperial z Kanady, i po raz drugi Maria Tomczak z Polski:

               jesienny zmierzch –
               białe czaple czernieją
               w drodze do domu
                                       Emmanuel Jessie Kalusian

                urodziny –
                we włosach córki
                kobiece perfumy
                                     Christiane Rainieri

                łowca snów –
                przesuwanie kolorów
                świtu
                                   Alegria Imperial

               cisza hospicjum
               stary jogin wita słońce
               w swoich myślach
                                   Maria Tomczak

Życzymy wszystkim uczestnikom oraz przyjaciołom EQK Wesołych Świąt i nowych wspaniałych haiku w 2016 roku.

Krzysztof, Robert i Tomasz

 

Komplet wyników na stronie konkursu:

http://europeankukai.blogspot.com

european_december-2015

The twelfth edition of the European Quarterly Kukai ended the third year of existence of the contest. A record number of 186 authors from 38 countries sent their haiku, which indicates a significant popularity of EQK in the world of haiku.

First place took a haiku numbered 1, by Radu Tudosan from Romania:
              night fishing –
               life hangs
               by a single thread

Second place for Sandra Martyres from India:
              moonless sky –
               not even a shadow
               to follow him

Third place took four authors, Emmanuel Jessie Kalusian from Nigeria, Christiane Ranieri from France, Alegria Imperial from Canada, and Maria Tomczak from Poland.

               autumn dusk
               white herons turn black
               on their way home
                                       Emmanuel Jessie Kalusian

                  birthday –
               in my daughter’s hair
               a woman’s perfume

                                     Christiane Rainieri

              dream catcher –
              the shifting colors
              of dawn
                                   Alegria Imperial

              hospice silence
              an old yoga salutes the sun
              in his mind
                                 Maria Tomczak

We wish to all participants and friends of EQK a Merry Christmas and creation of wonderful haiku in the New Year.

Krzysztof, Robert and Tomasz

 

Complete results on the contest page:

  •  
  •  
  •  
  •