×

Kultura / Społeczeństwo

Z wielką radością prezentujemy kolejny tom Kolekcji Dialogicznej – międzynarodowej i interdyscyplinarnej inicjatywy, która obejmuje różne kultury i języki, filozofię, naukę oraz sztukę. Chcemy stworzyć przestrzeń spotkań dialogicznych… / We are very happy to present the next volume of Dialogical Collection – an international and interdisciplinary initiative that embraces various languages, different cultures, philosophy, art and sciences. We want to create a space for dialogic encounters…

The process of globalization turns our world into a kind of stage where many plays are performed side by side… / Proces globalizacji sprawia, że nasz świat staje się swoistą sceną, na której wystawianych jest wiele sztuk obok siebie…

Monografia poświęcona jest rozmaitym strategiom społeczno-kulturowym mającym na celu…