×

Ukazał się już nowy numer Acta Medicorum Polonorum. Rocznik 13/2023 Zeszyt 2 – kolejna edycja recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego historii medycyny

Acta
Medicorum Polonorum
R. 13/2023
Zeszyt 2

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi. Wydawane dwa razy w roku.

Indeksowane w: ERIH PLUS, Index Copernicus (ICI Journal Master List,ICV 2020: 63.90), CEJSH, PBL, PBN

Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
 
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że jest już dostępna kolejna edycja

Acta Medicorum Polonorum R. 13 /2023 Zeszyt 2

Czasopismo można zakupić w Wydawnictwie Kontekst

pisząc na adres mailowy:

kontekst2@o2.pl

lub
bieżący numer AMP i poprzednie:
w księgarni internetowej KSIĄŻKI PRZY HERBACIE

Wszystkie osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem mogą uzyskać bliższe informacje kontaktując się z redakcją:

Acta Medicorum Polonorum
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań
tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242

vesalius@ump.edu.pl

Na okładce: Prof. Jan Nielubowicz (z lewej) i Antoni Jonecko, ok. 1978 r.