×

Wydawnictwo Naukowe

W Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Wydawnictwo Kontekst z Poznania znalazło się w gronie innych wydawnictw naukowych w Polsce. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt.) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt.).

Wydawnictwo Kontekst – poziom I –  UIW 68700 (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa)

– w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie – 80 pkt.

– w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie – 100 pkt.