×

Nauki humanistyczne

We offer the reader this Third World Congress on Analogy Handbook, from the congress at Puebla City, Mexico…
Prezentujemy czytelnikowi podręcznik Trzeciego Światowego Kongresu na temat Analogii, pochodzący z kongresu w Puebla City w Meksyku…

…Nadrzędną rolą wojenną Narodowych­ Sił Zbrojnych było wywalczenie warunków do stworzenia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. W związku z uwarunkowaniami politycznymi, rola ta często była spłycana tylko do wywalczenia zachodniej gra­nicy powojennej Polski…

Chociaż logika, symbol racjonalności, może wydawać się przeciwna religii, obie mają długą historię współpracy. Pojęcia i narzędzia logiczne zawsze odgrywały ważną rolę w światowych tradycjach religijnych. Z drugiej strony, na przykład teologia filozoficzna dostarczyła wielu znakomitych prób udowodnienia istnienia Boga…
Although logic, a symbol of rationality, may appear to be opposed to religion, both have a long history of cooperation. Logical concepts and tools have always played important roles in the world’s religious traditions. On the other hand, philosophical theology has provided many illustrious attempts to prove the existence of God, for example…

Z wielką radością prezentujemy kolejny tom Kolekcji Dialogicznej – międzynarodowej i interdyscyplinarnej inicjatywy, która obejmuje różne kultury i języki, filozofię, naukę oraz sztukę. Chcemy stworzyć przestrzeń spotkań dialogicznych… / We are very happy to present the next volume of Dialogical Collection – an international and interdisciplinary initiative that embraces various languages, different cultures, philosophy, art and sciences. We want to create a space for dialogic encounters…

The process of globalization turns our world into a kind of stage where many plays are performed side by side… / Proces globalizacji sprawia, że nasz świat staje się swoistą sceną, na której wystawianych jest wiele sztuk obok siebie…

Podczas uroczystej promocji książki Ziemia Chrzypska w latach 1914-1939 z biogramami powstańców wielkopolskich w 2018 r. autor zapowiedział kontynuację badań nad dziejami Ziemi Chrzypskiej. Trwające kilka lat prace dotyczyły kolejnego w historiografii czasokresu, a więc lat II wojny światowej. Wydarzenia i bohaterowie tych lat nie doczekali się bowiem całościowego opracowania i upamiętnienia w literaturze…

Niniejsza książka, która powstała na bazie pracy dyplomowej Mateusza Wesołowskiego, jest bardzo interesującą publikacją łączącą w sobie dwa aspekty…

Książka, którą mają Państwo przed sobą jest uzupełnioną i poprawioną wersją dysertacji doktorskiej…

Autorka podjęła się przedstawienia całokształtu problematyki dotyczącej konfliktów międzynarodowych, a szczególnie ich rozwiązywania, co stanowi jeden z determinantów bezpieczeństwa współczesnego świata…

Monografia Aleksandra Olech oraz Piotra Dutkiewicza wprowadza czytelnika w „świat terroryzmu”. Wartością merytoryczną jest komparatystyka, pozwalającą na porównanie współczesnych zagrożeń terrorystycznych…