×

Wydawnictwo Naukowe

Marzec/March 2017 – Rozstrzygnięcie wiosennej XVII edycji „European Quarterly Kukai”

Frekwencja EQK ciągle pnie się w górę. Tym razem haiku przysłało 238 autorów z 43 państw. Cieszy – co podkreślają sami autorzy – wysoki poziom nadesłanych haiku. Jakich ptaków było w haiku najwięcej? Policzcie sami.

Pierwsze miejsce Vinay Leo R. z Indii

               śpiew ptaków
               gdybym tylko miał
               czas

Drugie miejsce zdobył Aljoša Vuković z Chorwacji

               papuga na ramieniu
               głos mojej mamy
               jeszcze raz

Trzecie miejsce dla jedynego przedstawiciela Irlandii – Davida J. Kelly

               śpiew małego ptaka
               ciężar świata
               lżejszy

Komplet wyników na stronie konkursu:

http://europeankukai.blogspot.com

european_march-2017

Another, 17th edition of EQK, the subject of which were birds, was very calm from the beginning. Authors who received more points at the beginning then added more to keep the top positions at the end.

First place went to Vinay Leo R. from India

               birdsong …
               if only I had
               the time

Second place for Aljoša Vuković from Croatia

               parrot on my shoulder
               my mother’s voice
               once again

Third place for Ireland’s only representative, David J. Kelly

               a small bird’s song
               the weight of the world
               lighter

Turnout in EQK is constantly rising. This time 238 authors from 43 countries have sent haiku. It is nice – as the authors themselves emphasize – that the level of haiku is still high.

Which birds were most commonly presented in your haiku? You have to count it yourself

Complete results on the contest page:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •