×

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie współczesnej aktywności militarnej Republiki Francuskiej poza jej granicami oraz zdolności do realizowania interesów państwa w ujęciu globalnym. Obecność w kilku regionach świata jest bowiem strategicznym elementem…

Książka, którą mają Państwo przed sobą jest uzupełnioną i poprawioną wersją dysertacji doktorskiej (Literacki portret Komandora. Dzieje, motywy, konteksty)…

Dlaczego piszę haiku.

Haiku uczy mnie koncentracji, cierpliwości, uważności. Pozwala skojarzyć obserwację świata zewnętrznego z wewnętrznymi uczuciami. Jest ścieżką rozwoju, którą podążam od 2011 roku…

Trzymają Państwo w rękach wydawnictwo, które na pierwszy rzut oka jest tomikiem poezji. Określiłbym je czymś więcej – sekretnym przewodnikiem po gestach i oddechach…

Idea partnerstwa miast, która dobrze sprawdziła się w powojennym procesie jednania narodów zachodnioeuropejskich, znalazła urzeczywistnienie także na gruncie polskim i odegrała ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów…

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że jest już dostępna kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 12 /2022 Zeszyt 1 czasopisma poświęconego historii medycyny

Mam odwagę promować wiersze Pani Joanny Olejniczak. Środki artystyczne, które znajdujemy w jej utworach nie zostały wypracowane na warsztatach literackich. Są naturalnym wyrażaniem jej przeżyć…

 Dla laika, czyli człowieka nie posiadającego takiej pełni wiedzy o tajemnicach wiary jaką zdobyli teolodzy, przyjaźń z Panem Bogiem jest najdoskonalszym i zarazem najtrudniejszym doświadczeniem metafizycznym…

Kiedy został wybudowany kościół wtedy do życia została powołana również Parafia, której patronuje Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych. Od 1 grudnia 1922 roku, na mocy dekretu ks. kardynała Edmunda Dalbora, wspólnota ta istnieje i trwa, by „ułatwić mieszkańcom Szamocina i okolicy spełnianie obowiązków religijnych”…