×

Spotkania autorskie z Wiesławem Karlińskim i Krzysztofem Kokotem – twórcami haiku opublikowanymi w tomiku pt. Opada mgła / The Fog is Falling / Der Nebel fällt

Promocja niedawno wydanego tomiku pt. Opada mgła / The Fog is Falling / Der Nebel fällt Wiesława Karlińskiego i Krzysztofa Kokota odbyła się 7 maja 2024 r. w Opolu w ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej gromadząc wielu zainteresowanych tą formą twórczości jaką jest haiku. Publikacja stanowiła podsumowanie udziału twórców haiku w pracach archeologicznych prowadzonych na Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Oto kilka migawek z tego spotkania…

 

Autorzy zapraszają na kolejne spotkanie – wieczór z ich twórczością, który odbędzie się w Łambinowicach na terenie Centralnego Obozu Jeńców Wojennych w dniu 5 czerwca 2024 r.