×

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015
 
Poster
przygotowany na
42 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Istambule, Turcja, 8-11.09.2015 r.

Format 1050×700 mm
 
42nd Intaernational Congress for the History of Pharmacy.
8-11 September 2015.
Istanbul, Turkey.
Istanbul University Convention Center
 
42miedzynar.kongres historii farmacji-turcja