×

The Fourth World Congress on Logic and Religion – Sinaia, Romania 3-8 September 2023

The Fourth World Congress on Logic and Religion

Sinaia, Romania, September 3-8, 2023

Edited by:

Jean-Yves Beziau, Katarzyna Gan-Krzywoszyńska & Zofia Wójciak

 

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2023
Oprawa: miękka
Objętość: 150 stron
Format: 148×210 mm
Kategoria: filozofia/religia
Język: angielski
ISBN 978-83-66476-73-8
LARA ISBN 978-83-966444-2-8

 

Chociaż logika, symbol racjonalności, może wydawać się przeciwna religii, obie mają długą historię współpracy. Pojęcia i narzędzia logiczne zawsze odgrywały ważną rolę w światowych tradycjach religijnych. Z drugiej strony, na przykład teologia filozoficzna dostarczyła wielu znakomitych prób udowodnienia istnienia Boga. Niemniej jednak wydaje się, że jako dziedzina akademicka obszar logiki i religii nie został jeszcze skonsolidowany. Celem serii Światowych Kongresów Logiki i Religii (WoCoLoR) jest wypełnienie tej luki poprzez zapewnienie miejsca, w którym uczeni ze wszystkich dziedzin, jak również teologowie wszystkich religii, mogą spotkać się, aby usłyszeć od siebie nawzajem o najnowszych wydarzeniach w związek między logiką a religią, rozumem a wiarą, racjonalnym badaniem i boskim objawieniem. Seria WoCoLoR jest organizowana przez Stowarzyszenie Logiki i Religii (LARA). Wśród głównych prelegentów byli Saul Kripke (nagroda Schocka), Laurent Lafforgue (Medal Fieldsa), Michal Heller (nagroda Templetona), Dov Gabbay, Jan Wolenski i Piergiorgio Odifreddi. Po pierwszej edycji w João Pessoa w Brazylii w 2015 r., drugiej w Warszawie w 2017 r. i trzeciej w Varanasi w Indiach w 2023 r., ten czwarty WoCoLoR odbywa się w Sinaia w Rumunii. Organizowany jest przez LARA i sponsorowany przez Ian Ramsey Centre, University of Oxford, w ramach projektu „Nowe Horyzonty Nauki i Religii w Europie Środkowej i Wschodniej”, finansowanego przez Fundację Johna Templetona.

Although logic, a symbol of rationality, may appear to be opposed to religion, both have a long history of cooperation. Logical concepts and tools have always played important roles in the world’s religious traditions. On the other hand, philosophical theology has provided many illustrious attempts to prove the existence of God, for example. Nevertheless, it seems that as an academic field, the area of logic and religion has not yet been consolidated.
The purpose of the World Congress on Logic and Religion (WoCoLoR) series is to bridge this gap by providing a place where scholars from all fields, as well as theologians of all religions, can come together to hear from one another about the latest developments in the relationship between logic and religion, reason and faith, rational inquiry and divine revelation. The WoCoLoR series is held by the Logic and Religion Association (LARA). Among the keynote speakers there were Saul Kripke (Schock Prize), Laurent Lafforgue (Fields Medal), Michal Heller (Templeton Prize), Dov Gabbay, Jan Wolenski and Piergiorgio Odifreddi.
After the first edition in João Pessoa, Brazil, in 2015, the second one in Warsaw, Poland, in 2017, and the third edition in Varanasi, India, in 2023, this 4th WoCoLoR takes place in Sinaia, Romania. It is held by LARA and sponsored by the Ian Ramsey Centre, University of Oxford, as a part of the project „New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe”, funded by the John Templeton Foundation.