×

Historia / Archeologia

…Nadrzędną rolą wojenną Narodowych­ Sił Zbrojnych było wywalczenie warunków do stworzenia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. W związku z uwarunkowaniami politycznymi, rola ta często była spłycana tylko do wywalczenia zachodniej gra­nicy powojennej Polski…

Podczas uroczystej promocji książki Ziemia Chrzypska w latach 1914-1939 z biogramami powstańców wielkopolskich w 2018 r. autor zapowiedział kontynuację badań nad dziejami Ziemi Chrzypskiej. Trwające kilka lat prace dotyczyły kolejnego w historiografii czasokresu, a więc lat II wojny światowej. Wydarzenia i bohaterowie tych lat nie doczekali się bowiem całościowego opracowania i upamiętnienia w literaturze…

Niniejsza książka, która powstała na bazie pracy dyplomowej Mateusza Wesołowskiego, jest bardzo interesującą publikacją łączącą w sobie dwa aspekty…

Tematyka związana z różnymi aspektami myśli politycznej tzw. obozu piłsudczykowskiego jest od dawna obecna w polskiej historiografii, niemniej większość z dotąd opublikowanych opracowań i analiz skupiała się przede wszystkim na ujęciu czysto politycznym meandrów myśli obozu skupionego wokół Józefa Piłsudskiego…

Ziemia Chrzypska to określenie jednego z najpiękniejszych zakątków Wielkopolski, malowniczych terenów leżących na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim. O ile jednak walory przyrodnicze i krajobrazowe tej ziemi mają już swoje miejsce w społecznej świadomości, to jej historia nie była dotąd zbadana i opowiedziana…

Książka Piotra Nowaka pt. „Duchowieństwo w archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939” ukazuje w szeroko nakreślonej perspektywie obraz społeczności kapłańskiej w okresie dwudziestolecia odrodzonego państwa polskiego.

empirycznie-okladka

Niniejsza monografia przedstawia działalność trzech klinik wileńskich: położniczej, chirurgicznej i terapeutycznej. Pominięto klinikę weterynaryjną, bo jej powstanie było bardziej zasługą przybyłego z Niemiec Ludwika Bojanusa (1776-1827) niż wynikiem zgromadzonych przez wileńskich klinicystów doświadczeń. Założono, co jest pewnym uproszczeniem choćby z racji wojen napoleońskich i związanej z nimi klęski…