×

Zapowiedzi

Tom zawiera teksty badaczy rodzimych i zagranicznych – z ośrodków we Francji i Niemczech…

Niniejsza publikacja stanowi próbę odczytania wpływu judaizmu na duchowość Edyty Stein, a także na jej decyzje…

Pierwszym krokiem dla należytego ukazania życia Józefa Fabisza, profesora i artysty, jest próba poznania czasu, w jakim on żył, jego własnej drogi…