Zapowiedzi

Sytuacje tom równoważny, cz.4 – Tomasz Rębacz


Sytuacje

tom równoważny

cz. 4

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 164 strony
Format 148 x 210 mm
Kategoria literatura / poezja

ISBN 978-83-65275-54-7

sytuacje-4

Czwarty tom z serii Sytuacje Tomasza Rębacza jest wydany po śmierci przez
syna Filipa. Krótko nam było dane cieszyć się z błyskotliwych i pełnych życiowych prawd utworów Tomasza Rębacza. Smutek zagościł w progach Wydawnictwa Kontekst...
 

Wokół haiku / Around the Haiku – Krzysztof Kokot

wokolhaiku-okladka

Wokół haiku

Around the HaikuWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 106 stron
Format: 120x200 mm
Kategoria: poezja


ISBN 978-83-65275-51-6

Języki:
polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński, arabski, serbski, chorwacki, rumuński
   Od wydania tomiku HAIKU TIME w roku 2012 minęło już sporo czasu. Powstały nowe haiku. Niektóre zdobywały laury na światowych konkursach, inne były prezentowane w międzynarodowych antologiach, czasopismach, jak również na stronach internetowych. Książka stanowi próbę dokumentacji tego okresu.

Podobnie, jak w poprzednim tomiku, przyjaciele – znani i cenieni twórcy haiku – przetłumaczyli je na języki ojczyste. Dzięki translacji, książka nabiera nowego wymiaru, przekracza granice i jest bogatsza o przyjacielskie więzi.
Przyjaciele – dziękuję za Wasz trud, za optymistyczne podejście do mojej propozycji, za chęci, inwencję i włożoną pracę.
Czytelnikom, życzę miłej lektury, a specjalistom dociekań, czy to są haiku, czy nie haiku.

Autor

 

Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku – Eliza Rybska

przyroda-w-osobistych

Przyroda w osobistych
koncepcjach dziecięcych
– implikacje dla jej nauczania
z wykorzystaniem rysunku

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 350 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

Praca habilitacyjna
na Wydziale Biologii UAM


ISBN 978-83-65275-38-7

  Relacje między obrazem a słowem rozważane były od wieków, ale rangi przyporządkowywane tym modalnościom nie zawsze były i nadal nie są równoważne. Z jednej strony kultura słowa, z drugiej kultura obrazu czasem ścierały się, czasem wspierały, ale trudno jest wyznaczyć granice pomiędzy nimi. Czy może istnieć obraz bez żadnego przypisanego mu nawet bardzo ogólnego pojęcia czy kategorii pojęciowej? Czy można pozbawić słowa ich wizualnej formy?

    Ujmując relacje między słowem a obrazem, można śmiało stwierdzić, że są one wielowymiarowe, wzajemnie powiązane i – jak zauważają Alina Kwiatkowska i Jerzy Jarniewicz (2009) – czasem zaciera się granica pomiędzy tymi wymiarami i trudno powiedzieć, gdzie zlokalizowane jest owo „między”. Zwłaszcza gdy traktujemy obrazy nie tylko jako materialne wytwory na płótnie, ale i jako reprezentacje w umyśle, zaś słowa jako obrazy rzeczywistości. Wspólnym gruntem, na którym przedstawiciele wielu gałęzi nauki znajdują nie tylko odpowiedni aparat pojęciowy, ale także możliwości do prowadzenia dyskursów naukowych, jest kognitywistka. Kognitywizm jest z założenia interdyscyplinarny. W ramach tej dyscypliny można również rozważać zagadnienie obrazowania poznawczego (cognitive imagery), które w najprostszym ujęciu oznaczać będzie tworzenie obrazu (reprezentacji) użytecznego poznawczo, czy jakikolwiek sposób (również graficzny) pojęciowego odzwierciedlania rzeczywistości. W tworzeniu wszelkich obrazów rzeczywistości pośredniczy ludzki umysł, zatem proces obrazowania jest procesem subiektywnym. Uznanie takiej nie-obiektywnej natury procesu obrazowania wskazywać może na zaistnienie w samym procesie i jego analizie relatywizmu. Niwelowanie jego skutków można zaobserwować we wspólnych dla wszystkich ludzi mechanizmach poznawczych, jak np. pomijanie szczegółów, abstrahowanie lub zastosowanie zasady grupowania itp. (Tabakowska, 2009). Jaki jest zatem związek podmiotu i jego umysłu z przedmiotem obrazowanym? Od czego zależy proces obrazowania poznawczego? Na ile jest indywidualnym procesem? Czy postrzeganie jest determinowane obrazami czy słowami? Co ma wspólnego obrazowanie poznawcze z edukacją?
    Poszukując odpowiedzi na wyżej postawione pytania, podejmę próbę objaśnienia wybranych kategorii związanych z procesem obrazowania poznawczego.

Eliza Rybska

 

Halina Bogusz: Hospicjum – drzewo życia

hospicjum-okladka

Halina Bogusz

Hospicjum – drzewo życia

Opieka paliatywno-hospicyjna w Poznaniu
1986-2004


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 240 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: medycyna


ISBN 978-83-65275-43-1

Praca doktorska

  Przywrócenie życia umierającym – małego skrawka życia, który im pozostał – czy to nie jest właśnie zadanie hospicjum? Potem także przywrócenie życia ich rodzinom – nowego, zmienionego życia osieroconego przez śmierć, ale też życia w dniach umierania ich najbliższych. Hospicjum to zatem życie – przywracanie życia. Jego symbolem jest drzewo – wyrosłe na żyznej glebie, z maleńkiego nasienia, rośnie, kwitnąc i owocując, aby stać się drzewem twardym, dającym cień i schronienie i zachowującym w sobie ożywcze soki, które pozwalają mu ciągle na nowo odradzać się i ciągle na nowo przynosić owoc. Czy hospicjum jest drzewem życia? Trafiło na podatną glebę – społecznej gotowości i chęci działania i ukorzenione zostało w tradycjach opieki nad chorymi i umierającymi. Wyrosło i wydało wielorakie, dobre owoce, a w jego cieniu znalazł wytchnienie niejeden wędrowiec, kierujący się ku swej ostatniej drodze. Drzewo to dało także zasiew dla innych. Teraz zdrewniał już jego giętki zrazu pień, ale żyje nadal – aby przywracać życie tym, którzy zdają się już go nie mieć.
    Historia poznańskiego hospicyjnego drzewa życia, jego powstanie i pierwsze osiemnaście lat rozwoju jest tematem tej książki – będącej w przeważającej części tekstem mojej pracy doktorskiej, napisanej w Katedrze Nauk Medycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Halina Bogusz
 

Jeden z nas – Aleksandra Woźnego tajemnica powołania

jeden-z-nas_okladka

Jeden z nas

Aleksandra Woźnego tajemnica powołania


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Objętość: 160 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: religia

ISBN978-83-65275-35-6

Pod koniec roku 2016 ukazała się książka zatytułowana Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau. Była to pozycja, która zapoczątkowała książki monograficzne poświęcone ks. Aleksandrowi Woźnemu. Następna pozycja to Jeden z nas... – nowa książka obejmuje okres od urodzenia do wybuchu II wojny światowej z próbą przybliżenia tajemnicy powołania ks. Aleksandra. Opublikowane zostaną tu również obszerne fragmenty pamiętnika kleryka A. Woźnego spisane w latach 1929-1933 z unikalnymi (nigdzie dotąd nie publikowanymi) zdjęciami z okresu pobytu w seminarium w Gnieźnie i Poznaniu. Pomysłodawcą i osobą przygotowująca materiały do książek jest ks. dr Wojciech Mueller, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego.