×

Nauki przyrodnicze

Inwazyjne gatunki obce (IAS – Invasive Alien Species), w tym inwazyjne rośliny obcego pochodzenia (IAS-P – Invasive Alien Species of Plants), stanowią współcześnie jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej wielu obszarów w Polsce i na świecie…

Zarodnikowe rośliny waskularne, klasyfikowane niegdyś jako pteridofity (tzw. paprotniki), a obejmujące dwie oddalone od siebie linie ewolucyjne: lykopodiofity (Lycopodiophyta/Lycopodiopsida) i polypodiofity (Pteridophyta/Polypodiopsida), są we florze Polski grupą nieliczną i słabo poznaną…

Tworzenie kolekcji prób w ramach Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to kluczowy element w badaniach taksonomicznych, ekologicznych i zoogeograficznych nad fauną glebową. Na bazie wspomnianej kolekcji opublikowano już…

Znaczenie różnorodności biologicznej i jej roli w sektorze wyżywienia i rolnictwa jest coraz częściej podnoszone w programach rozwoju. Powinny iść za tym konkretne działania. Kluczowe zadania obejmują zajęcie się czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej…

Mites (Acari) of the Białowieża Primeval Forest Pod redakcją: Jerzego Błoszyka & Agnieszki Napierały Wydanie: pierwsze Rok wydania: 2020 Oprawa: miękka Objętość: 128 stron Format: 170×240 mm Język: angielski Kategoria: nauki przyrodniczea ISBN 978-83-66476-02-8 MONOGRAFIA NAUKOWA Nie tak dawno w związku z kolejną gradacją kornika drukarza [Ips typographus (Linnaeus, 1758)] atakującego drzewostany świerkowe w Puszczy […]

Aerobiology is a scientific discipline, which deals with the airborne particles and their influence on the air-environment as well as on the living systems including humans, animals and plants. In the environment changed by the industrial pollution we observe many new phenomena appearing in the air and affecting our life, health, rural harvests and others.

Przewodnik obejmuje tematykę realizowaną w formie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu w ramach przedmiotów poświęconych zagadnieniom genetyki klasycznej i wybranym tematom związanym z genetyką człowieka oraz genetyką populacji…

piontekokladka

W piątek 4 grudnia 2015 roku w Audytorium im. Józefa Paczoskiego w Collegium Biologicum na Morasku w Poznaniu miało miejsce szczególne wydarzenie. Z inicjatywy Pracowników Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii, przy zaangażowaniu zespołu dziekańskiego Wydziału Biologii odbyło się uroczyste seminarium, które dedykowane było Panu prof. dr hab. Januszowi Piontkowi z okazji 70-lecia…