×

Grudzień 2017 – kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 7/2017 – Zeszyt 2

Acta
Medicorum
Polonorum
 
R. 7/2017
Zeszyt 2

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi. Wydawane dwa razy w roku.

Indeksowane w: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus, CEJSH, Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
 
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska
 
ISSN 2083-0343
amp-7-2-2017


SPIS TREŚCI

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pod koniec grudnia 2017 ukazał się Zeszyt 2 Acta Medicorum Polonorum R. 7/2017

Czasopismo można zakupić pisząc na adres:

kontekst2@o2.pl

Wszystkie osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem mogą uzyskać bliższe informacje kontaktując się z redakcją:

Acta Medicorum Polonorum
Katedra i Zakład Filozofii i Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań
tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242

vesalius@ump.edu.pl

Okładka: fragment ryciny z atlasu Ludwika Bierkowskiego „Anatomisch-Chirurgische Abbildungen…” (1827)

  •  
  •  
  •  
  •