×

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne… / An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers…

Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, polskiego męczennika ks. Stanisława Streicha (1902-1938), kapłana Archidiecezji Poznańskiej, proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu, rozpoczęły się zaraz po jego śmierci zadanej przez komunistycznego zbrodniarza…

Jest już dostępny nowy numer Acta Medicorum Polonorum, recenzowanego czasopisma naukowego R.14/2024 zeszyt 1. Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi…

Czy Teatr Ósmego Dnia z Poznania jest jednym z najciekawszych, najbardziej twórczych polskich zespołów teatralnych drugiej połowy XX wieku? Czy jest legendą ruchu teatrów studenckich i alternatywnych? Czy jest przykładem jedności życia i teatralnej kreacji? Czy jest legendą demokratycznej opozycji?…

Promocja niedawno wydanego tomiku pt. Opada mgła / The Fog is Falling / Der Nebel fällt Wiesława Karlińskiego i Krzysztofa Kokota odbyła się 7 maja 2024 r. w Opolu…

W życiu każdego człowieka ważną rolę odgrywa rodzina tworząca harmonijną wspólnotę, w której wychowują się dzieci. Jednak rzeczywistość nie zawsze jest taka, jaka się nam wydaje, czasem dziecko nie może pozostać…

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

Przeglądamy kilka poprzednich tomów z serii My z „Marcinka” – ileż w nich cennych informacji o naszej szkole…

W 1994 roku na rynku wydawniczym ukazała się pierwsza książka z nauczaniem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego zatytułowana…

Od początku choroby, przez osiem miesięcy cierpiałem. Zgadzałem się z wolą Bożą. Modliłem się. Przyjmowałem Komunię św. Powoli przygotowywałem się na spotkanie z Panem Bogiem…