×

Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce / Crop wild relatives occurring in Poland – MONOGRAFIA NAUKOWA

Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce
Lista, zasoby i zagrożeniaCrop wild relatives occurring in Poland
Checklist, resources and threats

Redakcja / Editors
Denise F. Dostatny, Zygmunt Dajdok

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2020
Oprawa: twarda
Objętość: 408 stron
Format: 214×303 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

ISBN 978-83-66476-12-7

MONOGRAFIA NAUKOWA

Monografia naukowa – praca zbiorowa pod redakcją Denise F. Dostatny i Zygmunta Dajdoka. Przygotowana pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie pod Warszawą.

Książka stanowi obszerne kompendium wiedzy o gatunkach dziko występujących w Polsce, które są spokrewnione z roślinami uprawnymi. Jest to pierwsze dzieło poświęcone tym gatunkom flory krajowej, które mogą być użytkowane przez człowieka, a ich zasoby genetyczne stanowią bezcenny potencjał do doskonalenia właściwości roślin uprawnych. Wydawnictwo to wpisuje się w bardzo ożywiony nurt publikacji dotyczących roślin długo niedocenianych, pozostawionych nieco na marginesie ochrony różnorodności biotycznej. W przygotowaniu tej pozycji uczestniczyło kilkudziesięciu autorów reprezentujących różne obszary wiedzy o roślinach. Dzięki temu czytelnik uzyskuje dostęp do szerokiego zasobu informacji o ponad tysiącu gatunków flory Polski.

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

  •  
  •  
  •  
  •