×

Medycyna

Od początku choroby, przez osiem miesięcy cierpiałem. Zgadzałem się z wolą Bożą. Modliłem się. Przyjmowałem Komunię św. Powoli przygotowywałem się na spotkanie z Panem Bogiem…

W zakresie nauk medycznych zmieniają się sposoby zarówno diagnostyki chorób, jak i metody ich leczenia. W 1966 r., kiedy dobiegaliśmy do końca kształcenia w zawodzie lekarza…

Uroczystość 50-lecia Odnowienia Dyplomów skłania do refleksji i zadumy. Jakie były nasze drogi po ścieżkach medycyny? Jakie były nasze „przygody” z pasją, jaką jest dla nas medycyna?