×

Wydarzenia

W tej książce – pamiętniku zebrałem ułomki z mego życia, aby się nie zmarnowały i może kogoś jeszcze nasyciły, zwłaszcza w czasach, które nadejdą…

www-john

Charlie Monroe Kino Malta – spotkanie z poezją z Edyty Kulczak i obrazem – Bohdana Cieślaka – najbliższa sobota 23 października o godz. 11.00 w Poznaniu

W edycji 4/24 European Kukai wzięło udział 262 uczestników z 43 krajów… / 262 participants from 43 countries took part in the 4/24 European Kukai edition…

Kalendarz ścienny ilustrowany unikalnymi fotografiami z lat 1898-1968 i podobnie jak w poprzednich wydaniach tak i teraz ukazujemy te fragmenty Poznania, których już dzisiaj w większości nie znajdziemy w naszym mieście…

Akcja Katolicka wpisana jest w historię parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie. W przededniu 100-lecia istnienia parafii…

Na przestrzeni ponad 1055 lat historii Polski (poczynając od chrztu Mieszka I) funkcjonowało mnóstwo żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, które na dobre wpisały się w krajobraz polskich miejscowości i parafii…

Jubileusz stulecia szamotulskiej placówki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, przypadający w 2020 r., skłonił do refleksji nad jej historią oraz dziękczynienia za wielkie dobro, które przyniosła posługa Sióstr…

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół zwracał się z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej. Żywa wiara w Jej pomoc sprawiła…

W bazylice krotoszyńskiej pw. Świętego Jana Chrzciciela po uroczystej Mszy Świętej odbyła się (odkładana od roku z powodu pandemii) promocja książki – albumu śp. ks. Jana Robakowskiego 'Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Lourdes”…