×

Pedagogika

Ta wieloaspektowa rekonstrukcja zmiany w sposobie myślenia (i działania!) młodych nauczycieli w toku realizacji …

Recenzowana książka należy do tych nielicznych, w których podejmowany jest niezwykle ciekawy i odkrywczy poznawczo, wątek poświęcony dziecięcym strategiom nadawania znaczeń wybranym obszarom rzeczywistości (w tym przypadku przyrodzie ożywionej)…