×

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny – rocznik, został powołany do życia w roku 2018 przez ks. dr Wojciecha Muellera, postulatora procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego. To przedsięwzięcie wydawnicze miało na celu skupienie w jednym miejscu informacji, doniesień i opisów o postępach w procesie o uznanie świętości przez Stolicę Apostolską. Do tej pory brakowało w Archidiecezji Poznańskiej takiego czasopisma, które prezentowałoby poszczególne etapy zawiłego postępowania w procesie beatyfikacyjnym.

Redakcja: Tomasz Magowski, ks. dr Wojciech Mueller, ks. prob. Marcin Węcławski.

Parametry: format 160 x 220 mm, oprawa zeszytowa, kreda matowa, kolor, objętość: 24-28 s., nakład 200-700 egz.

ISSN 2657-358X – Biuletyn Informacyjny nr 1 – 2018

ISSN 2657-456X – Droga do świętości. Biuletyn Informacyjny nr 2 – 2019, nr 3 – 2020, nr 4 – 2021, nr 5 – 2022, nr 6 – 2023

Biuletyn Informacyjny nr 1 – 2018

Przedstawiona została postać Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, jego biografia, kalendarium procesu, informacje o poszczególnych zakończonych etapach procesu beatyfikacyjnego, o otwarciu m.in. Izby Pamięci, a także zostały opublikowane liczne świadectwa. W tym numerze nastąpiło też zestawienie postaci, których procesy toczą się obecnie w Poznańskiej Archidiecezji.

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 

Biuletyn Informacyjny nr 2 – 2019

Przedstawiona została postać Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, jego biografia, kalendarium procesu, informacje o procesie beatyfikacyjnym w przypadku męczennika. W tym drugim numerze nastąpiła też zmiana tytułu czasopisma na DROGA DO ŚWIĘTOŚCI. Biuletyn Informacyjny. 

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 

Biuletyn Informacyjny nr 3 – 2020

Przedstawiona została postać Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, uaktualnione informacje o poszczególnych zakończonych etapach procesu beatyfikacyjnego, o nowej Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o relikwiach. W tym numerze nastąpiło też zestawienie kazań poświęconych ks. Woźnemu w różnych parafiach Archidiecezji Poznańskiej. Zamieszczono również informacje o nowych postaciach obejmujących stanowiska relatora i prefekta w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 

Biuletyn Informacyjny nr 4 – 2021

Przedstawiona została postać Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, m.in. jego biografia, kalendarium procesu, informacje o procesie beatyfikacyjnym, o filmie który ma powstać i o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego. Zaprezentowano również Positio złożone w Watykanie. Są też publikowane świadectwa wiernych oraz Droga Krzyżowa ze Sługą Bożym ks. Stanisławem Streichem.

 

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 

Biuletyn Informacyjny nr 5 – 2022

Przedstawiona została postać Czcigodnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, m.in. kalendarium procesu, informacje o procesie beatyfikacyjnym, o heroiczności cnót, o filmie który powstał. Są też publikowane świadectwa wiernych oraz nauczanie ks. Woźnego.

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 

Biuletyn Informacyjny nr 6 – 2023

Przedstawiona została postać Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, m.in. jego biografia, aktualne na koniec 2023 r. kalendarium procesu, informacje o dwóch ważnych etapach procesu beatyfikacyjnego. Opublikowano też relację z Lubońskiego Konserwatorium Historycznego poświęconego postaci męczennika z Lubonia. Zaprezentowano również okazjonalne znaczki i widokówki oraz Drogę Krzyżową ze Sługą Bożym ks. Stanisławem Streichem.