×

Wydarzenia

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych od czerwca 2022 r. realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące materialnych pozostałości po różnego rodzaju obozach jenieckich i przesiedleńczych… / Since June 2022, in the Central Museum of Prisoners-of-War there have been conducted interdisciplinary research on archival materials remaining after numerous prisoner-of-war and transit camps… / Das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen führt seit Juni 2022 interdisziplinäre wissenschaftliche Forschungen zu den materiellen Überresten verschiedener Typen von Kriegs­gefangenen- und Umsiedlungslagern durch…

Wykorzystajmy czas na zbliżenie się do Pana Jezusa…

Szanowni uczestnicy i sympatycy! Z nieukrywanym smutkiem ogłaszamy zakończenie ostatniej edycji European Kukai, znanego wcześniej, jako European Quarterly Kukai, który mieliśmy przyjemność prowadzić, przy współudziale Wydawnictwa Kontekst… / Dear participants and sympathizers!

It is with undisguised sadness that we announce the end of the last edition of European Kukai (2018-2023), previously known as European Quarterly Kukai (2013-2017), which we had the pleasure of leading with the participation of Kontekst Publishing House…

Z wielką radością prezentujemy kolejny tom Kolekcji Dialogicznej – międzynarodowej i interdyscyplinarnej inicjatywy, która obejmuje różne kultury i języki, filozofię, naukę oraz sztukę. Chcemy stworzyć przestrzeń spotkań dialogicznych… / We are very happy to present the next volume of Dialogical Collection – an international and interdisciplinary initiative that embraces various languages, different cultures, philosophy, art and sciences. We want to create a space for dialogic encounters…

W numerze m.in. Co dalej z elektrownią Garbary?, Wikariusz katedralny ks. Aleksander Woźny ogłoszony Czcigodnym Sługą Bożym, Muzyczna Europa, Nasza Śródka (głos mieszkanki), o grobach królewskich w poznańskiej katedrze.

BOŻE NARODZENIE 2022

NOWA EDYCJA KALENDARZA na rok 2023 z serii Poznań w ubiegłym wieku. Limitowana seria, kalendarze są już dostępne w sprzedaży

Idea partnerstwa miast, która dobrze sprawdziła się w powojennym procesie jednania narodów zachodnioeuropejskich, znalazła urzeczywistnienie także na gruncie polskim i odegrała ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów…

Mam odwagę promować wiersze Pani Joanny Olejniczak. Środki artystyczne, które znajdujemy w jej utworach nie zostały wypracowane na warsztatach literackich. Są naturalnym wyrażaniem jej przeżyć…