×

Nowości

Promocja niedawno wydanego tomiku pt. Opada mgła / The Fog is Falling / Der Nebel fällt Wiesława Karlińskiego i Krzysztofa Kokota odbyła się 7 maja 2024 r. w Opolu…

Przeglądamy kilka poprzednich tomów z serii My z „Marcinka” – ileż w nich cennych informacji o naszej szkole…

W 1994 roku na rynku wydawniczym ukazała się pierwsza książka z nauczaniem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego zatytułowana…

Od początku choroby, przez osiem miesięcy cierpiałem. Zgadzałem się z wolą Bożą. Modliłem się. Przyjmowałem Komunię św. Powoli przygotowywałem się na spotkanie z Panem Bogiem…

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych od czerwca 2022 r. realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące materialnych pozostałości po różnego rodzaju obozach jenieckich i przesiedleńczych… / Since June 2022, in the Central Museum of Prisoners-of-War there have been conducted interdisciplinary research on archival materials remaining after numerous prisoner-of-war and transit camps… / Das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen führt seit Juni 2022 interdisziplinäre wissenschaftliche Forschungen zu den materiellen Überresten verschiedener Typen von Kriegs­gefangenen- und Umsiedlungslagern durch…

Nowy tomik haiku Marii Jolanty Piaseckiej został zatytułowany dość przewrotnie jako Cztery pory bambusa zgromadził pokaźną ilość haiku…

Kolejny tomik poetycki Stanisława Szwarca zatytułowany ŻYWIOŁY ukazał się drukiem…

Już wkrótce ukaże się kolejny tomik poetycki młodej Autorki – Rozalii Dmochowskiej – zatytułowany „Tchnienie”…

Nie czuję się poetą chociaż piszę wiersze. Jestem lekarzem, który kocha życie (pewnie dlatego wybrałem ten zawód) i w swoich utworach opisuję jego przejawy…

Podsumowanie kilku lat pracy duszpasterskiej ks. prob. dr hab. Wojciecha Muellera