×

Duchowieństwo w archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939 – Piotr Nowak

Piotr Nowak

Duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 414 stron
Format: 170×240 mm
Kategoria: religia

ISBN 978-83-65275-42-4

nakład wyczerpany

Autor wziął na swój warsztat naukowy problem ważny, bardzo aktualny i dotąd mało przepracowany. Dzięki wieloaspektowej kwerendzie archiwalnej i wykorzystaniu licznych źródeł oraz opracowań drukowanych dał dobrą monografię duchowieństwa archidiecezji poznańskiej. Poprzez liczne tabele, mapy i dane statystyczne, a także zastosowanie metody porównawczej dał rzetelny obraz tego duchowieństwa.

Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
Kierownik Katedry Administracji Wydziału Studiów 
Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie