×

Literaturoznawstwo / Językoznawstwo

Książka, którą mają Państwo przed sobą jest uzupełnioną i poprawioną wersją dysertacji doktorskiej…

listy-okladka

Fragment pracy doktorskiej Czasowniki w polskich homiliach JanaPawła II. Papież dialogu, człowiek słowa, napisanej pod opieką prof. dr hab. Haliny Zgółkowej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2006 roku…

dlakogopolska-okladka

Omawianą książkę Stanisława Jakóbczyka polecić należy każdemu, kto zainteresowany jest, a tym bardziej zatroskany, zarówno stanem współczesnego języka polskiego, jak i kondycją kultury polskiej oraz poziomem świadomości narodowej Polaków. Autor wiedzie nas od rozważań nad zjawiskiem mody w języku naukowym humanistów, poprzez upowszechnione zapożyczenia językowe w naszej mowie ojczystej do szczególnie…