×

Bezpieczeństwo / Obronność

…Nadrzędną rolą wojenną Narodowych­ Sił Zbrojnych było wywalczenie warunków do stworzenia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. W związku z uwarunkowaniami politycznymi, rola ta często była spłycana tylko do wywalczenia zachodniej gra­nicy powojennej Polski…

Autorka podjęła się przedstawienia całokształtu problematyki dotyczącej konfliktów międzynarodowych, a szczególnie ich rozwiązywania, co stanowi jeden z determinantów bezpieczeństwa współczesnego świata…

Monografia Aleksandra Olech oraz Piotra Dutkiewicza wprowadza czytelnika w „świat terroryzmu”. Wartością merytoryczną jest komparatystyka, pozwalającą na porównanie współczesnych zagrożeń terrorystycznych…

Tematyka związana z różnymi aspektami myśli politycznej tzw. obozu piłsudczykowskiego jest od dawna obecna w polskiej historiografii, niemniej większość z dotąd opublikowanych opracowań i analiz skupiała się przede wszystkim na ujęciu czysto politycznym meandrów myśli obozu skupionego wokół Józefa Piłsudskiego…