×

Społeczeństwo / Prawo

Idea partnerstwa miast, która dobrze sprawdziła się w powojennym procesie jednania narodów zachodnioeuropejskich, znalazła urzeczywistnienie także na gruncie polskim i odegrała ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów…