×

Czasopisma naukowe

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

Ukazała się kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 13 /2023 Zeszyt 2 – czasopisma naukowego poświęconego historii medycyny

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

amp-glowka

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi. Wydawane dwa razy w roku (od 2015 r.). Indeksowane w: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus, CEJSH, Polskiej Bibliografii Lekarskiej…

winieta-brc

Biodiversity: Research and Conservation [BRC] to recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się w języku angielskim. Publikowane są w nim artykuły oryginalne i przeglądowe dotyczące różnorodności biologicznej, w szczególności zróżnicowania świata roślin…