×

Filozofia

We offer the reader this Third World Congress on Analogy Handbook, from the congress at Puebla City, Mexico…
Prezentujemy czytelnikowi podręcznik Trzeciego Światowego Kongresu na temat Analogii, pochodzący z kongresu w Puebla City w Meksyku…

Chociaż logika, symbol racjonalności, może wydawać się przeciwna religii, obie mają długą historię współpracy. Pojęcia i narzędzia logiczne zawsze odgrywały ważną rolę w światowych tradycjach religijnych. Z drugiej strony, na przykład teologia filozoficzna dostarczyła wielu znakomitych prób udowodnienia istnienia Boga…
Although logic, a symbol of rationality, may appear to be opposed to religion, both have a long history of cooperation. Logical concepts and tools have always played important roles in the world’s religious traditions. On the other hand, philosophical theology has provided many illustrious attempts to prove the existence of God, for example…

Z wielką radością prezentujemy kolejny tom Kolekcji Dialogicznej – międzynarodowej i interdyscyplinarnej inicjatywy, która obejmuje różne kultury i języki, filozofię, naukę oraz sztukę. Chcemy stworzyć przestrzeń spotkań dialogicznych… / We are very happy to present the next volume of Dialogical Collection – an international and interdisciplinary initiative that embraces various languages, different cultures, philosophy, art and sciences. We want to create a space for dialogic encounters…

hndbook-meksyk-okl

This event is being sponsored and organized by the Meritorious Autonomous University of Puebla (BUAP), Adam Mickiewicz University (UAM Poznań, Poland) and the Popular Autonomous University of the State of Puebla (UPAEP) in Mexico. It is not a coincidence that the First World Congress on Analogy is being organized as a Polish-Mexican collaboration, as both countries have made great contributions to…

handbook-cover

Kwadrat logiczny to słynny diagram, ilustrujący związki zachodzące między sądami zbudowanymi między innymi za pomocą takich stałych logicznych, jak spójniki oraz kwantyfikatory, którego korzenie tkwią w logice Arystotelesowskiej. Przez całe wieki ów schemat przykuwał uwagę osób zajmujących się w swoich badaniach logiką, filozofią czy wreszcie samym Arystotelesem. Do kwadratu logicznego odwoływał się…

spoleczenstwo_okladka

Opracowanie dr Piotra Leśniewskiego oceniam bardzo wysoko. Zawiera walory poznawcze, które posłużą czytelnikom – nie tylko studentom, ale i praktykom życia publicznego, do refleksji nad potrzebą dialogu, przyczynami powstawania zjawisk dysfunkcjonalnych i poszukiwania sposobów przeciwstawienia się ich ekspansji. Potrzeba gruntownego studiowania przyczyn powstawania patologii życia społecznego, z różnych…