×

Zarodnikowe rośliny waskularne, klasyfikowane niegdyś jako pteridofity (tzw. paprotniki), a obejmujące dwie oddalone od siebie linie ewolucyjne: lykopodiofity (Lycopodiophyta/Lycopodiopsida) i polypodiofity (Pteridophyta/Polypodiopsida), są we florze Polski grupą nieliczną i słabo poznaną…

Nie czuję się poetą chociaż piszę wiersze. Jestem lekarzem, który kocha życie (pewnie dlatego wybrałem ten zawód) i w swoich utworach opisuję jego przejawy…

Podsumowanie kilku lat pracy duszpasterskiej ks. prob. dr hab. Wojciecha Muellera

NOWA EDYCJA KALENDARZA na rok 2024 z serii Poznań w ubiegłym wieku. Limitowana seria, kalendarze są już dostępne w sprzedaży od 23 października 2023 r.

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

We offer the reader this Third World Congress on Analogy Handbook, from the congress at Puebla City, Mexico…
Prezentujemy czytelnikowi podręcznik Trzeciego Światowego Kongresu na temat Analogii, pochodzący z kongresu w Puebla City w Meksyku…

Ukazał się Kalendarz ścienny HAIKU 2024 z utworami i ilustracjami znanych polskich twórców tej formy literackiej…

Czarne koty są wśród nas. Przynoszą szczęście (jeśli chcą), ale przede wszystkim bacznie obserwują nas i otaczający ich świat. Jeden z kotów zechciał podzielić się swoimi przemyśleniami…

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…