×

Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1961-1996

klinika_oklad

Zbigniew S. Pawłowski

Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1961-1996

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka/twarda
Objętość: 64 stron
Format: 210×297 mm
Kategoria: medycyna
ISBN 978-83-65275-53-0

Pięćdziesiąta piąta rocznica otwarcia Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych (nowa nazwa przyjęta w roku 2000) jest okazją do opisania kulisów jej powstania i pomyślnego rozwoju w ubiegłym stuleciu. Opracowanie ma pewne cechy dokumentu, ale zarazem jest zbiorem opinii i anegdot, które towarzyszyły jej rozwojowi, a które mogą być interesujące dla potomności akademickiej.
(…) rozwój Kliniki zależał od pracy całego zespołu nauczycieli akademickich i pracowników szpitalnych. Przez 20 lat pod moim kierownictwem wiele osób pracowało w Klinice dłużej lub krócej. Poczuwam się do podziękowania im wszystkim za życzliwą współpracę i wspólne budowanie „z niczego” jednostki, która ma już dzisiaj swoją markę i wieloletnią tradycję.
(…) znaczna część obecnego tekstu to przedruk z mojej osobistej monografii, którą udało mi się jeszcze przygotować i wydać. O ile monografia pt. „Moje dziewięćdziesiąt lat na kilkuset stronach” jest przeznaczona dla rodziny i przyjaciół, o tyle obecne opracowanie przygotowane jest dla szerszej społeczności akademickiej, a przede wszystkim uczestników konferencji we wrześniu 2017 z okazji 55-lecia otwarcia Kliniki.

(fragment wstępu)