Zapowiedzi

Obserwator / wystawa prac Dominika Dąbkiewicza w Obornikach – katalog do wystawy

obserwator-okladka

obserwator

Wystawa prac Dominika Dąbkiewicza

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2018
Oprawa: zeszytowa
Objętość: 20 stron
Format: 200x200 mm
Kategoria: sztuka

Katalog do wystawy prac


ISBN 978-83-65275-61-5

Poznałam Dominika dwa lata temu. Przyglądałam się wówczas pracy Hospicjum Domowego, którego Dominik, ze względu na swoją chorobę, jest podopiecznym. Zobaczyłam człowieka z jednej strony jakby uwięzionego w swoim ciele, z drugiej – pomimo licznych ograniczeń – wolnego wewnętrznie, nie poddającego się trudnej rzeczywistości.

Prace Dominika bardzo mnie poruszają. Odczytuję w nich wiele cierpienia fizycznego, ale jeszcze więcej – psychicznego. Odczuwam wyobcowanie, nieprzystawanie do innych, samotność. Dociera do mnie złość, która chciałaby wybuchnąć, ale towarzyszy jej niemoc, niemożność zmiany. Dostrzegam tęsknotę za pięknem, ale i lęk przed nim, poczucie, że jest ono odległe, tajemnicze, jakby nieosiągalne...

Magdalena A. Roszak
(fragment wstępu z katalogu do wystawy)

Jestem Dominik, mam 27 lat i niestety choruję na postępujący zanik mięśni typu Duchenne’a, na który jak dotąd nie wynaleziono lekarstwa. Życie z tym schorzeniem nie jest łatwe, jednak mimo to jestem człowiekiem wesołym i pogodnym, cieszę się z najdrobniejszych rzeczy i doceniam życie takim, jakie jest. Postęp choroby spowodował, że obecnie 90% mojego życia spędzam w łóżku, a moja integracja ze światem odbywa się poprzez komputer i Internet. Nieustannie muszę być pod opieką rodziców, ponieważ nawet najprostsze czynności są dla mnie barierą nie do pokonania w pojedynkę.


Moim sposobem na te wszystkie większe i mniejsze ograniczenia jest rysowanie. Od dziecka kochałem to robić. Obecnie swoje obrazy tworzę za pomocą komputera, co ze względu na stan zdrowia, jest dla mnie jedyną możliwością. Nadawanie realnej formy obrazom czerpanym z mojej wyobraźni, która nigdy nie poddała się chorobie, sprawia mi radość i w pewien sposób odciąga od załamywania się i użalania nad swoją sytuacją.
..

Dominik Dąbkiewicz
(fragment wstępu z katalogu do wystawy)


Wystawa pod honorowym patronatem

Burmistrza Obornik – Tomasza Szrama
Gminy Oborniki i Powiatu Obornickiego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach
zorganizowana przy udziale
Stowarzyszenia Wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki gest"
im. Jana Pawła II w Obornikach, Biblioteki Publicznej w Obornikach,
Dominika Dąbkiewicza i Magdaleny A. Roszak
odbędzie się w dniach 3-16 marca 2018 r. w bibliotece w Obornikach
oraz w wielu jeszcze miejscowościach Wielkopolski
o czym będziemy informowali...

Wydawnictwo Kontekst współpracujące z drukarnią Moś & Łuczak z Poznania włączyły się w łańcuszek ludzi i instytucji tzw. DOBREJ WOLI, by wesprzeć to przedsięwzięcie w zakresie przygotowania i druku katalogu do wystawy prac Dominika Dąbkiewicza.
 

Magdalena M. Pawłowska, Kinga R. Walawender, Monika D. Walawender - Józef Watulewicz (1868-1953) wydanie albumowe

watulewicz-okl
Magdalena M. Pawłowska
Kinga R. Walawender
Monika D. Walawender

Józef Watulewicz (1868-1953)
Proboszcz felsztyński (1898-1940)


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa twarda
Objętość 688 stron
Format 215 x 303 mm
Ilustracje ponad 300
Kategoria biografie

ISBN 978-83-65275-50-9

Wydanie albumowe

     Kiedy w 2013 roku opisywałyśmy losy Pawłowskich w Krościenku nad Dunajcem, wspomniałyśmy o ks. Józefie Watulewiczu – Wujaszku, który jako już starszy pan przebywał w czasie II wojny światowej i kilka lat po wojnie u swojego siostrzeńca ks. Feliksa Pawłowskiego w pensjonacie na Jarku.
    Zbigniew Pawłowski, młody student medycyny na Uniwersytecie Poznańskim, w latach 1946-1950 jeździł do stryja ks. Feliksa Pawłowskiego na wakacje i służył do mszy św. zarówno stryjowi jak i ks. Józefowi Watulewiczowi. W jednym z listów do matki Ewy z Kamińskich Pawłowskiej, w których Zbigniew opisywał swoje wakacje w Krościenku, znalazłyśmy niewinną z pozoru uwagę: ...Wujaszek ożywiał się, gdy mówiono o Felsztynie, a odprawiając Msze św. w kaplicy urządzonej na strychu na Jarku, przy modlitwie za zmarłych zamyślał się tak długo i tak głęboko, że nieraz trzeba było chrząknąć, aby kontynuował Eucharystię. To zdanie zaintrygowało nas do tego stopnia, że postanowiłyśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego słowa Felsztyn i drodzy zmarli wywoływały takie wzruszenie u emerytowanego ks. proboszcza Watulewicza.
    Rozpoczęła się dla nas podróż w czasie (od XII do XX wieku) i w przestrzeni (wschodnia Galicja, dzisiejsza Ukraina, Małopolska, a nawet Wielkopolska i Pomorze), która pozwoliła nam odtworzyć bardzo dokładnie życie ks. Józefa Watulewicza, proboszcza felsztyńskiego oraz członków jego rodziny na tle tragicznych wydarzeń historycznych.

Magdalena M. Pawłowska, Kinga R. Walawender, Monika D. Walawender
(ze wstępu do książki)
 

Ptaki wędrowne / Migratory Birds – Almanach nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Haiku

ptakiwedrowne

Ptaki wędrowne/ Migratory Birds

Almanach nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Haiku / Almanac No. 1 of the Polish Haiku Association

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 100 stron
Format: 148x210 mm
Kategoria: literatura / haiku


ISBN 978-83-65275-60-8

psh-logo pha-logo

Z radością składamy w ręce naszych drogich i cierpliwych Czytelników, Współtwórców, Przyjaciół i Sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Haiku (PSH) pierwszy numer Almanachu, drukowanego rocznika naszego Stowarzyszenia.
    We wrześniu 2015 r. adepci Polskiej Szkoły Klasycznego Haiku zebrali się w Szaflarach, aby przedyskutować różne koncepcje organizacyjne. W lutym 2016 r. Polskie Stowarzyszenie Haiku zostało zarejestrowane w KRS. Celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie twórczości zarówno haiku współczesnego, jak i opartego o klasyczne wzorce japońskie; organizowanie konkursów haiku (ogólnopolski „Wiśnie i wierzby” oraz międzynarodowy „Polski Międzynarodowy Konkurs Haiku”); spotkania integracyjne z warsztatami, wykładami, itp. PSH posiada stronę internetową psh.org.pl oraz prowadzi fanpage na facebooku.


    It is with great pleasure that we put into the hands of our dear and patient readers, co-creators, friends and supporters, the first edition of the annual almanac from the Polish Haiku Association (PHA).
    In September 2015, some adepts of the Polish School of Classic Haiku gathered in Szaflary to discuss various organisational concepts. In February 2016, the PHA was registered with the public register of organisations. Its main goal is the propagation of haiku creation, both contemporary and classical as based on the Japanese form; organising haiku contests (national “Cherry trees and Willows” and international “Polish International Haiku Competition”), and integration meetings with workshops, lectures etc. The PHA runs website psh.org.pl and a fanpage on facebook.

OD REDAKCJI / FROM THE EDITORS 
Marta Chociłowska, Robert Kania, Ernest Wit