×

90 lat Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego 1930-2020 (monografia naukowa)

90 lat Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego

1930-2020

pod redakcją Małgorzaty Zimniewskiej

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2021
Oprawa: twarda
Objętość: 250 stron
Format: 170×240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
ISBN 978-83-65275-98-1
IWNiRZ: ISBN 978-83-955777-0-3
Monografia naukowa

Chylimy dziś nisko czoło przed prekursorami Instytutu Włókien Naturalnych oraz Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich, dostojnymi Profesorami, którzy oprócz zasług naukowych, byli architektami rozwoju branż roślin włóknistych oraz zielarskich, nowatorskich na miarę swoich czasów. Prezentowali wizjonerskie twórcze zaangażowanie w działania, które zaowocowały utworzeniem Instytutów badawczych oraz skupieniem wokół siebie kadry naukowo-badawczej, wykorzystującej w swej pracy doświadczenia polowe i rozwijającej technologie przetwórcze. Dzięki pracy Twórców obu Instytutów, jak również późniejszej pracy ich następców, czyli wszystkich Dyrektorów zarządzających Instytutami przez lata swojej aktywności zawodowej, jak i dzięki wszystkim pracownikom, którzy identyfikowali się z Instytutem i poświęcili mu część swojego życia, dzięki tym wszystkim ludziom, dziś możemy obchodzić wspaniały Jubileusz 90-lecia istnienia. Istniejący od 1930 roku Instytut był świadkiem ogromnych zmian geopolitycznych w Polsce, II Wojna Światowa, zmiana granic państwa, okres rozkwitu i upadku komunizmu, pierwsze demokratyczne wybory, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, każda zmiana w kraju przynosiła nowe wyzwania, którym Instytut musiał stawić czoła i na nowo zdefiniować swoje cele i zadania. Mimo tego, oba Instytuty do roku 2009 niezmiennie realizowały swoją strategię na rzecz badań i rozwoju roślin włóknistych, włókien naturalnych oraz roślin zielarskich i ich farmakologicznego wykorzystania. Siła Instytutu wynika z faktu, że zdobyta wiedza i umiejętności kolejnych pokoleń pracowników były w sposób ciągły przekazywane następcom, którzy bazując na osiągnięciach swoich mistrzów mogli dalej rozwijać badania naukowe przyczyniając się do rozwoju nauki, rolnictwa i przemysłu przetwórczego.

         dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ

(fragment wstępu do monografii)

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

ABSTRACT

  •  
  •  
  •  
  •