×

Biblioteki

Książki przez nas wydawane są przekazywane do zbiorów następujących bibliotek w Polsce:

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Gmach główny

Al. Niepodległości 213, 00-973 Warszawa

tel. (22) 608 29 99 (centrala), (22) 452 29 99 (centrala) (22) 825 91 53

fax (22) 825 52 51

bndyrekt@bn.org.pl lub biblnar@bn.org.pl

www.bn.org.pl

Siedziba Działu Zbiorów Specjalnych

(Zakład Rękopisów, Zakład Starych Druków, Zakład Zbiorów Ikonograficznych, Oddział Udostępniania Zbiorów Specjalnych):

Adres do korespondencji jak wyżej

Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5

tel. (22) 831 32 41-5 (centrala), fax (22) 635 44 98

zbspec@bn.org.pl

 

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
tel./fax (12) 633 09 03

korzystanie z katalogów i drukowanych zbiorów Biblioteki
Oddział Informacji Naukowej i Katalogów

oinka@uj.edu.pl

www.bj.uj.edu.pl

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
tel. 58 523 32 10, 58 523 32 11
fax 58 523 32 09

bib@bg.ug.edu.pl

http://www.bg.ug.edu.pl/

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin
tel./fax: (81) 537 58 35
bgumcs@eos.umcs.lublin.pl – sekretariat (p.209)

biblion@eos.umcs.lublin.pl – Oddz. Informacji Naukowej

www.bg.umcs.lublin.pl

 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

ul. Podgórna 15/16, 70-952 Szczecin

telefon – centrala: +48 914819100
telefon – sekretariat: +48 914819110

fax: +48 914819115

ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

Informatorium i katalogi: +48 91 4819200, -201
informacja@ksiaznica.szczecin.pl

www.ksiaznica.szczecin.pl

 

Biblioteka Śląska w Katowicach

pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice

telefony: centrala (+4832) 20-83-700, sekretariat (0-32) 20-83-875
informacja biblioteczna (32) 20-83-740, (32) 20-83-741
wypożyczalnia (32) 20-83-747, (32) 20-83-748
fax (32) 20-83-720
bsl@bs.katowice.pl
http://www.bs.katowice.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie

20-023 Lublin, Chopina 27
Sekretariat (81) 445-31-49, (81) 445-31-52,  fax  (81) 445-31-51
Wypożyczalnia (81) 445-31-25, Informacja Naukowa (81) 445-31-19
kulbibl@nestor.kul.lublin.pl

http://www.bukul.lublin.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań

Informacja: tel. (61) 829 38 59; (61) 829 38 41

fax (61) 829 38 24

library@amu.edu.pl

http://lib.amu.edu.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
Dyrektor tel.: (56) 611 44 08
Informacja tel.: (56) 611 43 99
fax: (56) 652 04 19

sekretariat@bu.uni.torun.pl

http://www.bu.uni.torun.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

tel. 22 552 51 78, 552 51 79 (informatorium), 22 552 56 60 (sekretariat)

fax 22 552 56 59

buw@uw.edu.pl

http://www.buw.uw.edu.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
tel.: (71) 346 31 20; fax: (71) 346 31 66


infnauk@bu.uni.wroc.pl
,

sekretariat1@bu.uni.wroc.pl

http://www.bu.uni.wroc.pl

 

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi

ul. Jana Matejki 34/38, 80-237 Łódź
tel.: (42) 635-40-29, fax: (42) 665-57-42

bulinf@krysia.uni.lodz.pl

http://www.lib.uni.lodz.pl/library/

 

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie

00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
ul. Koszykowa 26/28

tel.: (22) 628-20-01 w. 173 (w godz. 8.00-16.00), (22) 628-31-38
Informatorium@biblpubl.waw.pl

Biblioteka@biblpubl.waw.pl

http://www.biblpubl.waw.pl

 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Pl. Wolności 19, 61-739 Poznań

tel. 61 / 885 89 15

infor@bracz.edu.pl

gromadzenie@bracz.edu.pl

http://www.bracz.edu.pl

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

ul. J. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok

tel. 85 67-67-221 (centrala)

tel. 85 67-67-224 (sekretariat)

fax: 85 67-67-220

ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl

http://www.wbp.bialystok.pl

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

tel. 77 401-61 40 (sekretariat)

tel. 77 401-61-43 (wypożyczalnia)

fax: 77 401-61-59

library@uni.opole.pl (sekretariat)

wypozyczalnia@uni.opole.pl

http://www.bg.uni.opole.pl

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań

tel. 61 66 40 850
fax 61 66 27 366

dyrektor@wbp.poznan.pl

http://www.wbp.poznan.pl