×

Bezpieczeństwo / Obronność

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie współczesnej aktywności militarnej Republiki Francuskiej poza jej granicami oraz zdolności do realizowania interesów państwa w ujęciu globalnym. Obecność w kilku regionach świata jest bowiem strategicznym elementem…

The aim of the monograph is to analyse and verify the system to counter terrorist threats in the French Republic and the Republic of Poland and to present a strategy…

Oddajemy do rąk Czytelników opracowanie „Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych w świetle rozważań nad bezpieczeństwem” opublikowanie w serii: Monografie Naukowe Wydawnictwa Kontekst.
Autorka podjęła problematykę rozwiązywania konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem metod kwantytatywnych…

Pojęcie bezpieczeństwa ewoluuje ze względu na zagrożenia wynikające z rozwoju organizacji terrorystycznych…